fbpx

De Bijbel bestaat uit 73 boeken die op verschillende tijdstippen zijn geschreven, dus het lineair lezen kan best ingewikkeld zijn.

Bijbel Leesplan Volgorde Bijbel Lezen

Veel mensen beginnen de Bijbel te lezen maar worden heel snel ontmoedigd omdat ze geen goede leiding hebben. Het is belangrijk om te begrijpen dat de Bijbel niet zomaar één boek is. Het is een bibliotheek met 73 boeken. (Als jouw Bijbel minder boeken heeft, dan is die incompleet). De Bijbel werd door de Katholieke Kerk samengesteld in 382 AD. Die is ongewijzigd gebleven tot Maarten Luther in de zestiende eeuw zeven boeken, die tegen zijn persoonlijke theologie ingingen, besloot te verwijderen.

De boeken van de Bijbel verschillen heel erg van elkaar, ze hebben heel verschillende stijlen, ze zijn geschreven in zeer verre tijden en in heel verschillende situaties.

Stel je voor dat je bij een bibliotheek aankomt en het eerste boek begint te lezen dat je op de plank vindt, vervolgens ga je door naar het tweede boek, enzovoort. Dat lezen kan niet werken! Er zijn mensen die de Bijbel vanaf het begin openen en uit Genesis gaan lezen. Over het algemeen gaan ze niet verder dan het vijfde boek. Ze raken ontmoedigd en komen nooit meer terug. En wat erger is, ze zeggen uiteindelijk dat het onmogelijk is, dat je de Bijbel niet kunt begrijpen. Dat zou ook gebeuren met elke bibliotheek ter wereld!

Volgorde om de Bijbel te lezen

Wil je de Bijbel lezen? Dan heb je een leesplan nodig. In het begin zijn er veel dingen die niet worden begrepen, wat heel logisch is. Dat gebeurt ook bij het lezen van een roman. Stop daar niet voor, ga door! Terwijl je verder leest, worden dingen duidelijker. Het is een vuistregel: de Bijbel spreekt voor zich. Daarom is een leesplan zo belangrijk.

Er zijn verschillende leesplannen. Hier presenteren wij een concreet plan. Het is bedoeld voor degenen die willen beginnen met het lezen van de Bijbel, maar niet helemaal weten hoe en waar te beginnen. Volg dan de hier aangegeven volgorde. Dit maakt deel uit van de methode die wij beschouwen als de makkelijkste om de Bijbel te lezen:

Leesplan voor het Nieuwe Testament:

 1. 1e Brief Heilige Johannes (2 keer)
 2. Evangelie H. Johannes
 3. Evangelie H. Marcus
 4. Kleine Brieven H. Paulus Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1e en 2e  Tessalonicenzen, 1e en 2e Timoteüs, Titus, Filemon
 5. Evangelie H. Lucas
 6. Handelingen van de Apostelen
 7. Brief aan de Romeinen
 8. Evangelie H. Mattheus
 9. 1e en 2e Brief aan Korintiërs
 10. Hebreeën
 11. Brief van Jacobus
 12. 1e en 2e  Brief H. Petrus
 13. 2e en 3e Brief H. Johannes
 14. Brief H. Judas
 15. Openbaring
 16. 1e Brief H. Johannes (voor de 3e keer)
 17. Evangelie H. Johannes (voor de 2e keer)
Waarom beginnen met de eerste brief van H. Johannes?

De eerste behoefte van een christen is om zeker te zijn van zijn redding. Dit betekent dat je weet dat God van je houdt en jou heeft uitgekozen. Gratis, zonder enige verdienste. God heeft jou op ‘de lijst’ gezet van degenen die Hij wil redden. Het was een vrije keuze! Liefdevol! Zonder verdienste! De kennis hiervan geeft ons de zekerheid van verlossing. En elke christen heeft het nodig.

Van de 73 boeken van de Bijbel is alleen dat briefje met dat doel geschreven: om ons de zekerheid van redding te verkondigen. Aan het einde van zijn brief zegt de heilige Johannes: “Ik heb u deze brief geschreven om u ervan te overtuigen dat gij eeuwig leven hebt” (1 Joh. 5:13). Bij het lezen en herlezen ben je overtuigd van deze gelukkige realiteit: Jij bent verlost! Jij bent gekozen!

Leesplan voor het Oude Testament

“Nooit moet ge ophouden in dat wetboek te lezen. Ge moet het dag en nacht overwegen en ge moet alles wat daarin geschreven staat nauwkeurig volbrengen. Dan zult gij voorspoed en geluk hebben in alles wat gij doet.” (Jozua 1,8).

Een aanbeveling is om te beginnen met het lezen van de drie wijsheid-boeken: Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach en Spreuken. Het zijn boeken die heel dicht bij het Nieuwe Testament.

Lees tegelijkertijd het boek Psalmen, op elk moment. De poort naar het Oude Testament zijn de psalmen. Maak ze je nachtkastje-boek.

Wat we hier in ieder geval willen benadrukken, is dat je met de psalmen zou moeten werken, zonder een specifieke volgorde. Lees een psalm als jij je daartoe gedwongen voelt. Maak er jouw dagelijkse leesboek van. De Psalmen zijn als fruit: we eten het iedere dag en op elk moment, ongeacht wanneer. Het doet altijd goed!

Afgezien daarvan, zouden we de boeken van het Oude Testament in chronologische volgorde moeten lezen: vanaf de oorsprong tot de komst van Christus.

Dit is in ieder geval ons voorstel:

 1. Genesis
 2. Exodus
 3. Numeri
 4. Jozua
 5. Rechters
 6. 1 Samuel
 7. 2 Samuel
 8. 1 Koningen
 9. 2 Koningen
 10. Amos
 11. Hosea
 12. Jesaja (1-39)
 13. Micha
 14. Nahum
 15. Sefanja
 16. Habakuk
 17. Jeremia
 18. Klaagliederen
 19. Ezechiël
 20. Obadja
 21. Jesaja (40-55)
 22. 1 Kronieken
 23. 2 Kronieken
 24. Ezra
 25. Nehemia
 26. Haggai
 27. Zacharias
 28. Jesaja (56-66)
 29. Maleachi
 30. Joel
 31. Jonas
 32. Ruth
 33. Tobit
 34. Judit
 35. Ester
 36. Wijsheid van Jezus Sirach
 37. Hooglied
 38. Job
 39. Prediker
 40. 1 Makkabeeën
 41. 2 Makkabeeën
 42. Baruch
 43. Daniel
 44. Wijsheid
 45. Leviticus
 46. Deuteronomium

Zoals gezegd, lees de Psalmen op elk moment.

BRON: Desde la fe


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen

De 7 Deugden Levenslessen van de Kerk

De 7 Deugden: Levenslessen van de Kerk

De 7 deugden bieden ons waardevolle levenslessen die ons kunnen helpen bij het ontwikkelen van een deugdzaam leven. Ze vormen een leidraad voor ons gedrag en helpen ons om te groeien in onze relatie met God en onze medemensen.…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!