Artikelen

Wie heeft de Bijbel samengesteld en wanneer?

De boeken uit het Oude Testament werden ruim voor Jezus’ menswording geschreven. Alle boeken van het Nieuwe Testament werden ongeveer tegen het einde van de eerste eeuw na Christus geschreven. Echter, de Bijbel als geheel werd pas aan het einde van de vierde eeuw officieel samengesteld. Dit betekent dat de Katholieke Kerk (de enige christelijke kerk die op dat moment bestond) de canon – of lijst van boeken – van de Bijbel heeft bepaald en samengesteld, onder leiding van de Heilige Geest.

Hoewel de canon van het Nieuwe Testament pas in de late jaren 300 werd vastgesteld, werden boeken die de Kerk als heilig beschouwde al vroeg door de eerste christenen in de mis verkondigd, gelezen en gepredikt (Traditie en Magisterium van de Katholieke Kerk).

Totstandkoming Nieuwe Testament 

Concilie van Trent - Bijbel - Reformatie

Van de vroegchristelijke geschriften waren er veel meer dan de 27 boeken die uiteindelijk bij de canon van het Nieuwe Testament zouden horen. De herders van de Kerk moesten door een proces van geestelijk onderscheidingsvermogen heen en er werd onderzoek gedaan naar de liturgische tradities van de Kerk die over de hele wereld verspreid waren. Ze trokken duidelijke scheidslijnen tussen boeken die werkelijk op God geïnspireerd zijn en hun oorsprong hebben in de apostolische periode, en die die alleen beweerde deze kwaliteiten te hebben.

Het proces bereikte zijn hoogtepunt in het jaar 382 toen het concilie van Rome, dat werd bijeengeroepen onder leiding van paus Damasus, de schriftuurlijke canon van 73 boeken afkondigde. De Bijbelse canon werd opnieuw bevestigd door de regionale raden van Hippo (393) en Carthago (397), en vervolgens definitief bevestigd door het oecumenisch concilie van Florence in 1442.

Ten slotte definieerde het oecumenisch concilie van Trente in 1546 plechtig dezelfde canon, nadat het werd aangevallen door de breuk en scheiding van de Kerk door de eerste protestantse leiders, waaronder Maarten Luther.


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Tridentijnse mis - Rooms Katholieke Kerk

De Heilige Mis in de buitengewone vorm

De Heilige Mis in de buitengewone vorm gevierd (ook “Tridentijnse Mis” genoemd). De term “buitengewoon” is door paus Benedictus XVI gekozen om te benadrukken dat er maar één ritus is, die in twee vormen – de gewone en de buitengewone – gecelebreerd kan worden. Grotendeels in het Latijn …
Verder lezen…