fbpx

Het proces van bekering is een prachtige reis waarin we ons hart en ons leven openstellen voor God. Het is een tijd van groei, verandering en diepere verbondenheid met onze geloofsgemeenschap. Om je te helpen bij deze belangrijke stap, delen we graag 12 tips waar je rekening mee kunt houden tijdens jouw bekering. Deze tips zijn gebaseerd op de Catechismus van de Katholieke Kerk en kunnen je begeleiden op je weg naar een diepere relatie met God.

1. Bid regelmatig:

Gebed is de sleutel tot het opbouwen van een persoonlijke relatie met God. Neem de tijd om dagelijks te bidden en je hart voor Hem te openen. Bid het Onze Vader, de Rozenkrans of spreek eenvoudigweg tot God in je eigen woorden.

2. Lees en bestudeer de Bijbel:

De Bijbel is het Woord van God en een bron van wijsheid en inspiratie. Neem de tijd om de Schrift te lezen en te bestuderen, en laat de woorden van God tot je spreken. Begin bijvoorbeeld met het lezen van de 1e Brief van heilige Johannes.

Waarom beginnen met de eerste brief van H. Johannes?

De eerste behoefte van een christen is om zeker te zijn van zijn redding. Dit betekent dat je weet dat God van je houdt en jou heeft uitgekozen. Gratis, zonder enige verdienste. God heeft jou op ‘de lijst’ gezet van degenen die Hij wil redden. Het was een vrije keuze! Liefdevol! Zonder verdienste! De kennis hiervan geeft ons de zekerheid van verlossing. En elke christen heeft het nodig.

3. Leer de Sacramenten kennen:

De Sacramenten zijn tekenen van Gods genade en liefde voor ons. Een sacrament is ‘een heilig moment’ (want sacra is heilig in het Latijn). We kunnen zeggen dat het een moment is dat God echt bij ons is op een bijzondere manier. Leer meer over de Sacramenten van de Kerk, zoals de Doop, de Eucharistie en het Vormsel, en neem actief deel aan deze heilige handelingen.

4. Zoek spirituele begeleiding:

Het is waardevol om een geestelijk begeleider te hebben tijdens je bekering. Deze persoon kan je helpen bij het stellen van vragen en het aantwoord geven ervan, het begrijpen van het geloof en het begeleiden van je spirituele groei.

5. Sluit je aan bij een geloofsgemeenschap:

Zoek een parochie of geloofsgemeenschap waar je je thuis voelt.

6. Neem deel aan de liturgie:

De liturgie is de viering van het geloofsgemeenschap en een belangrijk onderdeel van ons katholieke geloof. Neem actief deel aan de Heilige Mis en andere liturgische vieringen om je geloof te voeden en te versterken.

7. Leer van de heiligen:

De heiligen zijn inspirerende voorbeelden van geloof en heiligheid. Bestudeer het leven en de geschriften van heiligen zoals Franciscus van Assisi, Theresia van Lisieux en Augustinus van Hippo om te leren van hun toewijding aan God.

8. Beoefen naastenliefde:

Jezus leerde ons om onze naasten lief te hebben en voor hen te zorgen. Zoek manieren om liefdadigheid en dienstbaarheid in praktijk te brengen, zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap.

Het gebruik maken van de zeven werken van barmhartigheid is altijd een uitstekend idee:

  1. het spijzigen van hongerigen,
  2. het laven van dorstigen,
  3. het kleden van naakten,
  4. herbergen van vreemdelingen,
  5. bezoeken van zieken,
  6. het bezoeken van gevangenen,
  7. het begraven van doden.

9. Wees geduldig met jezelf:

Bekering is een proces dat tijd kost. Wees geduldig met jezelf en verwacht niet dat je alles meteen begrijpt of perfect doet. God kent onze zwakheden en is altijd bereid ons te vergeven en ons te helpen groeien.

10. Vraag om vergeving:

Als onderdeel van bekering is het belangrijk om onze zonden te erkennen en vergeving te vragen. Maak gebruik van het Sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) om je hart te reinigen en Gods genade te ontvangen.

11. Leer van de geloofsleer:

Bestudeer de geloofsleer van de katholieke kerk en verdiep je in de fundamenten van ons geloof. De Catechismus van de Katholieke Kerk is een uitstekende bron om meer te leren over de doctrines en principes van het katholieke geloof.

12. Blijf groeien in je geloof:

Bekering is geen eenmalig evenement, maar een voortdurende reis. Blijf groeien in je geloof door middel van voortddurende geloofseducatie, het bijwonen van retraites, het lezen van spirituele boeken en het deelnemen aan geloofsgemeenschapsactiviteiten. Blijf jezelf voeden met de rijkdommen van ons geloof en laat je geloof steeds dieper wortelen in je hart.

Bekering is een prachtige reis van groei en verandering in ons geloof. Door regelmatig te bidden, de Bijbel te lezen, de Sacramenten te ontvangen, spirituele begeleiding te zoeken en actief deel te nemen aan de geloofsgemeenschap, kunnen we ons hart openstellen voor Gods genade en liefde. Wees geduldig met jezelf, vraag om vergeving en blijf groeien in je geloof.

Moge deze 12 tips je helpen bij jouw bekering en je leiden naar een diepere relatie met God.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Valentijnsdag oppervlakkig… of juist niet?

Het Valentijnsdag, maar ik ken veel mensen die niet van Valentijnsdag houden. Ze zeggen dat het een oppervlakkige, commerciële dag is. In hun woorden: ‘Het is te commercieel, een excuus om meer te verkopen en de liefde te verwarren met het sensuele.’ Voor een deel...

Tien verrassende dingen die gebeuren als je vaker naar aanbidding gaat

De eucharistie wordt in de catechismus beschreven als de ‘bron en hoogtepunt’ van ons geloof. Het kan moeilijk zijn om de tijd te vinden om naar Aanbidding te gaan. Maar als het lukt, jezelf committeren, met een open hart, aan regelmatige aanbidding, kan verrassende...

Is het coronavirus een straf van God?

Misschien heb je gemerkt, in deze dagen van pandemie, isolatie en afstand met elkaar, de impact van het coronavirus in verschillende landen en gezien hoe de wereld van God was afgeweken, zich afgevraagd: is deze epidemie een straf?

Onze acties spreken harder dan onze woorden

Onze kinderen zullen leren of bidden belangrijk is door te zien of we het zelf doen.

Rozenkrans – Geheimen van het Licht

In 2002 introduceerde Heilige Johannes Paulus II 5 extra Geheimen aan de Rozenkrans: de Geheimen van Licht. De Geheimen van het Licht worden op donderdag geboden. 1. De doop van Jezus in de Jordaan. “Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed...

10 tips om het beste uit je vakantie te halen

De school is uit, het weer wordt warmer en de ijscoman rijdt weer rond. De zomer is hier! Zomertijd betekent voor veel mensen minder lessen (en minder huiswerk!), kortere werkdagen en vakanties. Het is een gelukkige tijd en ook een geweldige tijd om herinneringen op...

Delen is evangeliseren!