fbpx

Disclaimer / Privacyverklaring / Cookies

Wie zijn wij

Ons websiteadres is: http://www.katholiekevesting.nl.

Katholieke Vesting een initiatief van enthousiaste katholieken. www.katholiekevesting.nl heeft ten doel katholieken en niet-katholieken te inspireren om het geloof beter te begrijpen en te beleven door eenvoudige en aantrekkelijke inhoud en zo deel te nemen aan de nieuwe evangelisatie. Katholieke Vesting is een media-bediening die Christus dient door het Katholieke geloof uit te leggen en te verdedigen. We willen graag katholieken helpen groeien in hun geloof, we brengen voormalige katholieken naar huis en we leiden niet-katholieken naar de volheid van de waarheid.

Website

De gebruiker staat centraal, niet de aanbieder van de informatie en/of zijn organisatie.

De informatie en verwijzingen op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden. 

Inhoud: De inhoud van KatholiekeVesting.nl wordt enerzijds gevormd door eigen materiaal en informatie. Anderzijds bestaat een deel van de inhoud uit informatie, afbeeldingen, linken en websites van derden. Katholieke Vesting heeft uitdrukkelijke toestemming gekregen om informatie, afbeeldingen, linken en websites van derden te mogen gebruiken en verspreiden.

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van KatholiekeVesting.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij het teksten zijn die in het publieke domein zijn opgenomen, of anderszins auteursrechtelijk vrij.

Reageren? Heeft u vragen of opmerkingen over KatholiekeVesting.nl dan kunt u contact opnemen met de webmaster.

DISCLAIMER / COPYRIGHT

Auteursrechten

Het is toegestaan om de inhoud of delen van de inhoud (teksten en/of afbeeldingen) te kopiëren, op te slaan, te gebruiken of te verspreiden c.q. openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

Het is niet toegestaan om de inhoud of delen van de inhoud (teksten en/of afbeeldingen en/of broncode) aan te passen, veranderen of te wijzigen op welke manier dan ook of ze te gebruiken voor commerciële doeleinden. Op werken van derden blijft het daarvoor geldende auteursrecht van kracht.

Voorwaarden en het gebruik van de website

Op het bezoeken en gebruiken van deze website zijn een disclaimer en privacyverklaring van toepassing. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de inhoud van de bovengenoemde documenten.

PRIVACYVERKLARING

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en eventueel als zodanig aan derden ter beschikking gesteld. KatholiekeVesting.nl onderkent het belang van een verantwoorde omgang met gebruikersgegevens. Persoonlijke gegevens zullen zo zorgvuldig mogelijk worden verwerkt en beveiligd.

Door gebruik te maken van de website van KatholiekeVesting.nl gaat u akkoord met deze ‘Privacyverklaring’.

Websites van derden

KatholiekeVesting.nl bevat links en informatie van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die middels dergelijke links met deze website verbonden zijn.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website.

Wijzigingen

Katholieke Vesting behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze ‘privacyverklaring’.

Gebruik van cookies

KatholiekeVesting.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via deze website worden ook cookies geplaatst van derden: van Google om de bezoeken te analyseren zodat de website kan worden verbeterd aan het gebruik, van YouTube om video’s te laten zien en van Facebook voor de integratie van onze Facebook pagina. Google, YouTube en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Overige juridische informatie

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Vragen

Voor vragen over uw gegevens en of hulp bij het aanpassen of verwijderen van uw gegevens kunt u contact opnemen met Katholieke Vesting. Dit doet u door contact op te nemen met de webmaster via ons contact formulier.

Delen is evangeliseren!