fbpx

Traditiegetrouw wijdt de Katholieke Kerk elke maand van het jaar aan bepaalde devoties. Juli is gewijd aan het Kostbaarste Bloed van Jezus.

In het verleden werd het feest van het Kostbaarste Bloed van Christus op de eerste zondag van juli gevierd, zoals gedaan werd door vroegere pausen. Dit is onlangs door paus Benedictus XVI in zijn toespraak na het bidden van het Angelus op 5 juli 2009 bevestigd. Hij maakte een speciale vermelding van paus Johannes XXIII’s apostolische brief ‘Inde a Primis’ (gedateerd 30 juni 1960), waarin de betekenis van de devotie werd uitgelegd en de litanieën ervan werden goedgekeurd.

Het oude vervult in het nieuwe verbond

Opoffering is de hoogste vorm van religieuze aanbidding die de mens aan God aanbiedt, als een daad van lofprijzing, dankzegging, smeekbede of verzoening.

Het meest bijzondere en meest vooraanstaande offer van de oude wet was de opoffering van het paaslam waarmee werd gevierd dat Israëls eerstgeborene van het dodelijke zwaard van de Engel des Doods in Egypte werd gespaard, ten tijde van Mozes en Farao.

De beelden van offerbloed van geslachte dieren worden levendiger en zinvoller als we ons de woorden van Mozes uit het boek Exodus herinneren: “Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: ‘Dit is het bloed van het verbond dat de Heer, op grond van al deze woorden, met u sluit (Exodus 24:8).’”

Dit oude offer nam een ​​nieuwe vorm aan in het Nieuwe Testament, toen het Onbevlekte Lam van God (Jezus Christus) Zichzelf op het altaar van het Kruis offerde om de mensheid te verlossen van de slavernij van de zonde en Satan. En tijdens het Laatste Avondmaal offerde Onze-Lieve-Heer Zichzelf in een onbloedig maar echt offer toen Hij de volgende woorden uitsprak:

“Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden” (Mattheüs 26:28).

Dit ‘bloedvergieten’ of ‘uitgieten van bloed’ vond daadwerkelijk plaats en vormt één van de glorieuze mysteries van ons geloof.

Het Kostbaarste Bloed van Onze Heer Jezus Christus

De katholieke leer leert de gelovigen dat het bloed van Jezus Christus deel uitmaakt van Zijn Heilige Mensheid en hypostatisch (in onderliggende substantie) is verenigd met de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid.

Als zodanig is het de aanbidding en verering waard die eigen zijn aan de laterale eredienst (cultus latriae), die alleen aan God wordt gegeven. Met andere woorden; we aanbidden de menselijke natuur van Christus vanwege Zijn intieme en eeuwige vereniging met de Persoon van het Goddelijk Woord. Het is om dezelfde reden dat we het Allerheiligste Hart of de Wonden van onze Heer Jezus Christus eren.

Door:

Marieke Peeters

Ook interessant

Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel en het bruine Scapulier

Volgens de legende kwamen er, op een dag, lang geleden, drie vooraanstaande mannen van God elkaar tegen in Rome. Broeder Dominicus van Guzman rekruteerde leden voor de Orde van Predikers, later bekend als de ‘Dominicanen’, die hij had opgericht. Broeder Franciscus van...

De Goddelijke Barmhartigheid en Heilige Faustina Kowalska

Heilige Faustina Kowalska werd geboren in 1905 in Polen. Ze was het derde kind van een arm Pools gezin met tien kinderen. Op vijftienjarige leeftijd, na slechts drie jaar school, begon ze te werken om het gezin te onderhouden. Op twintigjarige leeftijd volgde ze haar...

Mogen we als christen oordelen? Dit zegt de Bijbel.

Telkens wanneer we iets posten over een controversiële kwestie, zoals abortus, gay pride, enz., Krijgen we onmiddellijk berichten en reacties van mensen met de beschuldiging dat we ‘veroordelend’ zijn, dat de Bijbel ons leert anderen niet te oordelen, dat we dat wel moeten doen. Dat we ons gewoon met onze eigen zaken moeten bemoeien. Maar is dat echt wat de Bijbel leert?

Heeft de Katholieke Kerk boeken aan de Bijbel toegevoegd?

Dit is een algemene vraag tussen de protestanten omdat hun Bijbels minder boeken hebben (66 boeken) dan de Bijbel van de Katholieke Kerk (73 boeken). Helaas leren protestanten niet de volledige geschiedenis van de samenstelling van de Bijbel. Allereerst moeten we...

Wat de hemelvaart ons kan leren als we ons door God verlaten voelen

“Hemelvaart lijkt me een van de vaagste feestdagen...” Kreeg ik een keer te horen. Jezus besteedde dertig jaar aan het voorbereiden van Zijn missie, drie jaar aan het prediken van Zijn missie, drie dagen aan lijden, sterven en opstaan ​​om Zijn missie te voltooien....

12 Beloftes van het Heilig Hart: spirituele voordelen voor jouw dagelijkse leven

Stel je voor dat je in een wereld leeft waar je voortdurend wordt omringd door zegeningen, troost en een hernieuwd gevoel van liefde en vergeving. Dit klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dit is precies wat de devotie tot het Heilig Hart van Jezus belooft....

Delen is evangeliseren!