fbpx

Toen ik vroeger naar school ging namen we elke middag een pauze waar we ook het Angelus baden. Ik weet nog dat het iets heel moois was om te zien, hoe alle scholieren en leerkrachten op school een paar minuten stopten met wat ze deden om Onze-Lieve-Vrouw te begroeten. Het was alsof op dat moment de aarde met de hemel sprak. Het was zeker iets heel ontroerends.

Dit prachtige gebed ging door een proces dat bijna drie eeuwen duurde om de definitieve vorm aan te nemen zoals we het vandaag bidden. De geschiedenis vertelt dat het pater Benito van Arezzo was, rond het jaar 1250, die bij het vallen van de avond de antifoon begon te zingen of te reciteren terwijl de klokken luidden: “De engel sprak tot Maria”.

Het eerste officiële document van het Angelus is te vinden in een catechismus die in 1590 in Venetië werd gedrukt met een aflaat die werd verleend door paus Paulus III.

Paus Benedictus XII moedigde in 1724 het gebed aan door met de korte “Iniunctae nobis” (Ons opgelegt) honderd dagen aflaat te verlenen voor elke keer dat de gelovige het zou bidden en een volle aflaat aan wie gedurende een maand het Angelus dagelijks ‘s morgens, ‘s middags en ‘s  avonds bad.

Paus Benedictus XIV stelde op 20 april 1742 vast dat tijdens de paastijd het Angelus vervangen moest worden door de antifoon: Regina Caeli (Koningin des hemels). En in 1815 voegde Pius VII aan het Angelus drie heerlijkheden toe aan de Vader als dankzegging, “voor de geschenken die de Heilige Drie-eenheid overvloedig aan de Maagd schonk, in het bijzonder voor haar glorieuze tenhemelopneming.”

Het Angelus bidden in deze tijd is niet meer zo gewoon als voorheen. Alleen op zondagen op het Sint-Pietersplein, geleid door de paus zelf, wordt het gebed nog traditioneel gebeden. Door de rest van de wereld wordt het gebeden op een specifieke manier binnen sommige kerken en in privé, vooral in gemeenschappen van religieuze en toegewijde leken. (Het komt dus niet meer vaak voor, helaas) Maar bij ons thuis en op mijn school wordt het gelukkig nog steeds gebeden, zoals vroeger.

Hiermee dragen we ons steentje bij om een ​​mooie katholieke gewoonte te redden en leren we je om het weer te bidden.

1. Waar en hoe bid je het Angelus?

Angelus gebed - Engel des Heren

Traditioneel wordt bij Angelus ‘s middags gebeden, maar vroeger werd er ook ‘s ochtends aan het begin van de dag (rond 6.00 uur) en in de middag bij zonsondergang (rond 18:00 uur) gebeden. Hoewel je het Angelus niet gaat bidden als je midden in een gesprek zit, is het idee om een pauze te nemen (het duurt niet langer dan 5 minuten) en te beginnen met bidden, misschien kun je degene die bij je is uitnodigen om het te bidden.

Het Angelus bidden in deze tijd is niet meer zo gewoon als voorheen. Alleen op zondagen op het Sint-Pietersplein, geleid door de paus zelf, wordt het gebed nog traditioneel gebeden. Door de rest van de wereld wordt het gebeden op een specifieke manier binnen sommige kerken en ook privé, vooral in gemeenschappen van religieuze en toegewijde leken. (Het komt dus niet meer vaak voor, helaas) Maar op mijn school wordt het gelukkig nog steeds gebeden, zoals vroeger.

2. Met twee stemmen gebeden.

Angelus gebed - Engel des Heren

Dit gebed is de beschrijving van de Aankondiging van Engel Gabriel en biedt een prachtige bron voor dagelijkse meditatie. Er wordt met twee stemmen gebeden (als je het niet alleen biedt) en na elke strofe wordt een Weesgegroet gezegd. Aan het einde van de strofen is er een kort gebed en je kunt het eindigen met het Eer aan de Vader:

Gebed tekst van het Angelus

Gebed Angelus (Engel des Heren):

V: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
A: En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

V: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
A: Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

V: Zie de Dienstmaagd des Heren.
A: Mij geschiede naar uw Woord.

Wees gegroet, Maria…

V: En het Woord is vlees geworden.
A: En het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria…

V: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
A: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

V: Laat ons bidden:
Wij bidden U, Heer,
stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen,
door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.
A: Amen.

V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

3. Met Pasen is het anders

Regina Caeli - Angelus gebed - Engel des Heren - Paastijd

Tijdens de paastijd (inclusief Pinksteren) wordt in plaats van het Angelus het Regina Caeli gebeden. Een gebed dat ons uitnodigt om samen met Maria te jubelen en juichen voor de verrijzenis van onze Heer Jezus. Ook dit gebed is tweestemmig (als je het niet alleen bidt) en eindigt met een kort gebed:

Gebed tekst Regina Caeli

Gebed Regina Caeli (Koningin des hemels):

V: Koningin des hemels, verheug u, alleluia!
A: Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia!

V: Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia!
A: Bid God voor ons, alleluia!

V: Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluia!
A: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia!

V: Laat ons bidden:
God, door de verrijzenis van Uw Zoon Jezus Christus,
hebt Gij de vreugde geschonken aan de wereld.
Wij bidden U, laat ons door Zijn Moeder, de Maagd Maria,
eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven.
Door Christus onze Heer.
A: Amen.

V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

“Alle gedoopte christenen zijn geroepen om de aanwezigheid van God in ons midden te verwelkomen, en anderen te helpen Hem te ontdekken, of te herontdekken wat zij zijn vergeten”

(Paus Franciscus, woorden voor het Angelus op 16 December 2014)

BRON: Catholic-Link


.

Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Delen is evangeliseren!