fbpx

In 2002 introduceerde Heilige Johannes Paulus II 5 extra Geheimen aan de Rozenkrans: de Geheimen van Licht. De Geheimen van het Licht worden op donderdag geboden.

1. De doop van Jezus in de Jordaan.
De doop van Jezus in de Jordaan - Geheimen van Licht - Rozenkrans

“Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de Hemel openging en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante, als een duif, over Hem neerdaalde, en een stem uit de Hemel sprak: ‘Dit is mijn Zoon, de welbeminde, in Hem heb Ik mijn behagen gesteld.‘” (Luc 3 21-22)

2. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana - Geheimen van Licht - Rozenkrans

“Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ Jezus zei tot haar: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.’ Zijn moeder sprak tot de bedienden: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal.’ (Johannes 2, 1-11)

Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei hun: ‘Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe.’ Daarop zei Hij hun: ‘Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.’ Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei hem: ‘Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.’ Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafárnaüm. Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.”

3. Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods.
Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods - Geheimen van Licht - Rozenkrans

“Nadat Johannes was gevangengenomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’” (Mc 1 14-15)

4. De gedaanteverandering van Jezus.
De gedaanteverandering van Jezus - Geheimen van Licht - Rozenkrans

“Op een dag nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen Mozes en Elia, die met Jezus begonnen te praten.” (Mat 17 1-3)

5. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.
Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal  - Geheimen van Licht - Rozenkrans

“Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: ‘Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.’ Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: ‘Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’” (Mat 26, 26-28)


Geheimen van de Rozenkrans:

Terug naar Geheimen van de Rozenkrans.


Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Door:
Juan Diego Escartín
(in samenwerking met Catholic-Link)


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans moedigt katholieken aan om regelmatig de rozenkrans te bidden als een manier om deugden te cultiveren, de band met God te versterken en geestelijke zegeningen te verkrijgen.…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!