Artikelen

Maarten Luther en Calvijn over Maria

Protestanten die Maria’s eeuwige Maagdelijkheid verdedigden.

Het is een dogma van het katholieke geloof dat de Heilige Maagd Maria niet alleen maagd was toen ze zwanger werd en Jezus baarde, maar dat ze ook daarna maagd bleef. Tegenwoordig ontkennen de meeste protestantse christenen dit – maar weten ze dat veel van hun vroege leiders niet alleen maar in de maagdelijkheid van Maria geloofden maar het ook verdedigden?

Hier zijn 5 voorbeelden van belangrijke protestantse leiders die enorme stukken katholiek dogma verwierpen, maar, het zal je misschien verbazen, de eeuwige maagdelijkheid van Maria verdedigden:

1) Maarten Luther

Maarten Luther

Maarten Luther wordt gewoonlijk beschouwd als de persoon die de aanleiding was voor de protestantse Reformatie. Hij verwierp katholieke kerndogma’s zoals het pausdom, transsubstantiatie en zelfs delen van de traditionele Bijbel. Hij verwijderde zeven boeken van de oorspronkelijke Bijbel die in strijdig waren met zijn nieuwe theologie, maar hij behield de leer van Maria’s eeuwige maagdelijkheid.

Hier is wat hij erover zei in een preek:

Christus, onze Heiland, was de echte en natuurlijke vrucht van Maria’s maagdelijke schoot. . . Dit was zonder de medewerking van een man en daarna bleef ze maagd. […] Christus… was de enige zoon van Maria, en de Maagd Maria baarde geen kinderen buiten Hem… Ik ben geneigd het eens te zijn met degenen die beweren dat ‘broers’ hier werkelijk ‘neven’ bedoelen, want de Heilige Schrift en de Joden noemen neven en nichten altijd broeders.” (Preken over Johannes)

2) Johannes Calvijn

Johannes Calvijn

Johannes Calvijn begon met wat nu bekend staat als de gereformeerde theologische traditie, die veel belangrijke katholieke dogma’s verwerpt. Hoewel hij waarschuwde dat degenen die de tijd nemen om erover te twisten, gewoon een “buitengewoon voorliefde voor discussies” hebben, voerde hij ook aan dat degenen die de eeuwige maagdelijkheid van Maria afwijzen op basis van Schriftuurlijke passages, waarin Jezus ‘”broers en zussen” worden genoemd, blijk geven van “buitensporige onwetendheid.“

3) Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli was een Zwitserse hervormer tijdens het leven van Maarten Luther. Hij verwierp niet alleen het gezag van de Kerk, maar ging, in tegenstelling tot Luther, zelfs zo ver dat hij de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie helemaal ontkende.

Maar over Maria’s eeuwige maagd schreef hij:

Ik ben er vast van overtuigd dat Maria, volgens de woorden van het Evangelie, als een zuivere Maagd voor ons de Zoon van God heeft voortgebracht en tijdens de bevalling en na de bevalling voor altijd een zuivere, intacte Maagd bleef.” (Zwingli Opera, Corpus Reformatorum, Berlijn, 1905, v. 1, p.424)

4) Thomas Cranmer

Thomas Cranmer

Thomas Cranmer was de aartsbisschop van Canterbury tijdens Henry VIII’s schisma van Rome en daarna en was een belangrijke figuur bij het opbouwen van het Anglicanisme. Toch behielden hij en andere belangrijke Anglicaanse leiders de eeuwige maagdelijkheid van Maria “op basis van het oude christelijke gezag“.

5) John Wesley

John Wesley

John Wesley’s leringen en bediening leidden tot de wereldwijde Methodistenbeweging (Evangelisten). Hij wees het katholicisme krachtig af, maar de eeuwige maagdelijkheid van Maria was niet een van de dingen die hij als problematisch beschouwde.

In zijn brief aan een rooms-katholiek schreef hij:

IIk geloof dat Hij [Jezus] mens werd gemaakt, de menselijke natuur verenigd met het goddelijke in één persoon; verwekt door de bijzondere werking van de Heilige Geest, en geboren uit de gezegende Maagd Maria, die, zowel nadat ze als voordat ze Hem voortbracht, een reine en onbevlekte maagd bleef.”

Gezegende Maria, Altijd Maagd, bid voor ons!


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Angelus gebed - hoe bid je het?

Het Angelus (Engel des Heren), hoe bid je het?

Toen ik vroeger naar school ging namen we elke middag een pauze waar we ook het Angelus baden. Ik weet nog dat het iets heel moois was om te zien, hoe alle scholieren en leerkrachten op school een paar minuten stopten met wat ze deden om Onze-Lieve-Vrouw te begroeten. Het was alsof op dat momen…
Verder lezen…
Fr James Martin - Waarom verkeert de Rooms-Katholieke Kerk in zo'n chaos?

Waarom verkeert de Kerk in zo’n chaos?

Als we naar de Katholieke Kerk van 15 jaar terug kijken , zien we dat het niet was in de staat die het nu is. Om eerlijk te zijn, vraag ik me af hoeveel mensen de kracht hebben om door te gaan met het onderzoek dat hen leidt om te geloven dat de Kerk, de ene is die Jezus 2000 jaar geleden opgericht …
Verder lezen…
De doop van Jezus in de Jordaan - Geheimen van Licht - Rozenkrans

Rozenkrans – Geheimen van het Licht

In 2002 introduceerde Heilige Johannes Paulus II 5 extra Geheimen aan de Rozenkrans: de Geheimen van Licht. De Geheimen van het Licht worden op donderdag geboden. 1. De doop van Jezus in de Jordaan. “Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het da…
Verder lezen…