fbpx

Protestanten die Maria’s eeuwige Maagdelijkheid verdedigden.

Het is een dogma van het katholieke geloof dat de Heilige Maagd Maria niet alleen maagd was toen ze zwanger werd en Jezus baarde, maar dat ze ook daarna maagd bleef. Tegenwoordig ontkennen de meeste protestantse christenen dit – maar weten ze dat veel van hun vroege leiders niet alleen maar in de maagdelijkheid van Maria geloofden maar het ook verdedigden?

Hier zijn 5 voorbeelden van belangrijke protestantse leiders die enorme stukken katholiek dogma verwierpen, maar, het zal je misschien verbazen, de eeuwige maagdelijkheid van Maria verdedigden:

1) Maarten Luther

Maarten Luther

Maarten Luther wordt gewoonlijk beschouwd als de persoon die de aanleiding was voor de protestantse Reformatie. Hij verwierp katholieke kerndogma’s zoals het pausdom, transsubstantiatie en zelfs delen van de traditionele Bijbel. Hij verwijderde zeven boeken van de oorspronkelijke Bijbel die in strijdig waren met zijn nieuwe theologie, maar hij behield de leer van Maria’s eeuwige maagdelijkheid.

Hier is wat hij erover zei in een preek:

Christus, onze Heiland, was de echte en natuurlijke vrucht van Maria’s maagdelijke schoot. . . Dit was zonder de medewerking van een man en daarna bleef ze maagd. […] Christus… was de enige zoon van Maria, en de Maagd Maria baarde geen kinderen buiten Hem… Ik ben geneigd het eens te zijn met degenen die beweren dat ‘broers’ hier werkelijk ‘neven’ bedoelen, want de Heilige Schrift en de Joden noemen neven en nichten altijd broeders.” (Preken over Johannes)

2) Johannes Calvijn

Johannes Calvijn

Johannes Calvijn begon met wat nu bekend staat als de gereformeerde theologische traditie, die veel belangrijke katholieke dogma’s verwerpt. Hoewel hij waarschuwde dat degenen die de tijd nemen om erover te twisten, gewoon een “buitengewoon voorliefde voor discussies” hebben, voerde hij ook aan dat degenen die de eeuwige maagdelijkheid van Maria afwijzen op basis van Schriftuurlijke passages, waarin Jezus ‘”broers en zussen” worden genoemd, blijk geven van “buitensporige onwetendheid.“

3) Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli was een Zwitserse hervormer tijdens het leven van Maarten Luther. Hij verwierp niet alleen het gezag van de Kerk, maar ging, in tegenstelling tot Luther, zelfs zo ver dat hij de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie helemaal ontkende.

Maar over Maria’s eeuwige maagd schreef hij:

Ik ben er vast van overtuigd dat Maria, volgens de woorden van het Evangelie, als een zuivere Maagd voor ons de Zoon van God heeft voortgebracht en tijdens de bevalling en na de bevalling voor altijd een zuivere, intacte Maagd bleef.” (Zwingli Opera, Corpus Reformatorum, Berlijn, 1905, v. 1, p.424)

4) Thomas Cranmer

Thomas Cranmer

Thomas Cranmer was de aartsbisschop van Canterbury tijdens Henry VIII’s schisma van Rome en daarna en was een belangrijke figuur bij het opbouwen van het Anglicanisme. Toch behielden hij en andere belangrijke Anglicaanse leiders de eeuwige maagdelijkheid van Maria “op basis van het oude christelijke gezag“.

5) John Wesley

John Wesley

John Wesley’s leringen en bediening leidden tot de wereldwijde Methodistenbeweging (Evangelisten). Hij wees het katholicisme krachtig af, maar de eeuwige maagdelijkheid van Maria was niet een van de dingen die hij als problematisch beschouwde.

In zijn brief aan een rooms-katholiek schreef hij:

IIk geloof dat Hij [Jezus] mens werd gemaakt, de menselijke natuur verenigd met het goddelijke in één persoon; verwekt door de bijzondere werking van de Heilige Geest, en geboren uit de gezegende Maagd Maria, die, zowel nadat ze als voordat ze Hem voortbracht, een reine en onbevlekte maagd bleef.”

Gezegende Maria, Altijd Maagd, bid voor ons!

Uit verschillende bronnen (zie o.a. voor referenties)


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans moedigt katholieken aan om regelmatig de rozenkrans te bidden als een manier om deugden te cultiveren, de band met God te versterken en geestelijke zegeningen te verkrijgen.…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!