fbpx

In de Katholieke Kerk zijn kardinalen belangrijke kerkelijke leiders die de paus ondersteunen in zijn taken en verantwoordelijkheden. Maar wat is precies de rol van een kardinaal en waarom benoemt de paus nieuwe kardinalen? Laten we deze vragen verkennen en ontdekken waarom het belangrijk is om voor kardinalen te bidden.

Wat is een kardinaal?

Een kardinaal is een hoge rang binnen de Katholieke Kerk. Ze worden gekozen door de paus en vormen een belangrijk adviesorgaan voor hem. Kardinalen zijn meestal bisschoppen, maar sommige kunnen ook priesters zijn. Ze worden gekenmerkt door hun rode kledij, wat symbool staat voor hun bereidheid om hun leven te geven voor het geloof.

De rol van een kardinaal:

1. Advies aan de paus: Kardinalen dienen als adviseurs van de paus en komen samen in een vergadering die bekend staat als het College van Kardinalen. Ze bieden hun expertise en inzichten aan de paus bij belangrijke beslissingen en kwesties die de Kerk en de wereld beïnvloeden.

2. Kiesrecht: Kardinalen hebben ook de belangrijke taak om een nieuwe paus te kiezen wanneer dat nodig is. Dit gebeurt tijdens een conclaaf, een geheime vergadering waarin de kardinalen stemmen op een nieuwe paus. Dit proces is van groot belang voor de continuïteit en leiding van de Katholieke Kerk.

Waarom worden nieuwe kardinalen door de paus benoemt?

De paus benoemt nieuwe kardinalen om verschillende redenen:

1. Erkenning van verdiensten: Kardinalen worden vaak benoemd vanwege hun toewijding en verdiensten voor de Kerk. Ze kunnen een lange staat van dienst hebben als bisschop of priester en hebben zich onderscheiden door hun theologische kennis, pastorale zorg en toewijding aan het geloof.

2. Vertegenwoordiging van de wereldkerk: De paus benoemt kardinalen uit verschillende landen en regio’s over de hele wereld. Dit zorgt voor een brede vertegenwoordiging van de diversiteit en universaliteit van de Katholieke Kerk. Het stelt de paus in staat om te luisteren naar verschillende perspectieven en ervaringen bij het nemen van beslissingen.

3. Versterking van het College van Kardinalen: Door nieuwe kardinalen te benoemen, kan de paus het College van Kardinalen versterken en vernieuwen. Dit zorgt voor een voortdurende frisheid en vitaliteit in het adviesorgaan van de paus, waardoor de Kerk beter kan reageren op de uitdagingen van de tijd.

Zijn er meer kardinalen nodig?

Op 30 september (2023) zal de Heilige Vader 21 nieuwe kardinalen benoemen. Met deze benoeming streeft paus Franciscus naar de voortzetting van de koers die hij de afgelopen jaren heeft uitgezet. “Het uitdrukken van de universaliteit van de Kerk, die de barmhartige liefde van God blijft verkondigen aan alle mensen op aarde,” zoals hij zelf heeft gezegd.

De Kerk is universeler dan ooit. En de benoeming van de nieuwe kardinalen is bedoeld om deze nieuwe realiteit te vertegenwoordigen: christenen over de hele wereld, vooral op de continenten waar het christendom het meest groeit.

Monseigneur Stephen Chriw Sau-yan, de bisschop van Hong Kong, zal bijvoorbeeld Rome verbinden met de christenen in het communistische China door tot kardinaal te worden benoemd. De kleur rood staat voor hun kracht: De rode baret die ze dragen, is een teken dat “ze klaar zijn om met kracht op te treden, zelfs tot het punt van het vergieten van hun bloed voor de groei van het christelijk geloof, voor vrede en harmonie onder het volk van God, voor vrijheid en de verspreiding van de Heilige Rooms-Katholieke Kerk.”

“Een kardinaal heeft liefde voor de Kerk, altijd met hetzelfde spirituele vuur, of het nu gaat om grote kwesties of om de kleinste; of hij nu omgaat met de groten van deze wereld of met de kleinen, die groot zijn voor God,” zei paus Franciscus.

Hoewel kardinalen ons misschien heel ver lijken, maken we allemaal, van de paus tot de laatste van de christenen, deel uit van de Rooms-Katholieke Kerk en zijn we verenigd in gemeenschap. Bovendien hebben we, hoewel we hen misschien niet kennen of niets over hen horen, de fundamentele taak om te allen tijde voor hen te bidden. Vooral tijdens het conclaaf en het bisschoppensynode dat eind dit jaar zal plaatsvinden.

Ik hoop dat deze korte uitleg nuttig voor je was. Nu weet je al wat meer over de kardinalen en waarom paus Franciscus heeft besloten om nieuwe benoemingen te doen.

Het belang van het bidden voor kardinalen:

Als katholieken worden we aangemoedigd om te bidden voor onze kerkelijke leiders, inclusief de kardinalen. Onze gebeden kunnen hen ondersteunen in hun verantwoordelijkheden en hen de genade en wijsheid schenken die ze nodig hebben om de Kerk te leiden.

Laten we dus ons gebed richten op de kardinalen, dat zij gesterkt worden in hun dienstbaarheid aan de Kerk en dat zij de leiding en wijsheid ontvangen die ze nodig hebben. Door ons gebed kunnen we bijdragen aan de opbouw en groei van de Kerk van Christus.

Lees meer over dit onderwerp:
Catechismus van de Katholieke Kerk, paragrafen 880-883: Hierin wordt de rol van de kardinalen als adviseurs van de paus en hun verantwoordelijkheid bij het kiezen van een nieuwe paus besproken.
– Matteüs 16:18-19: Dit Bijbelvers benadrukt de rol van Petrus en zijn opvolgers, de pausen, als leiders van de Kerk.
– Apostolische Constitutie “Universi Dominici Gregis” van Paus Johannes Paulus II: Dit document legt de procedures vast voor het kiezen van een nieuwe paus tijdens een conclaaf.
Paus Franciscus, Angelus toespraak op 12 januari 2014: In deze toespraak benadrukt paus Franciscus het belang van het gebed voor kerkelijke leiders, inclusief kardinalen, en roept hij gelovigen op om voor hen te bidden.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Vaccins uit geaborteerde foetus

Zondigen degenen die bewust en vrijwillig zulke vaccinaties toedienen of ontvangen, wetend dat ze afkomstig zijn van geaborteerde baby’s?

Het leven van Paus Emeritus Benedictus XVI

Op 31 december 2022 is ons een paus ontvallen. Maar dit keer geen witte rook of ‘habemus papam’, want een ‘nieuwe paus’ zit er al voor bijna tien jaar.

Liefde overwint haat: de betekenis van het kruis voor christenen

God respecteert de menselijke vrijheid, zelfs als die vrijheid wordt gebruikt om schade aan te richten. God betreurt het niet dat Hij de mensen vrijheid heeft gegeven, zelfs niet toen die vrijheid leidde tot de dood van Jezus aan het kruis.

Waarom verlaten Duitse bisschoppen de Katholieke Kerk niet?

Spanningen tussen de Duitse bisschoppen en het Vaticaan over de voorgestelde hervormingen van de Katholieke Kerk in Duitsland, waaronder de wijding van vrouwen, een einde aan het priestercelibaat en veranderingen in morele seksuele leerstellingen. Het lijkt erop dat de bisschoppen ondanks hun onorthodoxe voorstellen de Kerk niet zullen verlaten. Waarom?

Traditiones Custodes – paus Franciscus en de Tridentijse Mis

Traditiones Custodes U zult het vast voorbij hebben zien komen op katholieke nieuwssites: Paus Franciscus heeft op 16 juli een motu proprio naar buiten gebracht onder de naam “Traditiones Custodes”. Dit betekent zoveel als ‘bewaarders van traditie’. Sommigen binnen de...

Don Bosco: Een heilige die inspireert!

Zijn passie om te dienen was niet alleen te zien in zijn werk, maar ook in zijn persoonlijkheid. Hij was beminnelijk, oprecht, warm en vriendelijk, en had een vrolijke en uitbundige persoonlijkheid die aantrekkelijk was voor jongeren.

Delen is evangeliseren!