Over ons

Over ons

Katholieke Vesting is een digitaal informatie platform voor jongeren en ouderen toegewijd aan het verstrekken van uitgebreid en zorgvuldig informatie over het katholieke geloof in de moderne wereld. Een van onze doelen is katholieken en niet-katholieken te inspireren om het geloof beter te begrijpen en te beleven door eenvoudige inhoud te delen.

We proberen vragen te beantwoorden over wat de Katholieke Kerk echt leert. En wij doen dit op grond van het Catechismus van de Katholieke Kerk, Haar traditie en leer en de Heilige Schriften.

Een bron waarop u kunt vertrouwen

Katholieke Vesting werkt elke dag om ervoor te zorgen dat onze inhoud trouw is aan het Magisterium van de Katholieke Kerk. Onze vrijwilligers hebben niet alleen universitaire studies in theologie, rechten en filosofie, maar ook brede ervaring op het gebied van liturgie, geschiedenis, bio-ethiek, theologie, filosofie, kerkelijk recht en meer. We hebben ook hechte vriendschappen en relaties met leden van de kerkhiërarchie in verschillende landen, die ons ook kunnen adviseren.

De initiatiefnemer,

Juan Diego Escartín