fbpx

Verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest.” (Matteüs 1, 20)

Beste Theo,

Met vreugde en dankbaarheid deel ik enkele overpeinzingen over mijn leven, vooral met betrekking tot mijn plaats naast de Zoon van God. Leren om onze eigen beperkingen te accepteren is een les die ik heb geleerd in het gezelschap van twee volmaakte personen, zoals Jezus en Maria. Vaak voelde ik mijn onbekwaamheid, mezelf beschouwend als dwaas en hoogmoedig omdat ik dacht dat ik op hun niveau kon zijn. Maar hun blik maakte me goed, mijn fouten werden bedekt, mijn boosheid begrepen, en mijn klachten werden beantwoord met woorden die Gods liefde voor ons onthulden.

Ik ontdekte dat ik deel uitmaak van het plan van Maria. In Nazareth, toen ik me realiseerde dat Maria een kind verwachtte, overviel me paniek. Ik dacht dat ik me had ingemengd waar ik niet moest zijn, dat ik arrogant was. Maar een Engel in mijn dromen gaf me het beste nieuws: “Vrees niet Maria te ontvangen”. Ik besefte dat ik deel uitmaakte van het goddelijke plan, en vreugde overspoelde mijn hart.

In Bethlehem botsten mijn dromen met de realiteit van een kribbe. Hoewel mijn hart zonk bij het zien ervan, straalde Maria van geluk en licht. Opnieuw hoorde ik: “Vrees niet, Jozef, dit is de beste plek”.

In Jeruzalem, toen Jezus verdwaalde, vreesde ik Gods plannen te hebben verpest. Maar bij het vinden van Hem begreep ik dat Maria niet volledig begreep wat Jezus zei. Met haar aan mijn zijde werd alles gemakkelijk.

In mijn laatste uren sprak Maria met me over de Hemel, en hoewel ik niet begreep hoe het beter kon zijn dan wat ik al had meegemaakt, sprak ze met zekerheid. Ze vertelde over de verwelkoming van God de Vader, en toen ik werd verrast met het nieuws dat Maria naar de hemel zou worden gebracht, zag ik haar nog nooit zo mooi. Haar tranen en woorden, “Jozef, wat heb ik je gemist”, vulden mijn hart met vreugde.

God bewaart altijd de beste wijn voor later, en ondanks mijn twijfels en angsten heb ik ontdekt dat Zijn plan perfect is.

Met dankbaarheid,

Sint-Jozef

Deze (fictieve) brieven van de personages uit het Evangelie, geschreven aan jou, helpen je om te bidden en mediteren over het leven van onze Heer Jezus Christus.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Brief van Jozef van Arimatea

Brief van Jozef van Arimatea

Toen het avond was geworden kwam een rijk man, een zekere Jozef van Arimatea. die zich ook als leerling bij Jezus had...

Delen is evangeliseren!