fbpx

Wil je meer weten over de Sacramenten of deze aan jouw kind(eren) uitleggen?

Maak je geen zorgen. Hier gaan we je proberen te helpen om de juiste woorden te gebruiken, zodat je (of jouw kinderen) ze het goed begrijpen.

Wat is een Sacrament?

Om te beginnen moeten we weten wat de Sacramenten zijn. De Sacramenten zijn handelingen van God waarmee Hij ons de liefde toont die Hij voor Zijn kinderen heeft. Ze zijn allemaal door Hem geschapen (ingesteld) en om die reden is het Hij Zelf die ze op verschillende manieren uitvoert. Er zijn zeven in totaal.

En waarom heeft Hij ze aan ons gegeven? Om ons Zijn genade te geven. Dat wil zeggen, om ons, samen met Zijn liefde, de nodige kracht te geven om te vechten tegen de moeilijkheden van het leven. Natuurlijk, zolang we een gezindheid en een positieve houding hebben om Hem te willen behagen.

De zeven Sacramenten

Daar gaan we, de zeven Sacramenten:

1. Doopsel

De zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk - Doopsel

Wanneer we worden geboren, doen we het met de eerste zonde in ons. Het wordt de erfzonde genoemd en het was de zonde die door onze eerste ouders Adam en Eva werd begaan, namelijk hun ongehoorzaamheid aan God. Als we ons laten dopen, reinigen we onszelf van die zonde, worden we kinderen van God en worden we deel van de Kerk. God is erg blij als de priester heilig water op de gedoopten giet en zegt: “Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

(Zie Matteüs 3:16; 28:19; Marcus 1:8, 16:16; Johannes 3:5; Handelingen 1:4-5; 2:38; 8:16; 8:36-38; 11:16; 22:16; Romeinen 6:3-4; 1 Korintiërs 12:13; Efesiërs 5:25-26; Kolossenzen 2:12 en 1 Petrus 3:20-21)

2. Boete en Verzoening

De zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk - Boete en Verzoening

Dit sacrament is een geschenk van God! Door een priester die naar onze zonden luistert als we ze in vertrouwen met hem belijden, vergeeft God ons alles waarin we Hem hebben gekwetst. Natuurlijk moeten we heel veel spijt hebben van het kwaad dat we hebben gedaan en het goede dat we niet meer doen. Bovendien geeft het ons een enorme rust en vergroot het de kracht om goede christenen te zijn, goede kinderen van God.

(Zie Matteüs 16:19 en Johannes 20:21-23)

3. Eucharistie

De zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk - Eucharistie

Elke dag verandert Jezus het brood en de wijn in Zijn Lichaam en Zijn Bloed tijdens de Heilige Mis. Dit gebeurt op een moment dat ‘consecratie’ wordt genoemd. Zo kunnen we Hem eten en Hem in onze ziel ontvangen. Jezus stelde dit Sacrament in bij het Laatste Avondmaal met de twaalf apostelen. Dit heeft een pluspunt: het vergeeft dagelijkse zonden en behoedt ons voor doodzonden voor de toekomst. Het is Jezus die we in ons hebben.

(Zie Matteüs 26:26-29; Lucas 24:35; Handelingen 2:42 en 1 Korintiërs 11:24-27)

4. Vormsel

De zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk - Vromsel

Het is zo simpel als dat God (zijn Heilige Geest), door Zijn genade, ons geloof vergroot, zodat we de zekerheid hebben dat Hij bij ons is totdat we de hemel bereiken, waarop Hij ons ook hoop geeft. We ontvangen de Heilige Geest op een bijzondere manier. Ten slotte neemt de naastenliefde toe, zodat we Hem en de mensen om ons heen meer liefhebben. In dit geval moet het een bisschop zijn die zijn handen op de vormseling legt en ons zalft met olie (het Heilige Chrisma), terwijl hij zegt: “Ontvang door dit teken de gave van de Heilige Geest.”

(Zie Handelingen 2; 8:14-17; 19:3-6; Hebreeën 6:2 en Johannes 14:16)

5. Huwelijk

De zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk - Huwelijk

Dit Sacrament is de verbintenis tussen een man en een vrouw voor altijd. Als ze in de kerk trouwen, is het God die hun lichaam en hun ziel verenigt. Degenen die trouwen, mogen dat huwelijk niet meer verbreken: “Wat God heeft samengevoegd, mag de mens niet scheiden.” (Marcus 10:9). Het model dat mannen en vrouwen moeten volgen, is dat van de Heilige Familie: Jezus, de Maagd Maria en Heilige Jozef.

(Zie Matteüs 19:8-11; Hebreeën 13:4 en Efesiërs 5:31-32)

6. Priesterlijke orde

De zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk - Priesterlijke Orde

Dit wordt alleen ontvangen door degenen die een roeping tot het priesterschap hebben, die dan degenen zijn die al deze sacramenten kunnen bedienen. Het is een bisschop die zijn handen oplegt en bidt voor de nieuwe priester en hem wijdt. De priesterorde verleent een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest en heeft een bijzonder kenmerk: wie dit sacrament ontvangt, zal voor altijd priester zijn.

(Zie Lucas 22:19; Handelingen 6:3-6; 13:2-3; en 1 Timoteüs 3:1; 3:8-9; 4:16; 5:17-19; 5:22)

7. Ziekenzalving

De zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk - Ziekenzalving

God houdt van de zieken. Als iemand erg ziek of heel oud is en misschien binnenkort sterft, hebben ze op dat moment Gods hulp nodig. De zalving is hulp die kracht, vrede en bemoediging biedt. Naast het vergeven van alle zonden van de zieke en het voorbereiden van hem op het moment van overlijden. Het is alsof er een eenheid is ontstaan ​​met de Passie die Christus heeft geleden. Zo helpen de zieken met hun pijn om het kruis naar Jezus te dragen en tegelijkertijd helpt Hij hen in hun laatste levensmomenten.

(Zie Jacobus 5:13-16 en Marcus 6:13)

BRON: Catholic-link


.

Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Reflectie over de priesters

Reflectie over de priesters

Ik wil iets met je delen dat de laatste tijd in mijn gedachten rondspookt: wat zou er in de wereld gebeuren als alle priesters zouden verdwijnen? Het is een diepgaande vraag die ons uitnodigt om na te denken over de onschatbare rol die deze mannen van geloof spelen in onze samenleving en in ons leve…
Verder lezen…
De priester is een geschenk van God aan de wereld

De priester is een geschenk van God aan de wereld

In het katholieke geloof speelt de priester een bijzondere rol. Hij is een dienaar van God en een leider binnen de gemeenschap van gelovigen. De bijbel, specifiek de bijbel in gewone taal, biedt ons inzicht in de betekenis en het belang van de priester in het christelijk geloof en de rooms-katholiek…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!