fbpx
De oorsprong van de Rozenkrans gaat terug tot het jaar 800 maar het gebed is in de loop van de tijd veranderd tot de manier waarop we het nu bidden. De Rozenkrans nodigt ons uit om over het leven van Jezus en de heilige Maria na te denken.

Alleen of samen kunnen we ons gebed aanbieden aan Maria en voor allerlei intenties bidden waarin we om de bemiddeling van Onze Moeder vragen.

De Rozenkrans in zijn huidige vorm gaf Maria aan de Heilige Dominicus Guzmán in 1214. Zij gaf het hem om tegen de ketters en zondaars van die tijd te vechten en gaf hem ook opdracht iedereen de Rozenkrans te leren bidden en de toewijding eraan te verspreiden in de wereld. Daarom bidden katholieken over de hele wereld de Rozenkrans begeleid van de meditatie van 15 Geheimen over het leven van onze Heer Jezus en de Heilige Maria. In 2002 introduceerde paus Johannes Paulus II 5 extra Geheimen: de Geheimen van Licht. Vandaag de dag zijn er dus 20 Geheimen bij de Rozenkrans.

Hoe bidden we de Rozenkrans:

Als je een beginner bent, kun je beginnen met het bidden van één Geheim per dag (een tientje) totdat je het allemaal hebt gebeden. Het is nooit te laat om te beginnen!

1. Om te beginnen

Neem de Rozenkrans in je handen en begin met het kruisteken. Tegelijkertijd maken we een kruis op het voorhoofd +, dan in de mond + en ten slotte in de borst +, herhalen we de volgende zin:

“+ Door het teken van het Kruis, + verlos ons Heer onze God, + van onze vijanden. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.”

2. Dan zul je het Kruis gebruiken dat zich op het puntje van je Rozenkrans bevindt

Je bidt het Credo (geloofsbelijdenis) van de Apostelen, met het Kruis vast, en je kan ook de Schuldbelijdenis bidden (we raden aan dit te doen).

Credo (Geloofsbelijdenis):

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven, Amen.

Schuldbelijdenis:

Ik belijd voor de almachtige God,
en voor u allen, dat ik gezondigd heb
in woord en gedachte, in doen en laten,
(driemaal op de borst te kloppen)
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en u, broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Amen.

3. De kraaltjes

Neem het eerste kraaltje van de Rozenkrans en begin met een Onze Vader. Na het eerste kraaltje komen drie kraaltjes voor drie Weesgegroetjes. Traditioneel worden ze aangeboden om het Geloof, de Hoop en de Naastenliefde te vergroten van degenen die de Rozenkrans bidden en voor de intenties van de Paus. Je eindigt deze eerste groep van de Rozenkrans met het Eer aan de Vader.

Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Weesgegroet:

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
De Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en
Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood. Amen.

Eer aan de Vader:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

4. De Geheimen van de Rozenkrans

We zullen elk Geheim van de Rozenkrans met eerbied aankondigen. De Geheimen worden traditioneel verdeeld door de dagen van de week. Het begint met het aankondigen van het bijbehorende Geheim, gevolgd door een korte meditatie. Het is geen eenvoudige herhaling van gebedjes maar een ware reis door de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus Christus en de Maagd Maria. Tegelijkertijd bieden we onze dank aan en vragen om de bemiddeling van onze hemelse Moeder voor onze intenties.

Na het aankondigen van het Geheim en de korte meditatie bidden we een Onze Vader gevolgd door 10 Weesgegroetjes en eindigden met het Eer aan de Vader.

Daarna kan het gebed gebeden worden dat de Heilige Maagd Maria in Fatima gevraagd heeft te bidden:

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Op de grote kraal wordt telkens het ‘Onze Vader’ gebeden en op de reeks van de volgende tien kralen wordt bij iedere kraal een Weesgegroet gebeden. De reeks van tien (een ‘tientje’) wordt besloten met het ‘Eer aan de Vader …’ en – indien men dat wil aanvullen – met het ‘O mijn Jezus …’

We eindigen de Rozenkrans na het bidden van de 5 Geheimen die overeenkomen met de dag (of na het bidden van een Geheim wanneer je alleen een tientje wilt bidden).

Aan het ende van de Rozenkrans kun je bidden:

Weesgegroet Maria, Dochter van God de Vader, vol van Genade, de Heer is met U,….
Weesgegroet Maria, Moeder van God de Zoon, vol van Genade, de Heer is met U,….
Weesgegroet Maria, Bruid van de Heilige Geest, vol van Genade, de Heer is met U,….
Weesgegroet Maria, Tempel en Tabernakel van de Heilige Drie-Eenheid, vol van Genade, de Heer is met U,….

Als laatste gebed, op de medaille die in het midden van de Rozenkrans staat, zul je het gebed van “Weesgegroet Koningin” (Salve Regina) zeggen. Dit is een prachtig gebed als teken van eer en erkenning aan Onze Moeder:

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.
Bid voor ons, heilige moeder van God,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Amen.

5. Waar kan ik de Rozenkrans bidden?

Het beste zou zijn als je het op een rustige plek kunt bidden, waar je geen onderbrekingen zult hebben. Het mooie van de Rozenkrans is dat je het praktisch overal kunt bidden. Alleen lopend, zittend op een bankje kijkend naar de natuur, in de eenzaamheid van je kamer, met vrienden in een groep, in je parochie, thuis, in de kerk, op de fiets, in de auto of trein… en mijn favoriet: voor het Heilig Sacrament tijdens de Eucharistische Aanbidding.

6. Er zijn andere vormen van de Rozenkrans

Wist je dat er niet alleen maar één vorm van Rozenkrans is? Er zijn er meerdere. De oorspronkelijke katholieke Rozenkrans, die de Maagd Maria aan Heilige Dominicus gaf, heeft 50 kraaltjes. Maar er zijn ook “tientjes” of “vinger rozenkrans” die alleen tien kraaltjes hebben en vanwege hun grootte kun je ze gemakkelijk overal meenemen.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Wonderen gekoppeld aan de Rozenkrans

De Rozenkrans – als spiritueel wapen tegen het kwaad – heeft een zeer lange en kostbare geschiedenis.

De gevaren van het verwateren van het geloof

Is het je ooit opgevallen dat er een verband is tussen wat iets ons heeft gekost en de waarde die wij eraan geven? Ik denk dat het ook zo is met ons geloof – waar we vandaag de dag weinig waarde aan geven. Een paar sneakers Ik heb een paar sneakers waar ik ontzettend...

Brief van Caspar een van de wijzen uit het Oosten

Mijn grootste opdracht kwam toen de ster verscheen en we op weg waren naar de pasgeboren Koning der Joden.

Rust vinden bij God in tijden van depressie

“Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.” (Psalmen 116:1-2) Nog heel even en dan is het lente. Een periode waar veel mensen toch, wellicht onbewust, naar uitkijken. De...

De zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk uitgelegd

Wil je meer weten over de Sacramenten of deze aan jouw kind(eren) uitleggen? Maak je geen zorgen. Hier gaan we je proberen te helpen om de juiste woorden te gebruiken, zodat je (of jouw kinderen) ze het goed begrijpen. Wat is een Sacrament? Om te beginnen moeten we...

Zijn geconsacreerde brood en wijn “slechts symbolen”?

In de alledaagse taal noemen we een 'symbool' iets dat buiten zichzelf naar iets anders verwijst, vaak naar meerdere andere werkelijkheden tegelijk. Het getransformeerde brood en de wijn die het Lichaam en Bloed van Christus zijn, zijn niet symbolen, ze zijn werkelijk...

Delen is evangeliseren!