fbpx

Toen het avond was geworden kwam een rijk man, een zekere Jozef van Arimatea. die zich ook als leerling bij Jezus had aangesloten. Hij was naar Pilatus gegaan en had om het lichaam van Jezus gevraagd. Daarop had Pilatus bevolen het te geven. Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen. Maria Magdalena en de andere Maria waren erbij en zaten tegenover het graf. (Matteüs 27, 57-61)

Beste Theo,

Ik schrijf je vandaag met een zwaar hart en een berouwvolle geest, beladen met de last van mijn fouten en de vergeving die ik heb ontvangen. Mijn naam is Josef van Arimatea, en ik wil met jou delen hoe een ontmoeting met Jezus mijn leven veranderde.

Je kent het verhaal, Theo. Je hebt gehoord hoe ik, Josef, een rijke man uit Arimatea, de stappen van Jezus volgde, Hem vroeg om zijn lichaam van Pilatus en Hem in een nieuw graf legde. Maar dat was niet het begin van mijn reis met Jezus; het was het keerpunt.

Ik was een vroom man, Theo, een man van religie en traditie. Maar mijn geloof was een verwijzing naar mezelf geworden, een comfortabele mantel die me blind maakte voor de waarheid. Het Sanhedrin, waar ik deel van uitmaakte, zag Jezus als een bedreiging voor onze gevestigde orde. We wilden onze zielen redden, maar vergaten de Heer van redding zelf.

Toen Jezus kwam, werd ons geloof op de proef gesteld. Hij doorbrak onze starheid en liet ons zien wat we verborgen hielden. Hij confronteerde ons met de waarheid, maar we sloten onze harten en veroordeelden Hem onrechtvaardig. Het duurde even voordat ik mijn fout besefte, Theo, maar toen ik dat deed, was het alsof de schellen van mijn ogen vielen.

Ik zag de sluwheid van de duivel, die ons had misleid en ons liet dwalen in onze eigen vermeende wijsheid. Maar Jezus, Hij oordeelde niet. Hij was vrij te midden van pijn en onrechtvaardigheid, en Zijn liefde bracht mij tot inkeer. Ik kon niet anders dan Hem volgen, Hem liefhebben en mijn broeders vergeven zoals Hij ons vergeeft.

Theo, mijn reis met Jezus heeft me veranderd. Ik heb mijn positie in het Sanhedrin verloren, maar ik heb de liefde van Christus gewonnen. Ik kijk nu naar mijn broeders met mededogen, wetende dat ze niet wisten wat ze deden. Moge mijn verhaal jou inspireren om de waarheid en de liefde van Jezus te omarmen, zelfs als het moeilijk is.

Met vriendelijke groet,

Josef van Arimatea

Deze (fictieve) brieven van de personages uit het Evangelie, geschreven aan jou, helpen je om te bidden en mediteren over het leven van onze Heer Jezus Christus.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Delen is evangeliseren!