fbpx

Hemelvaartsdag is een van de grote christelijke feestdagen. Deze dag, die in veel landen wordt gevierd, markeert het einde van Jezus’ leven op aarde na Zijn verrijzenis. Het was op deze dag dat Christus voor het laatst aan Zijn discipelen verscheen voordat Hij “naar de hemel opsteeg”. Het wordt gevierd op een donderdag, veertig dagen na paaszondag. Dit feest vindt elk jaar plaats tussen 30 april en 3 juni, afhankelijk van het jaar.

Oorsprong van Hemelvaart

De oorsprong van het woord Hemelvaart: “ascendere” in het Latijn, betekent “opstaan, om hoog gaan”.

Hemelvaart wat betekent dit feest

Hemelvaartsdag wordt, sinds de 4e eeuw, altijd veertig dagen na de verrijzenis van de Heer gevierd. Deze veertig dagen vinden hun oorsprong in het boek Handelingen van de Apostelen, waar Lukas schrijft dat Jezus gedurende “veertig dagen aan de apostelen was verschenen en hen had gescheiden van het Koninkrijk van God.” Het was op de Olijfberg, tegenover Jeruzalem, dat Jezus Zijn opstijging naar de Hemel begon, het einde van Zijn aardse leven markerend en Zijn intrede in de heerlijkheid van God.

Chronologisch en Liturgisch gezien wordt Jezus op Goede Vrijdag gekruisigd, op Paasdag is Hij opgestaan en op Hemelvaartsdag is Hij opgestegen naar de hemel.

De passages waar over Hemelvaart wordt gesproken kunnen we vinden in het Evangelie van Marcus (hoofdstuk 16, vers 19), het Evangelie van Lucas (hoofdstuk 24, vers 51) en het boek Handelingen (hoofdstuk 1, vers 6-11). Het boek Handelingen vertelt ons dat Jezus veertig dagen na Pasen voor de laatste keer aan zijn discipelen verschijnt en hun aankondigt: “Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn tot het uiteinde der aarde.”  Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.” Het evangelie van Lucas zegt dat de Apostelen “vol vreugde naar Jeruzalem terugkeerden”.

Zo eindigt de tijd van de Verrezen Jezus met Zijn discipelen. Volgens Zijn belofte zal Hij echter altijd bij hen zijn, maar met een innerlijke aanwezigheid: ze zullen Hem niet langer met zijn ogen zien. Maar Hij belooft de komst van de Heilige Geest met Pinksteren.

Betekenis van het Hemelvaartsfeest

Voor christenen heeft Hemelvaartsdag een heel specifieke betekenis. Deze gebeurtenis markeert het einde van het leven van Jezus op aarde na Zijn verrijzing.

Hemelvaart symboliseert op een andere manier de nieuwe aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie, gekenmerkt door eeuwigheid. Jezus zal dan de Heilige Geest zenden, een evenement dat christenen 10 dagen later vieren ter gelegenheid van Pinksteren.

Het getal 40, dat in de Bijbel zeer vaak terugkomt, lijkt een tijd van bezinning, leren en bekering te symboliseren. De veertig dagen worden bij verschillende gelegenheden aangetroffen, vooral tijdens de duur van de vloed of Jezus ‘vasten in de woestijn.

Hemelvaart is een bron van vrijheid

Jezus dringt zich niet op aan de mens, maar laat hen vrij om te geloven en dus echt lief te hebben. Jezus stopt nooit om mensen uit te nodigen hem te volgen: in het geloof moeten ze de tekenen van zijn aanwezigheid leren lezen, vooral bij de viering van de sacramenten en in het bijzonder de Eucharistie. Maar ook in zijn Woord, zijn volk, zijn ministers (de paus, bisschoppen, priesters, diakenen) …

Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag wordt altijd op donderdag gevierd. De priester leest de Handelingen van de Apostelen die verwijzen naar de hemelvaart van Christus. De gelovigen nemen deel aan een universeel gebed. Het is een gelegenheid om te onthouden dat het belang van deze viering ligt in de verspreiding van het Evangelie door christenen.

Wanneer wordt Hemelvaart gevierd?

De datum van Hemelvaart verandert elk jaar, aangezien de christelijke feestdag altijd 40 dagen na Pasen valt. De datum van Pasen is vastgesteld volgens de eerste volle maan na het begin van de lente. Sinds het Concilie van Nicea in 325 wordt Pasen gevierd op de zondag na de eerste volle maan op 21 maart, dat wil zeggen tussen 22 maart en 25 april. Omdat Pasen altijd op zondag wordt gevierd, is de veertigste dag na Pasen altijd donderdag. De Hemelvaartsviering vindt daarom altijd plaats op een donderdag tussen 30 april en 3 juni.

BRON: Catholic-Link


.

Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen

Delen is evangeliseren!