Artikelen

Aanbidden katholieken Maria?

Aanbidden katholieken Maria?

Dit is een kwestie die zelfs onder katholieken vaak verkeerd wordt begrepen. Deze korte videoclip uit de Symbolon-serie, geproduceerd door het Augustinus Instituut, biedt een prachtig inzicht in waarom katholieken Maria zo hoogachten.

De historische achtergrond over waarom we Maria de titel van Koningin geven, is zeker nuttige informatie om te weten. Want ons geloof biedt een verklaring voor alles waarvan we denken, en meestal is het ook zo, dat het geworteld is in Bijbelse en historische traditie.

Katholieken aanbidden Maria niet. We eren haar en waarderen haar omdat ze de moeder van God is. Zoals de Tien Geboden aangeven, hebben we maar één God die we aanbidden en verheerlijken. We bidden ook niet tot Maria. We vragen haar voorbede en onze gebeden en verzoeken aan de Vader voor te leggen.

Wat zeggen heilige mannen en vrouwen over Maria?

Hieronder staan ​​tien citaten van heilige mannen en vrouwen van het geloof die de manier waarop we naar Maria kijken verduidelijken.

1. “We geven Jezus nooit meer eer dan wanneer we zijn Moeder eren, en we eren haar eenvoudig en alleen om Hem des te perfecter te eren. We gaan alleen naar haar als een weg die leidt naar het doel dat we zoeken – Jezus, haar Zoon.” – Heilige Louis-Marie de Montfort.

2. “God, die de zon heeft gemaakt, heeft ook de maan gemaakt. De maan doet niets af aan de schittering van de zon. De maan zou alleen een uitgebrande sintel zijn die in de onmetelijke ruimte zweeft als de zon er niet was. Al zijn licht is een weerkaatsing van het licht van de zon. De Gezegende Moeder weerspiegelt haar goddelijke Zoon: zonder Hem is ze niets. Met Hem is zij de Moeder der mensen. Op donkere nachten zijn we dankbaar voor de maan; als we het zien schijnen, weten we dat er een zon moet zijn. Dus in deze donkere nacht van de wereld, wanneer mensen Hem de rug toekeren, Hij die het Licht van de wereld is, kijken we naar Maria om onze voeten te leiden.” – Aartsbisschop Fulton Sheen.

3. “Maria wijst naar Jezus”, zei hij. “Ze vraagt ​​ons om van Jezus te getuigen. Ze leidt ons constant naar haar Zoon Jezus Christus, want alleen in Hem vinden we de Redding. Hij alleen kan het water van onze eenzaamheid, moeilijkheden en zonde veranderen in de wijn van ontmoeting, vreugde en vergeving. Hij alleen.” -Paus Franciscus.

4. “Wee degenen die de toewijding aan Maria verachten! De ziel kan niet leven zonder een beroep te doen op Maria en zichzelf bij haar aan te bevelen. Hij valt en is verloren, die geen toevlucht heeft tot Maria.” – Saint Alphonsus Maria Liguori, kerkleraar en stichter van de redemptoristen.

5. “Wees nooit bang om de Heilige Maagd te veel lief te hebben. Je kunt nooit meer van haar houden dan Jezus.” – Sint Maximiliaan Kolbe.

6. “Maria’s grootheid bestaat uit het feit dat ze God wil grootmaken, niet zichzelf.” – Emeritus paus Benedictus XVI.

7. “Omdat de wereld het niet waard was om de Zoon van God rechtstreeks uit de handen van de Vader te ontvangen, gaf hij zijn Zoon aan Maria zodat de wereld Hem van haar zou ontvangen.” – Sint-Augustinus.

8. “Zoals matrozen naar de veilige haven worden geleid door het schijnen van een ster, zo worden christenen door Maria naar de hemel geleid.” – Sint Thomas van Aquino.

9. “Ieder geslacht prijst mij zalig” (Lc. 1, 48): “De godsvrucht van de Kerk voor de heilige Maagd is een wezenlijk element van de christelijke eredienst”. De heilige Maagd “geniet terecht van de kant van de Kerk een bijzondere verering. En inderdaad, reeds vanaf de oudste tijden wordt de heilige Maagd vereerd met de titel ‘Moeder Gods’ en tot haar bescherming nemen de gelovigen in al hun gevaren en noden hun toevlucht (…). Hoewel deze verering (…) een heel bijzonder karakter heeft, verschilt ze niettemin wezenlijk van de eredienst van aanbidding die op gelijke wijze het mensgeworden Woord, de Vader en de heilige Geest gebracht wordt, en bevordert ze deze in hoge mate”; ze vindt haar uitdrukking in de liturgische feesten die aan de Moeder Gods gewijd zijn, en in het gebed tot Maria, zoals de rozenkrans, “samenvatting van heel het Evangelie.”Catechismus van de Katholieke Kerk nummer 971.

10. “Om de barmhartigheid van de Heer waardig te prijzen, verenigen wij ons met Uw Onbevlekte Moeder, want dan zal onze hymne U meer behagen, omdat Zij is gekozen uit mensen en engelen. Door haar, als door een zuiver kristal, werd Uw genade aan ons doorgegeven. Door haar werd de mens God welgevallig; Door haar stroomden stromen van genade op ons neer.” – Heilige Faustina.

Lees de wijze woorden van de heiligen voor en laat ze in je hart weerklinken. Het begrijpen van Maria’s rol is cruciaal voor onze spirituele groei. Als katholieken hebben we een geschenk gekregen in Maria. Ze is bij ons om ons te helpen en aan te moedigen terwijl ze ons naar haar Zoon wijst. Aanvaard dit geschenk met open armen van onze hemelse Vader, zoals onze heiligen en geestelijke leiders ons zo sterk aanmoedigen.

Aanbidden katholieken Maria? (Video):

Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met je. Gezegend bent u onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Angelus gebed - hoe bid je het?

Het Angelus (Engel des Heren), hoe bid je het?

Toen ik vroeger naar school ging namen we elke middag een pauze waar we ook het Angelus baden. Ik weet nog dat het iets heel moois was om te zien, hoe alle scholieren en leerkrachten op school een paar minuten stopten met wat ze deden om Onze-Lieve-Vrouw te begroeten. Het was alsof op dat momen…
Verder lezen…
Fr James Martin - Waarom verkeert de Rooms-Katholieke Kerk in zo'n chaos?

Waarom verkeert de Kerk in zo’n chaos?

Als we naar de Katholieke Kerk van 15 jaar terug kijken , zien we dat het niet was in de staat die het nu is. Om eerlijk te zijn, vraag ik me af hoeveel mensen de kracht hebben om door te gaan met het onderzoek dat hen leidt om te geloven dat de Kerk, de ene is die Jezus 2000 jaar geleden opgericht …
Verder lezen…
De doop van Jezus in de Jordaan - Geheimen van Licht - Rozenkrans

Rozenkrans – Geheimen van het Licht

In 2002 introduceerde Heilige Johannes Paulus II 5 extra Geheimen aan de Rozenkrans: de Geheimen van Licht. De Geheimen van het Licht worden op donderdag geboden. 1. De doop van Jezus in de Jordaan. “Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het da…
Verder lezen…