fbpx

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is een van de vele titels waaronder de Heilige Maagd Maria wordt vereerd in de katholieke traditie. Deze devotie richt zich op het gebed van de rozenkrans, een krachtig gebed dat bestaat uit de meditatie over gebeurtenissen uit het leven van Jezus Christus en Maria, zoals de Blijde, Droevige en Glorievolle mysteries en het bidden het Onze Vader en het Weesgegroet.

De Heilige Maagd Maria droeg voor het eerst de Rozenkrans op aan heilige Dominicus van Guzman in een visioen in 1208. Hij smeekte God ernstig om een ​​oplossing voor de ketterij van de Albigenzen die het zuiden van Frankrijk agressief aantastte. Nadat H. Dominicus de Rozenkrans begon te prediken, waren de dagen van de dwaling van de Albigenzen geteld.

Het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans werd ingesteld door paus heilige Pius V ter ere van en als dankzegging voor de grote overwinning van de christelijke maritieme coalitie tegen de moslimvloot bij Lepanto in 1571.

De “League” werd gevormd als reactie op de vorderingen van moslims op Cyprus, met de bedoeling West-Europa binnen te vallen.

Toen de Spaanse troepen eenmaal waren verzameld om de Turk in de Middellandse Zee te ontmoeten, zegende H. Pius V de vlag van de vloot. Deze vlag werd vervolgens plechtig overgedragen aan de opperbevelhebber, de jonge Don Juan van Oostenrijk (Don Juan de Austria), de vierentwintigjarige halfbroer van koning Filips II van Spanje.

Terwijl het lot van Europa op het spel stond, riep de paus op 7 oktober 1571 een rozenkransoptocht uit in Rome. Tijdens die optocht werd de overwinning beslist voor de christelijke vloot.

Eerder stelde H. Pius V de dag van 7 oktober in als het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning. In 1573 veranderde paus Gregorius XIII de naam van het feest in die van “Feest van de Heilige Rozenkrans”.

In 1716 voegde paus Clemens XI het feest toe aan de rooms-katholieke heiligenkalender en breidde het uit tot de hele Latijnse ritus, waarbij hij het feest toekende aan de eerste zondag van oktober. In 1913 veranderde paus St. Pius X de datum terug naar 7 oktober.

Op 13 mei 1917 begon in Fatima in Portugal een reeks verschijningen van een lichtgevende dame aan drie kleine Portugese herders, Lucia dos Santos en Francisco en Jacinta Marto. Ze vroeg hen vijf opeenvolgende maanden naar dezelfde plek terug te keren. Ze zou in oktober een wonder laten zien, zodat iedereen zou geloven wie ze was. Bij elke verschijning vroeg de dame om dagelijks de Rozenkrans te bidden als remedie tegen de kwalen van het leven en om vrede in de wereld.

Op 13 oktober 1917 was een menigte van 70.000 mensen getuige van het verbazingwekkende wonder van de zon, terwijl de vurige bol een fantastische dans uitvoerde in de lucht erboven.

De hemelse dame onthulde toen haar naam: “Ik ben de Vrouwe van de Rozenkrans”.

De devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans moedigt katholieken aan om regelmatig de rozenkrans te bidden als een manier om deugden te cultiveren, de band met God te versterken en geestelijke zegeningen te verkrijgen. Veel gelovigen geloven dat het bidden van de rozenkrans hen helpt bij hun persoonlijke gebedsleven en hen dichter bij God en Maria brengt.

In de katholieke traditie wordt Maria gezien als een liefdevolle moeder die bidt voor de noden van alle gelovigen en hen leidt naar Jezus. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans is een uiting van deze liefdevolle bemiddeling en een herinnering aan de kracht van het gebed in het christelijke leven.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Geheimen van de Rozenkrans

De Rozenkrans in zijn huidige vorm gaf Maria aan de Heilige Dominicus Guzmán in 1214. Zij gaf het hem om tegen de ketters en zondaars van die tijd te vechten en gaf hem ook opdracht iedereen de Rozenkrans te leren bidden en de toewijding eraan te verspreiden in de...

Rozenkrans – Blijde Geheimen

De Blijde Geheimen van de Rozenkrans worden op maandag en zaterdag geboden. 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. “In de zesde maand werd de engel Gabriël gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die...

Rozenkrans – Glorievolle Geheimen

De Glorievolle Geheimen van de Rozenkrans worden op woensdag en zondag geboden. 1. Jezus verrijst uit de doden. “Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome naar het graf. Ze zeiden...

Wonderen gekoppeld aan de Rozenkrans

De Rozenkrans – als spiritueel wapen tegen het kwaad – heeft een zeer lange en kostbare geschiedenis.

Onze Lieve Vrouw van Guadalupe – Heilige Juan Diego

Nicam Mophua "Nicam Mopohua" is de naam van het verslag in de Nahuatl-taal over de Mariaverschijningen van de Heilige Maagd Maria in Mexico, onder aanroeping van Guadalupe, die plaatsvonden in de 16e eeuw op de heuvel Tepeyac, ten noorden van het huidige Mexico-Stad....

De beloften van Onze-Lieve-Vrouw over het Scapulier

Er zijn twee belangrijke beloften die Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel aan iedereen die het Scapulier draagt heeft gedaan: 1. Wie gekleed met het Scapulier sterft, zal het vuur van de hel niet ondergaan. Wat bedoelde Onze-Lieve-Vrouw met deze woorden? Ten eerste...

Delen is evangeliseren!