fbpx

Een artikel of andere middelen voorstellen

Hallo!

We hebben deze sectie geopend zodat ook jij ons jouw artikelen kunt sturen. Onthoud dat Katholieke Vesting geen persbureau of gewone blog is. We zijn een digitaal informatieplatform voor jongeren en ouderen, toegewijd aan het verstrekken van uitgebreide en zorgvuldige informatie over het katholieke geloof in de moderne wereld.

Ons doel is inhoud en middelen maken voor het apostolaat en de evangelisatie en daardoor het geloof op een frisse en moderne manier uitleggen voor iedereen.

De kwesties die we aansnijden en de manier waarop we ermee omgaan, moeten altijd aan dit doel beantwoorden.

Alvast heel erg bedankt voor het meedoen!

Belangrijkste achtergrondelementen om rekening mee te houden

1) Het belang van het verenigen van het geloof met het dagelijkse leven:

Dit is een sleutelstuk in het apostolaat dat wij bij Katholieke Vesting uitvoeren. We proberen een visie te bieden die het geloof met het dagelijkse leven verzoent. Het is heel goed om intellectuele reflecties over geloof te ontwikkelen, maar we mogen niet vergeten dat het nodig is dat mensen het geloof beleven en het concreet en uitvoerbaar kunnen maken. Vooral jonge mensen hebben het moeilijk om het verband te vinden tussen de grote mysteries van het geloof — zeg maar Incarnatie, dood en opstanding van de Heer — met hun eigen leven.

Daarom moeten we in elke post en artikel ernaar streven om het geloof met het dagelijkse leven te verbinden.

Bij Katholieke Vesting willen we het geloof bevrijden van het juk van het abstracte, het verre en het verleden, het etiket ‘ideologie’ eraf halen en op een krachtige manier bevestigen dat het geloof, meer dan een reeks ideeën over God of een aantal morele verplichtingen, ook een ervaring is van een ontmoeting met God, met een echte persoon. Daarom is het geloof iets levends, dynamisch, relationeel en vooral liefdevol.

Het katholieke geloof is het christelijk leven, en dit christelijk leven is een vol en authentiek leven. Dit is de onderliggende gedachte die ons apostolische werk verlicht en waar de publicaties in Katholieke Vesting aan moeten voldoen.

2) Het geloof is het fundament van de werkelijkheid:

Het katholieke geloof is geen privégevoel of een persoonlijke spiritualiteit die iedereen op de meest intieme manier moet beleven en interpreteren.

Wij zijn er van overtuigd dat ons geloof waar is en dat wij aan het licht daarvan, beter kunnen onderscheiden wat echt is van wat niet echt is.

God is het fundament van de werkelijkheid en daarom wie de wereld door het geloof heen naar kijkt, ziet de wereld helderder. Want wat behoort dan niet tot het katholieke geloof? Waar kan het katholieke geloof worden uitgesloten zonder een zeer ernstige fout te maken? Uit het niets!

Het geloof heeft iets te zeggen over economie, sociologie, geneeskunde, astronomie… Wij kunnen zelfs “niet-religieuze” video’s en andere apostolische bronnen gebruiken en ze interpreteren volgens het geloof van de Katholieke Kerk. Omdat ons geloof de grondlegging van de wereld is en niet andersom. Elk ding of elke plaats waar iets goeds of waars is, komt van God, is van Christus en wordt beter waargenomen door de Kerk. Dit is onze overtuiging en daaruit ervaren we een grote vrijheid en frisheid om verschillende problemen aan te pakken met behulp van de grote variëteit aan middelen die worden aangeboden door de inventiviteit, creativiteit en goede wil van veel mensen, of ze nu gelovig of niet-gelovig zijn.

Belangrijkste vormelementen

a) We schrijven aan een vriend: We hoeven onze lezers niet aan te spreken als of we hen goddienstles geven. We hoeven niet tegen hen te spreken alsof we een directe apostolaat willen doen, of om de lezers te overtuigen van waar sommige al in geloven.

b) Het is niet nodig om de catechismus te herhalen: Veel van onze lezers (weliswaar niet iedereen) zijn gelovigen, catechisten, seminaristen en mensen die een soort apostolische verantwoordelijkheid hebben. Daarom is het niet nodig — tot op zekere hoogte  — om de catechismus voor hen continu te herhalen. Het is wel aan te raden om een link in de tekst te plaatsen die naar het catechismus verwijst. We moeten proberen onze creativiteit te gebruiken om een interessante en belichaamde manieren te vinden om ons geloof op een envoudige manier voor te stellen en te delen zodat iedereen het kan begrijpen en gebruiken om verdere apostolaat te doen.

Om een voorbeeld te geven: In een artikel of post over de zonde, kan het worden aanbevolen om te accentueren dat “zelfmoorddaad voor je ziel” het plegen van een zonde betekent, je kan daarbij enkele interessant citaten van Johannes Paulus II aanbieden, die het idee kunnen helpen verduidelijken. Als we te diep gaan in antropologische fundamenten, zou het artikel te academisch beschouwd kunnen worden (enkele antropologische fundamenten mag). We zouden daarom kunnen proberen uit te leggen waarom de jonge mensen van vandaag het moeilijker vinden om een ​​visie van zonde te accepteren als een belediging van God en Zijn geboden, enz.

Met andere woorden, een bericht op Katholieke Vesting zou op een intelligente en creatieve wijze verschillende dingen verwoorden:

1) De betekenis van de video, citaat etc.

2) Basiscatechese (op een envoudige manier uitgelegd met algemeen begrippen).

3) Een korte verdieping in de catechese met het oog op het apostolaat van reeds gelovigen. Kortom, iets dieper gaan in de uitleg voor wie verder geintereseerd is in het thema.

c) Het is raadzaam om citaten te gebruiken: Laten we niet vergeten dat in ons geval elk citaat dat we gebruiken niet alleen dient om ons argument te ondersteunen en ons artikel te verfraaien, maar ook als een nuttige bron dat gebruikt kan worden. Onze meningen zijn aardig, maar helaas hebben we niet genoeg gezag om geciteerd te worden in een schoolse omgeving.

Het geven van citaten en bibliografie aan onze lezers voegt waarde toe aan onze publicaties. Uiteraard teksten van het Leergezag van de Kerk hebben prioriteit.

d) Schrijf geen doctoraal proefschrift: Het is waar dat onze pagina tot doel heeft middelen aan te bieden voor het katholieke apostolaat, voor de evangelisatie, en dat onze belangrijkste functie is om een ​​online bibliotheek te zijn van middelen voor iedereen die meer wil leren over het katholieke geloof of apostolaat wilt doen. In die zin is het ook zo dat hoe rijker uitgelegd en dieper onze artikelen zijn, hoe beter het zal zijn voor onze gebruikers. Maar we kunnen hier echter geen misbruik van maken en lange en saaie artikelen schrijven.

Waarom? Om verschillende redenen:

  1. We schrijven voor mensen die het niet nodig hebben dat we de kern van het hele katholieke geloof in elke post uitgebreid uitleggen. Onze lezers willen graag meer weten, maar niet meteen theologie gaan studeren.
  2. Of we het nu leuk vinden of niet, mensen lezen op internet geen enorme en complexe teksten.
  3. We zijn efficiënt en bieden duidelijke, stipte en uitgelegde ideeën aan aan (jong)volwassenen die voor het grootste deel hetzelfde denken en geloven als wij.
  4. Als je elke keer dat je een artikel voor Katholieke Vesting schrijft, kost het jou 6 uur de tijd, en zal je waarschijnlijk opgeven na het tweede artikel.
  5. Als laatste, omdat als God de 10 Geboden die onze beschaving hebben opgebouwd op 2 tabletten kon schrijven, wij een paar adviezen over het geloof op één A4tje kunnen schrijven.

Ons advies is dat je de artikelen op een A4 schrijft. Als het onderwerp het rechtvaardigt, kunnen er twee zijn. Als we er meer dan twee schrijven, is de kans groot dat de redacteur uiteindelijk het artikel schrapt.

Neem contact met ons op

Volledige naam
Een geldig e-mailadres
Video's, afbeeldingen, muziek, wat je maar wilt
Geef kort uitleg over wat jou aandacht heeft getrokken over het voorgestelde materiaal
Plak de tekst van je artikel met de twee voorgestelde titels. Als het artikel te lang is, stuur het dan per e-mail naar: redactie@katholiekevesting.nl

Delen is evangeliseren!