fbpx

Aanbidding van het Allerheiligste is al sinds het begin van de Kerk gemeengoed. Het is een manier om de liefde te delen die mensen hebben voor God en om de liefde te ervaren die God heeft voor de mensheid.

Tijdens de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament zijn we in de echte, levende, actieve aanwezigheid van Christus. Wat een wonder! Kun je je voorstellen wat het betekent om een exclusieve ontmoeting te hebben met degene die de hele schepping in stand houdt, degene die ons heeft geroepen tot het leven en degene die zich blijft inzetten om ons naar de hemel te brengen met Hem?

Het is iets ongelooflijks. Daarom wil ik je graag wat meer vertellen over wat het betekent en inhoudt om het Allerheiligste Sacrament te aanbidden. Hier gaan we!

De voorgeschiedenis van de aanbidding van het Heilig Sacrament.

In de vroege tijden van het katholicisme werd de Eucharistie privé bewaard om te worden gegeven aan zieken, gevangenen en afwezigen. Dit gebeurde, zoals gezegd, privé vanwege de vervolging van christenen.

Het zou pas in het jaar 400 n.Chr. zijn, toen de apostolische constituties aangaven dat na de communie de Eucharistie bewaard moest worden in wat nu de Tabernakels zouden zijn. In de 6e eeuw begon men deze op een meer prominente plaats te bewaren, samen met een permanent brandende lamp, zoals tegenwoordig gebeurt om ons te wijzen op de aanwezigheid van de Heer in het Tabernakel.

De titel van dit onderdeel spreekt van “beginfases vóór aanbidding”, omdat de bewaring van de geconsacreerde broodhosties in de eerste momenten werd gedaan om de communie te kunnen uitdelen… nog niet om de aanbidding van de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie.

Pas vanaf de 9e eeuw begon men aanbidding buiten de mis te doen en kwam er meer devotie voor de Eucharistie. En het was paus Urbanus IV (1264) die begon met het eren van het Allerheiligst Sacrament in de viering van Corpus Christi.

Uiteindelijk vond de aanbidding van het Heilig Sacrament meer plaats zoals we die vandaag de dag kennen sinds de 17e eeuw.

Waarom is de aanbidding van het Heilig Sacrament belangrijk?

De aanbidding van het Heilig Sacrament is belangrijk voor katholieken omdat het een manier is om dichter bij God te komen en een persoonlijke ervaring met Jezus in het Heilig Sacrament te hebben.

Zoveel wonderen zijn er gebeurd voor zoveel zielen die eenvoudigweg aanbidden bij de Liefde der liefdes! Hij verlangt ernaar om onze levens te veranderen en kijkt ernaar uit dat we wat intieme tijd met Hem delen.

Bovendien is de aanbidding van het Heilig Sacrament een manier om boetedoening te doen voor de zonden tegen de Eucharistie. Het is ook een kans om hulp en begeleiding te vragen in tijden van nood.

Wat te doen tijdens de aanbidding?

Tijdens de aanbidding van het Heilig Sacrament zijn er veel dingen die je kunt doen om te verdiepen in gebed en contemplatie. Allereerst is er natuurlijk het gebed. Gewoon een eerlijk en eenvoudig gesprek waarin we tot Hem spreken over onze zorgen en luisteren naar wat Hij ons suggereert.

Het is een mooie tijd om te bidden met de rozenkrans, de Bijbel te lezen, te mediteren, hymnes te zingen, enz. Er is ook het gebed van contemplatie: “Ik kijk naar Hem en Hij kijkt naar mij”; gewoon stil zitten en de aanwezigheid van God in het Heilig Sacrament overdenken.

Het is ook gebruikelijk om de zegen van het Heilig Sacrament te ontvangen, waarbij we zijn genade en bescherming ontvangen.

Aflaten die we kunnen verdienen

Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament wordt ook geassocieerd met aflaten. Een aflaat is de volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van tijdelijke straffen voor zonde.

Door aanbidding van het Allerheiligste Sacrament kunnen gelovigen volledige of gedeeltelijke aflaten ontvangen. Om de volle aflaat te ontvangen, moeten gelovigen aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals de biecht, de eucharistische communie en het bidden voor de intenties van de paus.

Enkele speciale data

Er zijn verschillende speciale data in de kerk waarop het Allerheiligste Sacrament wordt aanbeden of een speciale zegen met het Allerheiligste wordt ontvangen.

Bijvoorbeeld, Witte Donderdag is de dag waarop het Laatste Avondmaal van Jezus wordt gevierd en de Eucharistie wordt ingesteld.

Er wordt ook het feest van Corpus Christi gevierd, wat een gelegenheid is om de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie te eren en aanbidden.

Elke donderdag is een Eucharistische dag, waarop men de Eucharistie kan aanbidden. Op veel plaatsen is het gebruikelijk om op donderdag een tijdje aanbidding te houden voor het Allerheiligste Sacrament dat in een monstrans wordt tentoongesteld, om vervolgens zijn zegen te ontvangen.

 

Geïnspireerd op verschillende bronnen, o.a.: AD-Today

Bron: Catholic-Link

Juan Diego Escartín

Ook interessant

De Heilige Mis in de buitengewone vorm

De Heilige Mis in de buitengewone vorm gevierd (ook "Tridentijnse Mis" genoemd). De term "buitengewoon" is door paus Benedictus XVI gekozen om te benadrukken dat er maar één ritus is, die in twee vormen - de gewone en de buitengewone - gecelebreerd kan worden....

Roddelen: Een destructieve zonde die de gemeenschap schaadt

De Katholieke Kerk beschouwt roddelen als een zware zonde omdat het ingaat tegen de fundamentele waarden van waarheid, naastenliefde en respect. Het schendt het gebod om anderen lief te hebben en te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

De Visitatie van Raffaello Sanzio Raphael

Het schilderij toont de scène van de Visitatie, zoals die beschreven wordt in het evangelie van Lucas (1,39-56). We zien Maria en Elisabeth, die elkaar omhelzen in een landschap.

Brief van een moeder van één van de onschuldige kinderen

Hoe kan zoveel pijn zich in één nacht verzamelen? Mijn zoon was slechts zes maanden oud toen het lot toesloeg en onze levens verwoestte.

Hoe en wie mogen de Heilige Communie ontvangen?

Ten eerste moeten we ons herinneren dat Christus in zijn geheel werkelijk aanwezig is in de Eucharistie: lichaam, bloed, ziel en goddelijkheid, onder de gedaanten van brood en wijn. Daarom moeten we de Heilige Communie, het Lichaam en Bloed van Christus, met de...

12 Tips om rekening mee te houden tijdens jouw bekering

Om je te helpen bij deze belangrijke stap, delen we graag 12 tips waar je rekening mee kunt houden tijdens jouw bekering.

Delen is evangeliseren!