Artikelen

Maarten Luther en Calvijn over Maria

Protestanten die Maria’s eeuwige Maagdelijkheid verdedigden.

Het is een dogma van het katholieke geloof dat de Heilige Maagd Maria niet alleen maagd was toen ze zwanger werd en Jezus baarde, maar dat ze ook daarna maagd bleef. Tegenwoordig ontkennen de meeste protestantse christenen dit – maar weten ze dat veel van hun vroege leiders niet alleen maar in de maagdelijkheid van Maria geloofden maar het ook verdedigden?

Hier zijn 5 voorbeelden van belangrijke protestantse leiders die enorme stukken katholiek dogma verwierpen, maar, het zal je misschien verbazen, de eeuwige maagdelijkheid van Maria verdedigden:

1) Maarten Luther

Maarten Luther

Maarten Luther wordt gewoonlijk beschouwd als de persoon die de aanleiding was voor de protestantse Reformatie. Hij verwierp katholieke kerndogma’s zoals het pausdom, transsubstantiatie en zelfs delen van de traditionele Bijbel. Hij verwijderde zeven boeken van de oorspronkelijke Bijbel die in strijdig waren met zijn nieuwe theologie, maar hij behield de leer van Maria’s eeuwige maagdelijkheid.

Hier is wat hij erover zei in een preek:

Christus, onze Heiland, was de echte en natuurlijke vrucht van Maria’s maagdelijke schoot. . . Dit was zonder de medewerking van een man en daarna bleef ze maagd. […] Christus… was de enige zoon van Maria, en de Maagd Maria baarde geen kinderen buiten Hem… Ik ben geneigd het eens te zijn met degenen die beweren dat ‘broers’ hier werkelijk ‘neven’ bedoelen, want de Heilige Schrift en de Joden noemen neven en nichten altijd broeders.” (Preken over Johannes)

2) Johannes Calvijn

Johannes Calvijn

Johannes Calvijn begon met wat nu bekend staat als de gereformeerde theologische traditie, die veel belangrijke katholieke dogma’s verwerpt. Hoewel hij waarschuwde dat degenen die de tijd nemen om erover te twisten, gewoon een “buitengewoon voorliefde voor discussies” hebben, voerde hij ook aan dat degenen die de eeuwige maagdelijkheid van Maria afwijzen op basis van Schriftuurlijke passages, waarin Jezus ‘”broers en zussen” worden genoemd, blijk geven van “buitensporige onwetendheid.“

3) Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli was een Zwitserse hervormer tijdens het leven van Maarten Luther. Hij verwierp niet alleen het gezag van de Kerk, maar ging, in tegenstelling tot Luther, zelfs zo ver dat hij de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie helemaal ontkende.

Maar over Maria’s eeuwige maagd schreef hij:

Ik ben er vast van overtuigd dat Maria, volgens de woorden van het Evangelie, als een zuivere Maagd voor ons de Zoon van God heeft voortgebracht en tijdens de bevalling en na de bevalling voor altijd een zuivere, intacte Maagd bleef.” (Zwingli Opera, Corpus Reformatorum, Berlijn, 1905, v. 1, p.424)

4) Thomas Cranmer

Thomas Cranmer

Thomas Cranmer was de aartsbisschop van Canterbury tijdens Henry VIII’s schisma van Rome en daarna en was een belangrijke figuur bij het opbouwen van het Anglicanisme. Toch behielden hij en andere belangrijke Anglicaanse leiders de eeuwige maagdelijkheid van Maria “op basis van het oude christelijke gezag“.

5) John Wesley

John Wesley

John Wesley’s leringen en bediening leidden tot de wereldwijde Methodistenbeweging (Evangelisten). Hij wees het katholicisme krachtig af, maar de eeuwige maagdelijkheid van Maria was niet een van de dingen die hij als problematisch beschouwde.

In zijn brief aan een rooms-katholiek schreef hij:

IIk geloof dat Hij [Jezus] mens werd gemaakt, de menselijke natuur verenigd met het goddelijke in één persoon; verwekt door de bijzondere werking van de Heilige Geest, en geboren uit de gezegende Maagd Maria, die, zowel nadat ze als voordat ze Hem voortbracht, een reine en onbevlekte maagd bleef.”

Gezegende Maria, Altijd Maagd, bid voor ons!


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

De doop van Jezus in de Jordaan - Geheimen van Licht - Rozenkrans

Rozenkrans – Geheimen van het Licht

In 2002 introduceerde Heilige Johannes Paulus II 5 extra Geheimen aan de Rozenkrans: de Geheimen van Licht. De Geheimen van het Licht worden op donderdag geboden. 1. De doop van Jezus in de Jordaan. “Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het da…
Verder lezen…
Jezus verrijst uit de doden - Glorievolle Geheimen - Rozenkrans

Rozenkrans – Glorievolle Geheimen

De Glorievolle Geheimen van de Rozenkrans worden op woensdag en zondag geboden. 1. Jezus verrijst uit de doden. “Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome naar het graf. Ze zeiden tot elkaar: ‘Wie …
Verder lezen…
Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader - Droevige Geheimen - Rozenkrans

Rozenkrans – Droevige Geheimen

De Droevige Geheimen van de Rozenkrans worden op dinsdag en vrijdag geboden. 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader “Hij liep van hen weg, ging ongeveer een steenworp verder, wierp zich op de knieën en bad: ‘Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maa…
Verder lezen…