fbpx

Dit is een kwestie die zelfs onder katholieken vaak verkeerd wordt begrepen.

De historische achtergrond over waarom we Maria de titel van Koningin geven, is zeker nuttige informatie om te weten. Want ons geloof biedt een verklaring voor alles waarvan we denken, en meestal is het ook zo, dat het geworteld is in Bijbelse en historische traditie.

Katholieken aanbidden Maria niet. We eren haar en waarderen haar omdat ze de moeder van God is. Zoals de Tien Geboden aangeven, hebben we maar één God die we aanbidden en verheerlijken. We bidden ook niet tot Maria. We vragen haar voorbede en onze gebeden en verzoeken aan de Vader voor te leggen.

Wat zeggen heilige mannen en vrouwen over Maria?
Hieronder staan ​​tien citaten van heilige mannen en vrouwen van het geloof die de manier waarop we naar Maria kijken verduidelijken:

  • We geven Jezus nooit meer eer dan wanneer we zijn Moeder eren, en we eren haar eenvoudig en alleen om Hem des te perfecter te eren. We gaan alleen naar haar als een weg die leidt naar het doel dat we zoeken – Jezus, haar Zoon.” – Heilige Louis-Marie de Montfort.
  • God, die de zon heeft gemaakt, heeft ook de maan gemaakt. De maan doet niets af aan de schittering van de zon. De maan zou alleen een uitgebrande sintel zijn die in de onmetelijke ruimte zweeft als de zon er niet was. Al zijn licht is een weerkaatsing van het licht van de zon. De Gezegende Moeder weerspiegelt haar goddelijke Zoon: zonder Hem is ze niets. Met Hem is zij de Moeder der mensen. Op donkere nachten zijn we dankbaar voor de maan; als we het zien schijnen, weten we dat er een zon moet zijn. Dus in deze donkere nacht van de wereld, wanneer mensen Hem de rug toekeren, Hij die het Licht van de wereld is, kijken we naar Maria om onze voeten te leiden.” – Aartsbisschop Fulton Sheen.
  • Maria wijst naar Jezus”, zei hij. “Ze vraagt ​​ons om van Jezus te getuigen. Ze leidt ons constant naar haar Zoon Jezus Christus, want alleen in Hem vinden we de Redding. Hij alleen kan het water van onze eenzaamheid, moeilijkheden en zonde veranderen in de wijn van ontmoeting, vreugde en vergeving. Hij alleen.” -Paus Franciscus.
  • Wee degenen die de toewijding aan Maria verachten! De ziel kan niet leven zonder een beroep te doen op Maria en zichzelf bij haar aan te bevelen. Hij valt en is verloren, die geen toevlucht heeft tot Maria.” – Saint Alphonsus Maria Liguori, kerkleraar en stichter van de redemptoristen.
  • Wees nooit bang om de Heilige Maagd te veel lief te hebben. Je kunt nooit meer van haar houden dan Jezus.” – Sint Maximiliaan Kolbe.
  • Maria’s grootheid bestaat uit het feit dat ze God wil grootmaken, niet zichzelf.” – Emeritus paus Benedictus XVI.
  • Omdat de wereld het niet waard was om de Zoon van God rechtstreeks uit de handen van de Vader te ontvangen, gaf hij zijn Zoon aan Maria zodat de wereld Hem van haar zou ontvangen.” – Sint-Augustinus.
  • Zoals matrozen naar de veilige haven worden geleid door het schijnen van een ster, zo worden christenen door Maria naar de hemel geleid.” – Sint Thomas van Aquino.
  • Ieder geslacht prijst mij zalig” (Lc. 1, 48): “De godsvrucht van de Kerk voor de heilige Maagd is een wezenlijk element van de christelijke eredienst”. De heilige Maagd “geniet terecht van de kant van de Kerk een bijzondere verering. En inderdaad, reeds vanaf de oudste tijden wordt de heilige Maagd vereerd met de titel ‘Moeder Gods’ en tot haar bescherming nemen de gelovigen in al hun gevaren en noden hun toevlucht (…). Hoewel deze verering (…) een heel bijzonder karakter heeft, verschilt ze niettemin wezenlijk van de eredienst van aanbidding die op gelijke wijze het mensgeworden Woord, de Vader en de heilige Geest gebracht wordt, en bevordert ze deze in hoge mate”; ze vindt haar uitdrukking in de liturgische feesten die aan de Moeder Gods gewijd zijn, en in het gebed tot Maria, zoals de rozenkrans, “samenvatting van heel het Evangelie.” – Catechismus van de Katholieke Kerk nummer 971.
  • Om de barmhartigheid van de Heer waardig te prijzen, verenigen wij ons met Uw Onbevlekte Moeder, want dan zal onze hymne U meer behagen, omdat Zij is gekozen uit mensen en engelen. Door haar, als door een zuiver kristal, werd Uw genade aan ons doorgegeven. Door haar werd de mens God welgevallig; Door haar stroomden stromen van genade op ons neer.” – Heilige Faustina.

Lees de wijze woorden van de heiligen voor en laat ze in je hart weerklinken. Het begrijpen van Maria’s rol is cruciaal voor onze spirituele groei. Als katholieken hebben we een geschenk gekregen in Maria. Ze is bij ons om ons te helpen en aan te moedigen terwijl ze ons naar haar Zoon wijst. Aanvaard dit geschenk met open armen van onze hemelse Vader, zoals onze heiligen en geestelijke leiders ons zo sterk aanmoedigen.Aanbidden katholieken Maria? Deze korte videoclip uit de ‘Symbolon’-serie, geproduceerd door het Augustinus Instituut, biedt een prachtig inzicht in waarom katholieken Maria zo hoogachten. (Video):

Wees gegroet Maria vol van genade. De Heer is met u. Gezegend bent u onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

BRON: “Do Catholics Worship Mary?“

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Mogen katholieken Halloween vieren?

Een exorcist legt de mogelijke gevaren van Halloween uit Veel katholieken vragen zich af: “Is het oké om Halloween te vieren?” Met de huidige cultuurperceptie van deze feestdag, kan men gemakkelijk denken dat het een zonde zou kunnen zijn of een uitnodiging voor de...

De 10 Geboden: Een Gids voor Hedendaagse Christenen

De 10 Geboden zijn een essentieel onderdeel van het katholieke geloof en bieden een tijdloze gids voor het leven. Hoewel ze duizenden jaren oud zijn, zijn de principes en waarden die ze bevatten nog steeds relevant in het moderne leven.

Mogen we als christen oordelen? Dit zegt de Bijbel.

Telkens wanneer we iets posten over een controversiële kwestie, zoals abortus, gay pride, enz., Krijgen we onmiddellijk berichten en reacties van mensen met de beschuldiging dat we ‘veroordelend’ zijn, dat de Bijbel ons leert anderen niet te oordelen, dat we dat wel moeten doen. Dat we ons gewoon met onze eigen zaken moeten bemoeien. Maar is dat echt wat de Bijbel leert?

Wonderen gekoppeld aan de Rozenkrans

De Rozenkrans – als spiritueel wapen tegen het kwaad – heeft een zeer lange en kostbare geschiedenis.

Vaccins uit geaborteerde foetus

Zondigen degenen die bewust en vrijwillig zulke vaccinaties toedienen of ontvangen, wetend dat ze afkomstig zijn van geaborteerde baby’s?

Er ontstaat tirannie en de Kerk laat het gebeuren

Deze homilie (video hieronder) werd uitgesproken door vader Daniel Nolan, priester van de priesterbroederschap Sint Petrus in het aartsbisdom van Denver (Colorado, VS), op het feest van de Heilige Familie. Vader Nolan verkondigt moedig dat hij gedwongen is zich uit te...

Delen is evangeliseren!