Artikelen

Twee deugden in tijden van lockdowns

Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Hier zijn er twee deugden om met elkaar te verbinden in tijden van corona

Er zijn, zoals we weten, veel deugden. We kennen waarschijnlijk allemaal de Goddelijke Deugden: geloof, hoop en liefde. En misschien ook de Kardinale Deugden: voorzichtigheid, matigheid, rechtvaardigheid, standvastigheid, etc. Het is erg belangrijk om ze te kennen en nog belangrijker om ze te leven.

Maar wist je dat er nog minstens twee andere zeer belangrijke deugden zijn om elkaar te verbinden? We noemen ze de ‘Sociale Deugden’.

Een voorbeeld van een Sociale Deugd zit in het verhaal uit de Bijbel (Evangelie van Lucas) over de tien melaatsen die Jezus ontmoetten. Ze waren melaatsen, dus ze gingen sterven aan melaatsheid en ze waren verschoppelingen. Deze melaatsen kwamen Jezus tegen en zeiden: ‘Jezus, zoon van David, heb medelijden met ons’. Jezus zei toen ‘ga je laten zien aan de priesters’, ze deden wat Hij vroeg en onderweg werden ze genezen. Een van hen die besefte dat hij genezen was, kwam terug naar Jezus, viel aan Zijn voeten en bedankte Hem. Jezus vroeg waar de andere negen waren gebleven. Alleen deze buitenlander, de man was een Samaritaan, kwam terug. Geen van de tien, behalve die buitenlander, keerde terug om God te danken.

Dankbaarheid
Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Hier hebben we de eerste Sociale Deugd: “Dankbaarheid”. Dankbaarheid is op zichzelf goed, maar heeft bijna altijd betrekking op iemand anders. Daarom is het sociaal. Het is een deugd die eerst vereist een interactie tussen mensen, maar het is zo noodzakelijk en belangrijk als alle andere deugden. Als we een heilig leven willen leven met geloof, hoop en liefde, etc., moeten we ook het soort mensen worden, dat ook de Sociale Deugden leven.

Deze dagen kunnen we onszelf deze vragen stellen: hoeveel mensen heb ik vandaag bedankt? Ben ik bewust geworden van wat anderen voor mij hebben gedaan en hen bedankt voor hun vrijgevigheid?

Dankbaarheid is niet alleen een gebruikelijke dankbetuiging als iemand iets aardigs doet: “Dankjewel hoor”. Dankbaarheid betekent dat we uit onze comfortzone gaan om mensen onze oprechte dankbaarheid voor hen te tonen. We moeten ook bewust van die anderen worden en beseffen wat iemand voor ons heeft gedaan. Denken we dat dat ze zoiets voor ons doen vanzelfsprekend is?

Soms gebeurt dit vaker dan we denken, we staan er niet stil van. Zelfs binnen gezinnen, bijvoorbeeld als iemand koffie heeft gezet en niemand het merkt omdat dat iedere ochtend gebeurt. Of toen we jong waren en geen wekker hadden, maakten onze ouders ons wakker om naar school te gaan. Bijvoorbeeld je partner of kamergenoot die jou ook wakker moet maken of iets voor je doet… Of de buurman, die elke week onze kliko bak voor ons ophaalt en op de juiste plek terugzet?

Er zijn zoveel kleine dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen…, bedanken we deze mensen voor die kleine dingen op de juiste manier?

Een van de redenen waarom Dankbaarheid zo belangrijk is, is omdat het vereist dat we andere mensen opmerken. Het vereist dat we de daden van anderen niet als vanzelfsprekend beschouwen. Het vereist ook om op een positieve manier met anderen om te gaan, met Dankbaarheid.

Affabiliteit

De tweede Sociale Deugd heet Affabiliteit . Wat? Ja, Affabiliteit, ook minzaamheid genoemd. Als iemand affabel of minzaam is, betekent onder meer dat hij “benaderbaar” is. Dat men makkelijk is om mee te praten. In feite heeft de etymologie van het woord affabiliteit te maken met “gemak van gesprek” of “gemak van het benaderen van deze persoon”.

Hoeveel van ons hebben op deze dagen van lockdowns en beperkingen een soort van “ongenaakbaar” gezicht? En als iemand introvert is, zou hij liever niet met mensen praten of gewoon tussen de mensen zijn. En toch betekent het beoefenen van de deugd van Affabiliteit dat men open moet staan voor anderen.

Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Vriendelijkheid is ook een ander woord voor affabiliteit. Het betekent daarom dat men vrij is om met mij te praten en mij om hulp te vragen. Dat ik het niet erg vind dat mensen bij mij aan de deur kloppen om mij iets te vragen of vertellen. Het is, net als Dankbaarheid, een Sociale Deugd die ervoor zorgt dat we anderen boven onszelf stellen.

Introvert zijn is dus ook geen excuus om deze deugden te mogen vermijden. Een introverte persoon kan zeker een hart hebben dat gefocust is op andere mensen, en dat is juist de kern van de Sociale Deugden.

We zien ook dat de deugd van Dankbaarheid een verband heeft met de deugd van Affabiliteit. De eerste betekent dat ik andere mensen, en wat ze voor me doen, opmerk en de tweede betekent dat ik dat open voor andere mensen ben. Het combineren en leven van beide deugden betekent dat mijn hart dan op mensen is gericht. Mijn hart is dan niet op mijzelf gericht, het is gericht op de mensen om mij heen.

Sociale Deugden zijn de meest basale deugden. Deze deugden helpen ons om contact te maken met anderen en ons leven veel voller en aangenamer te maken.

Men zou misschien kunnen denken dat deze deugden niet zo belangrijk zijn als de andere, omdat ze niet zo expliciet in de Bijbel worden genoemd. In feite dat zijn ze wel. Herinner je je de gelijkenis van de melaatsen in Lucas 17: 11-19? Jezus geneest tien melaatsen, en slechts één keert terug om hem te bedanken en toont dankbaarheid, dat werd door Jezus zelf gewaardeerd.

Evenzo genas Jezus regelmatig degenen die Hem uit het niets naderden, en toonde Hij Affabiliteit. Jezus leefde de Sociale Deugden, en zo zouden wij het ook horen te doen.

Als we deze twee Sociale Deugden beoefenen, zal de Heer die deugden gebruiken om relaties op te bouwen, de mensen om ons heen te zegenen en ons met elkaar te verbinden.


Juan Diego Escartín heeft Rechten en Theologie in Spanje gestudeerd en Europees Recht in Nederland. In Spanje heeft hij vele jaren catechese aan kinderen en tieners gegeven. Sinds 2016 geeft hij jeugdcatechese in Maarssen.


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen

Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Pilatus: “Ik had mijn handen gewassen”

“Ik had mijn handen schoongemaakt, maar mijn hart was vuil” “Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam, maar dat er veeleer tumult ontstond, liet hij water brengen en waste ten overstaan van het volk zijn handen, terwijl hij verklaarde: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen m…
Verder lezen…
Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Judas Iskariot (de verrader)

“Ik heb Jezus verkocht voor 30 zilverstukken”  “Hij ging recht op Jezus af en zei: “Gegroet Rabbi”, en hij kuste Hem.  Jezus sprak tot hem: “Vriend, zijt ge daarvoor hier?” (Mt 26, 49-50). Ik schaam me heel erg om te schrijven waarom ik deed wat ik deed, waarom ik zo’n indruk…
Verder lezen…