fbpx

Het is een beetje raar, toch? De kruisiging is een van de meest brute manieren van marteling, bedoeld om de veroordeelde te vernederen en zijn pijn tot onverdraaglijke limieten te verlengen. Het was gereserveerd voor de ergste misdadigers en vijanden en stond symbool voor de meest gruwelijke wreedheid.

Maar voor ons christenen is het kruis iets eervols. Raar… Nou, voor de Romeinen gebruikten veel andere volkeren het al als martelwerktuig. Het lijkt een beetje ironisch dat God juist dit symbool heeft gekozen als herinnering aan onze verlossing.

God respecteert de menselijke vrijheid, zelfs als die vrijheid wordt gebruikt om schade aan te richten. God betreurt het niet dat Hij de mensen vrijheid heeft gegeven, zelfs niet toen die vrijheid leidde tot de dood van Jezus aan het kruis. Het kruis, met Jezus erop gekruisigd, staat voor alles wat wij als mensen verkeerd hebben gedaan, het verkeerd gebruik van onze vrijheid, de haat en de verwoesting die we in de wereld hebben veroorzaakt.

Waarom is het kruis nu juist een symbool van trots voor ons christenen?

Omdat Jezus dit martelwerktuig in iets echt moois heeft veranderd. Hij vulde het met liefde en overwon de haat door Zijn liefde tot de basis van het kwaad te brengen. Toen Hij aan het kruis stierf, nam hij al het kwaad, alle geweld en alle zonde op Zich om dat te overwinnen. Van buitenaf lijkt het kruis nog steeds twee balken, een verticaal en een horizontaal. Maar na Jezus is het betekenis compleet veranderd. Voorheen was het leeg en betekende het dood. Nu is het vol liefde en leidt het tot leven. Vroeger was het een symbool van haat en wanhoop. Nu is het een symbool van totale overgave en hoop. Het verbindt ons met God en omhelst ons als broers. Zoals St. Paulus zei, het kruis is een aanstoot en een dwaasheid (1 Kor. 1, 23-24). Alleen degenen die Jezus hebben, begrijpen het. En degenen die Jezus hebben en liefhebben, zien in het kruis een symbool van trots.

Er is geen groter eer en waardigheid dan weten dat Jezus mij zo veel liefheeft dat hij bereid is zijn leven voor mij te geven. Dat is ware liefde!

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Mythen en leugens over de Rooms-Katholieke Kerk

Als je katholiek bent of katholiek wil worden, merk je meteen dat er veel verwarring is over het katholieke geloof tussen de niet-katholieken. Veel mensen hebben hun eigen idee van wat het katholieke geloof inhoudt. Hetzij uit persoonlijke ervaring, hetzij omdat hun...

De Ethiek van Staatscontrole: Een Katholiek Perspectief

In onze moderne samenleving staat staatscontrole en privacy steeds vaker ter discussie. Maar wat zegt de katholieke ethiek hierover? Deze blog verkent het belang van privacy en individuele vrijheid vanuit een katholiek perspectief. Het respecteren van de menselijke waardigheid en het vinden van een evenwicht tussen veiligheid en vrijheid zijn cruciaal in deze discussie. Ontdek hoe de katholieke sociale leer en subsidiariteit kunnen bijdragen aan een evenwichtige benadering van staatscontrole. Lees verder om meer te weten te komen over de ethische overwegingen rondom dit complexe onderwerp.

Hier zijn 150 Schietgebeden om bij de hand te hebben en op elk moment en elke plaats te bidden.

Schietgebeden zijn korte en vurige gebeden die we spontaan kunnen uitspreken, als een eenvoudige vorm van directe en ongecompliceerde communicatie met God, de Maagd Maria, de heiligen gedurende de dag.

Reflectie over de priesters

Ik wil iets met je delen dat de laatste tijd in mijn gedachten rondspookt: wat zou er in de wereld gebeuren als alle priesters zouden verdwijnen? Het is een diepgaande vraag die ons uitnodigt om na te denken over de onschatbare rol die deze mannen van geloof spelen in...

De Visitatie van Raffaello Sanzio Raphael

Het schilderij toont de scène van de Visitatie, zoals die beschreven wordt in het evangelie van Lucas (1,39-56). We zien Maria en Elisabeth, die elkaar omhelzen in een landschap.

Schijn bedriegt: Een diepere blik achter de oppervlakte

In een wereld waarin uiterlijkheden vaak als maatstaf worden genomen, is het essentieel om te erkennen dat ware waarde niet altijd zichtbaar is voor het blote oog.

Delen is evangeliseren!