fbpx

Het is een beetje raar, toch? De kruisiging is een van de meest brute manieren van marteling, bedoeld om de veroordeelde te vernederen en zijn pijn tot onverdraaglijke limieten te verlengen. Het was gereserveerd voor de ergste misdadigers en vijanden en stond symbool voor de meest gruwelijke wreedheid.

Maar voor ons christenen is het kruis iets eervols. Raar… Nou, voor de Romeinen gebruikten veel andere volkeren het al als martelwerktuig. Het lijkt een beetje ironisch dat God juist dit symbool heeft gekozen als herinnering aan onze verlossing.

God respecteert de menselijke vrijheid, zelfs als die vrijheid wordt gebruikt om schade aan te richten. God betreurt het niet dat Hij de mensen vrijheid heeft gegeven, zelfs niet toen die vrijheid leidde tot de dood van Jezus aan het kruis. Het kruis, met Jezus erop gekruisigd, staat voor alles wat wij als mensen verkeerd hebben gedaan, het verkeerd gebruik van onze vrijheid, de haat en de verwoesting die we in de wereld hebben veroorzaakt.

Waarom is het kruis nu juist een symbool van trots voor ons christenen?

Omdat Jezus dit martelwerktuig in iets echt moois heeft veranderd. Hij vulde het met liefde en overwon de haat door Zijn liefde tot de basis van het kwaad te brengen. Toen Hij aan het kruis stierf, nam hij al het kwaad, alle geweld en alle zonde op Zich om dat te overwinnen. Van buitenaf lijkt het kruis nog steeds twee balken, een verticaal en een horizontaal. Maar na Jezus is het betekenis compleet veranderd. Voorheen was het leeg en betekende het dood. Nu is het vol liefde en leidt het tot leven. Vroeger was het een symbool van haat en wanhoop. Nu is het een symbool van totale overgave en hoop. Het verbindt ons met God en omhelst ons als broers. Zoals St. Paulus zei, het kruis is een aanstoot en een dwaasheid (1 Kor. 1, 23-24). Alleen degenen die Jezus hebben, begrijpen het. En degenen die Jezus hebben en liefhebben, zien in het kruis een symbool van trots.

Er is geen groter eer en waardigheid dan weten dat Jezus mij zo veel liefheeft dat hij bereid is zijn leven voor mij te geven. Dat is ware liefde!

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Het Angelus (Engel des Heren), hoe bid je het?

Toen ik vroeger naar school ging namen we elke middag een pauze waar we ook het Angelus baden. Ik weet nog dat het iets heel moois was om te zien, hoe alle scholieren en leerkrachten op school een paar minuten stopten met wat ze deden om Onze-Lieve-Vrouw te...

Aanbidden katholieken Maria?

Dit is een kwestie die zelfs onder katholieken vaak verkeerd wordt begrepen…

Aswoensdag en Vastentijd

De Katholieke Kerk viert Aswoensdag. Maar… waarom?

Adventstijd: 3 symbolen voor Kerst

We zitten midden in de adventstijd en bereiden ons voor op Kerstmis. Advent en Vastentijd zijn de voorbereiding van de twee belangrijkste feesten van het jaar, Kerst en Pasen. Deze feesten hebben belangrijke spirituele betekenissen. Daarom geeft de traditie van de...

De Vastentijd, wat is dat?

Christenen van over de hele wereld bereiden zich voor om veertig dagen van bekering, boetedoening en vernieuwing te beleven door middel van opoffering, vasten en abstinentie (onthouding). Deze veertig dagen zullen eindigen in de belangrijkste week van de katholieke...

Rozenkrans – Geheimen van het Licht

In 2002 introduceerde Heilige Johannes Paulus II 5 extra Geheimen aan de Rozenkrans: de Geheimen van Licht. De Geheimen van het Licht worden op donderdag geboden. 1. De doop van Jezus in de Jordaan. “Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed...

Delen is evangeliseren!