fbpx

Novenen

Lijst van Novenen

Een Noveen is een eeuwenoude toewijding die bestaat uit 9 dagen van gebed. Novenen worden vaak gebeden ter voorbereiding op een feestdag of voor een specifieke intentie.

Als je je aanmeldt voor onze noveen herinneringen, sturen we de juiste gebeden naar je inbox, zodat je het gebed niet vergeet! Honderdduizenden mensen hebben baat gehad bij deze herinneringen. Door je aan te sluiten, zul je de kracht voelen van het bidden (ongeveer één noveen per maand) met mensen over de hele wereld!

Hieronder staat een lijst van alle novenen die beschikbaar zijn op Katholieke Vesting. Als er een noveen is die je echt wilt bidden en die niet op die lijst staat, laat het ons dan weten! Je kunt ons mailen naar: novenen@katholiekevesting.nl

Novenen

Allerheiligen Noveen – Noveen tot alle heiligen in de hemel die vaak wordt gebeden in de aanloop naar het feest van Allerheiligen.

Noveen tot de Heilige Antonius van Padua – Bekend om mensen te helpen verloren voorwerpen terug te vinden. Hij was een franciscaan en wordt door velen geliefd.

Noveen tot de Beschermengel – Ze waken over ons, helpen ons in het gebed, verlichten ons, leiden ons en beschermen ons. Bid tot je eigen Beschermengel.

Noveen tot de Heilige Clara van Assisi – Stichter van de “Arme Klaren” en toegewijde volgeling van St. Franciscus van Assisi, St. Clara leidde een eenvoudig leven van armoede en gebed.

Noveen tot de Heilige Catharina van Siena – Een krachtige en geliefde heilige die ook een Kerkleraar is!

Corpus Christi/Sacramentsdag Noveen – Viering van de instelling van het Sacrament van de Heilige Communie tijdens het Laatste Avondmaal.

Noveen voor Evangelisatie – Degenen die zich bezighouden met evangelisatie hebben grote behoefte aan gebeden om hun werk goed voort te zetten, en wij hebben allemaal genade nodig om alles te kunnen doen wat mogelijk is in het werk van het brengen van zielen naar God.

Noveen tot de Heilige Franciscus van Assisi – Oprichter van de Franciscaner orde wiens heiligheid en onvermoeibare werk hebben bijgedragen aan de hervorming van de Kerk.

Noveen tot de Heilige Geest / Pinksternoveen – De viering van de neerdaling van de Heilige Geest met Pinksteren.

Goddelijke Barmhartigheid Noveen – De devotie die aan ons is gegeven door Jezus via H. Faustina Kowalska.

Noveen tot het Heilig Hart van Jezus – De devotie die aan ons is gegeven door Jezus via de Heilige Margaretha Maria.

Noveen tot de Heilige Jeanne d’Arc – Martelaar en jonge heilige uit Frankrijk die het Franse leger leidde naar meerdere militaire overwinningen onder leiding van God.

Noveen tot de Heilige Johannes Paulus II – Een van de meest geliefde pausen in de geschiedenis.

Noveen tot de Heilige Johannes van het Kruis – St. Johannes van het Kruis was een karmelietenpriester die leefde in Spanje tijdens de 16e eeuw. Hij speelde een belangrijke rol in de Contrareformatie in Spanje.

Noveen tot de Heilige Jozef – Echtgenoot van de gezegende Maagd Maria en voedstervader van Jezus.

Noveen tot de Heilige Judas Taddeüs – Waarschijnlijk de meest populaire van alle novenen, St. Judas is de patroonheilige van hopeloze gevallen.

Kerstnoveen – De geboorte van Jezus.

Noveen van het Heilig Kruis – Het feest van de verheffing van het Heilig Kruis.

Noveen tot de Heilige Maximiliaan Kolbe – Held van het concentratiekamp in Polen.

Noveen tot de Heilige Moeder Teresa van Calcutta – Ze was een Nobelprijswinnaar en helper van de armsten der armen. Ze is zo geliefd dat deze noveen een van de meest populaire novenen is van de wereld!

Noveen tot de Heilige Aartsengel Michaël – Prins der engelen en beschermer van de Kerk.

Noveen tot het Onbevlekt Hart van Maria – Deze noveen biedt ons een diepgaande gelegenheid om te bidden dat Jezus ons de genade geeft om steeds meer op Zijn moeder te lijken en zo dichter bij Hem te komen door middel van Zijn Onbevlekte Moeder.

Noveen tot de Onbevlekte Ontvangenis – De viering van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria zonder zonde.

Noveen tot Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel – Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel herdenkt de verschijning van Maria op de Berg Karmel aan de heilige Simon Stock. Het meest opmerkelijke aan Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Karmel is de instelling van het scapulier.

Noveen tot Onze-Lieve-Vrouw van Fatima – Marian Verschijning in Fatima, Portugal.

Noveen tot Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe – Beschermheilige van America.

Noveen tot Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes – Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes is een beroemde Mariaverschijning in Frankrijk.

Noveen tot Onze-Lieve-Vrouw van Smarten – Gebed tot onze bedroefde Moeder.

Noveen tot Pater Pio – Pater Pio had de stigmata en hij is geliefd bij veel katholieken.

Noveen tot de Heilige Paulus – Noveen tot de apostel Paulus, de grote evangelist en auteur van de brieven.

Noveen tot de Heilige Petrus – Apostel en de eerste paus gekozen door Jezus. Bid deze noveen die zich richt op de ijver van St. Petrus!

Noveen tot de HH. Petrus en Paulus – Noveen voor het Feest van de Heilige Petrus en Paulus.

Noveen tot Heilige Theresia van Lisieux, ook wel bekend als de Kleine Bloem.

Kun je een noveen niet vinden?

Als er een noveen is die je echt wilt bidden en die niet op die lijst staat, laat het ons dan weten! Je kunt ons mailen naar: novenen@katholiekevesting.nl

Delen is evangeliseren!