fbpx

De Glorievolle Geheimen van de Rozenkrans worden op woensdag en zondag geboden.


1. Jezus verrijst uit de doden.
Jezus verrijst uit de doden - Geheimen van Licht - Rozenkrans

“Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome naar het graf. Ze zeiden tot elkaar: ‘Wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf wegrollen?’ Opkijkend merkten ze echter dat de steen weggerold was; en deze was zeer groot. Binnengetreden in het graf zagen ze een jongeman zitten in een wit gewaad. Maar hij sprak tot haar: ‘Schrikt niet, jij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is. Hij is verrezen. Hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar men Hem neergelegd had. Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.’” (Mc 16 1-7)

2. Jezus stijgt op ten hemel.
Jezus stijgt op ten hemel - Glorievolle Geheimen - Rozenkrans

“Jezus zei tegen de Apostelen: ‘Jullie zullen kracht ontvangen van de Heilige Geest die over jullie komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.’ Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: ‘Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van jullie is weggenomen naar de Hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als jij Hem naar de Hemel hebt zien gaan.’” (Handelingen 1 8-11)

3. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen.
De Heilige Geest daalt neer - Glorievolle Geheimen - Rozenkrans

“Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest.” (Handelingen 1, 1-13)

4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
Maria wordt in de hemel opgenomen - Glorievolle Geheimen - Rozenkrans

“Tenslotte is de onbevlekte Maagd Maria, vrij van iedere smet van de erfzonde, na het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot Koningin van het Heelal om zo gelijkvormig te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood” (Openbaring 12, 1-17; Hooglied 2, 8-14; Catechismus num. 966)

5. Maria wordt in de hemel gekroond.
Maria wordt in de hemel gekroond - Glorievolle Geheimen - Rozenkrans

“Toen ging de tempel van God in de hemel open, en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel, en er dreunden donderslagen, vergezeld van bliksemstralen en aardbeving en zware hagel.” / “En er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” (Openbaring 11, 19; Openbaring 12 1-6)


Geheimen van de Rozenkrans:

Terug naar Geheimen van de Rozenkrans


Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Door:
Juan Diego Escartín
(in samenwerking met Catholic-Link)


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Hoe bid je de Rozenkrans_1 (4)

Hoe bid je de Rozenkrans?

De oorsprong van de Rozenkrans gaat terug tot het jaar 800 maar het gebed is in de loop van de tijd veranderd tot de manier waarop we het nu bidden. De Rozenkrans nodigt ons uit om over het leven van Jezus en de heilige Maria na te denken. Alleen of samen kunnen we ons gebed aanbieden aan Maria en …
Verder lezen…
Geheimen van de Rozenkrans

Geheimen van de Rozenkrans

De Rozenkrans in zijn huidige vorm gaf Maria aan de Heilige Dominicus Guzmán in 1214. Zij gaf het hem om tegen de ketters en zondaars van die tijd te vechten en gaf hem ook opdracht iedereen de Rozenkrans te leren bidden en de toewijding eraan te verspreiden in de wereld. Daarom bidden kathol…
Verder lezen…
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria - Blijde Geheimen - Rozenkrans

Rozenkrans – Blijde Geheimen

De Blijde Geheimen van de Rozenkrans worden op maandag en zaterdag geboden. 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. “In de zesde maand werd de engel Gabriël gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit …
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!