Personages uit het Evangelie

Personages uit het Evangelie

Dit zijn roepingsverhalen van sommige personages uit het Evangelie die helpen en dienen als leidraad bij het bidden.

Hiermee kunnen ons proberen voor te stellen hoe de verhalen van deze personages eruit zou zien na de effecten die hun daden en beslissingen hadden op het leven van Jezus en van ons allemaal. Mensen die, net als wij, werden beïnvloed door de wereld, de zonde, angst en haat… maar ook door geloof, naastenliefde en de liefde voor God.

Het is allemaal volledig verzonnen. De personages vertellen ons hoe hun verhaal was. De Heilige Geest heeft de Heilige Schrift geïnspireerd, maar wilde niet alles gedetailleerd beschrijven. Op de een of andere manier wil Hij dat ons leven deel uitmaakt van het verhaal van de Zoon van God. Denk aan jouw leven door het verhaal van elk personage.

Probeer na te denken over jouw eigen leven, jouw angsten, jouw zonden en jouw overwinningen zoals de personages in deze verhalen doen. Elke christen doet het op een andere manier. Er zijn duizenden manieren om te bidden.

Bij elk hoofdstuk staan verwijzingen naar de passages in het Evangelie waar het personage voorkomt. Dat is het enige dat echt is.

Als deze teksten jouw helpen om over na te denken en te bidden, dan is het geweldig! Mocht het niet zo zijn, is het ook goed! Verspil dan je tijd niet met deze teksten en probeer andere manieren om te bidden en je relatie met God te verbeteren.

Pilatus: “Ik had mijn handen gewassen”

“Ik had mijn handen schoongemaakt, maar mijn hart was vuil” “Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam, maar dat er veeleer tumult ontstond, liet hij water brengen en waste ten overstaan van h…
Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Judas Iskariot (de verrader)

“Ik heb Jezus verkocht voor 30 zilverstukken”  “Hij ging recht op Jezus af en zei: “Gegroet Rabbi”, en hij kuste Hem.  Jezus sprak tot hem: “Vriend, zijt ge daarvoor hier?” (Mt 26, 49…
Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Maria en de wijziging van de plannen.

“Maar de engel zei tot haar: Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.”  (Lucas 1,30) Zijn plannen zijn altijd beter, leuker, sneller en gemakkelijker. Mijn roeping is ee…