fbpx

Personages uit het Evangelie

Personages uit het Evangelie

Dit zijn roepingsverhalen van sommige personages uit het Evangelie die helpen en dienen als leidraad bij het bidden.

Hiermee kunnen ons proberen voor te stellen hoe de verhalen van deze personages eruit zou zien na de effecten die hun daden en beslissingen hadden op het leven van Jezus en van ons allemaal. Mensen die, net als wij, werden beïnvloed door de wereld, de zonde, angst en haat… maar ook door geloof, naastenliefde en de liefde voor God.

Het is allemaal volledig verzonnen. De personages vertellen ons hoe hun verhaal was. De Heilige Geest heeft de Heilige Schrift geïnspireerd, maar wilde niet alles gedetailleerd beschrijven. Op de een of andere manier wil Hij dat ons leven deel uitmaakt van het verhaal van de Zoon van God. Denk aan jouw leven door het verhaal van elk personage.

Probeer na te denken over jouw eigen leven, jouw angsten, jouw zonden en jouw overwinningen zoals de personages in deze verhalen doen. Elke christen doet het op een andere manier. Er zijn duizenden manieren om te bidden.

Bij elk hoofdstuk staan verwijzingen naar de passages in het Evangelie waar het personage voorkomt. Dat is het enige dat echt is.

Als deze teksten jouw helpen om over na te denken en te bidden, dan is het geweldig! Mocht het niet zo zijn, is het ook goed! Verspil dan je tijd niet met deze teksten en probeer andere manieren om te bidden en je relatie met God te verbeteren.

Matteüs, de tollenaar waar iedereen op neerkeek

Hij keek me aan, zette al Zijn genade in het spel en vroeg me Hem te volgen. Is er een grotere manifestatie van hoeveel God van mij houdt? Is er een betere manier om mij uit te nodigen om alles achter…
De overspelige vrouw - Katholieke Vesting

De overspelige vrouw

“Van het slechtste naar het beste in een oogwenk door vergeving.” “Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.” (Johannes 8: 1-11) Ik ben de overspelige…
Roepingen - Rooms Katholieke Kerk

De rijke jongeman: “God wilde mij”

“Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”  Jezus antwoordde: “Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.  Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gi…
Barabbas of Jezus - Mediteren over de Passie van onze Heer Jezus Christus

Barabbas na de Kruisiging van Jezus

“Jezus stierf voor iedereen, ook om mij te redden” “Nu zij daar toch bijeen waren, sprak Pilatus tot hen: Wie wilt ge dat ik u zal vrijlaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt?” (M…

.

Delen is evangeliseren!