fbpx

Vandaag wil ik met jou stilstaan bij een van de verborgen mysteries van het leven van Jezus, Maria en Jozef: het huwelijk van de Maagd Maria. Dit is het moment waarop Maria, die door God uitverkoren was om de moeder van de Verlosser te worden, in het huwelijk trad met Jozef, de rechtvaardige en trouwe man, die haar beschermer en voedstervader zou worden.

Het schilderij dat we hier zien, is een meesterwerk van de Italiaanse renaissanceschilder Raffaello Sanzio Raphael, die leefde in de zestiende eeuw. Hij was een van de grootste kunstenaars van zijn tijd, die bekend stond om zijn harmonie, schoonheid en elegantie. Hij schilderde vooral religieuze en mythologische taferelen, maar ook portretten en landschappen. Hij was ook een architect en een ontwerper. Hij werkte vooral in Rome, waar hij onder andere de fresco’s in de Stanza della Segnatura in het Vaticaan maakte.

Het schilderij toont de scène van het huwelijk van de Maagd Maria, zoals die beschreven wordt in de apocriefe evangeliën, die niet tot de canonieke Schrift behoren, maar die wel een getuigenis zijn van de vroege christelijke traditie. We zien Maria en Jozef, die elkaar de hand geven in het bijzijn van de hogepriester, die hun huwelijk inzegent. De hogepriester houdt een boek en een kaars in zijn handen, als symbolen van het Woord van God en het licht van de genade. Op de tafel voor hen ligt een ring, die het verbond tussen hen en tussen God en zijn volk uitdrukt.

De achtergrond bestaat uit een grote tempel met een koepel en een portiek, die de plaats van de ceremonie aanduidt. De tempel is in de stijl van de renaissance, die gekenmerkt wordt door een realistische weergave van de figuren en de ruimte, en een helder kleurgebruik. De tempel is ook rijk aan symboliek, die de diepere betekenis van het huwelijk van de Maagd Maria onthult. Enkele voorbeelden zijn:

  • De koepel, die verwijst naar de hemel, waar God woont en waar Maria en Jozef naar streven. De koepel is ook een symbool van de volmaaktheid, de eenheid en de harmonie, die het ideaal van het christelijke huwelijk zijn.
  • De portiek, die verwijst naar de aarde, waar Maria en Jozef leven en waar zij hun zending vervullen. De portiek is ook een symbool van de openheid, de gastvrijheid en de bescherming, die de kenmerken van het christelijke gezin zijn.
  • De zuilen, die verwijzen naar de stevigheid, de standvastigheid en de trouw, die de deugden van Maria en Jozef zijn. De zuilen zijn ook een symbool van de wijsheid, de kracht en de schoonheid, die de gaven van de Heilige Geest zijn.

Het schilderij nodigt ons uit om na te denken over de betekenis van het huwelijk van de Maagd Maria, dat niet alleen een menselijk contract is, maar ook een goddelijk sacrament. Maria en Jozef zijn niet alleen echtgenoten, maar ook heiligen. Zij zijn niet alleen ouders, maar ook leerlingen. Zij zijn niet alleen getuigen, maar ook medewerkers.

Laten we daarom vragen aan Maria en Jozef om hun voorspraak, opdat zij ons helpen om ons huwelijk en ons gezin te heiligen, om ons geloof en onze liefde te verdiepen, en om ons ja-woord te vernieuwen, net als zij. Laten we ook bidden voor de gezinnen, die de kerk en de samenleving vormen, en die geroepen zijn om tekenen van hoop en vreugde te zijn. Moge de Heer ons de genade schenken om deel te nemen aan zijn heilsplan, in de geest van dienstbaarheid en zegen.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

De Familie in het atelier van Jozef (Anoniem)

Het schilderij toont een contrast tussen de nederigheid en de grootheid, tussen de menselijkheid en de goddelijkheid, tussen de aarde en de hemel.

De aanbidding van de Magiërs van Fray Juan Bautista Maíno

God wil ook vandaag nog tot ons spreken, door zijn ster, door zijn Woord, door zijn Kerk. Hij wil ook vandaag nog ons hart binnentreden, door zijn genade, door zijn Geest, door zijn Sacramenten.

Presentatie van de Heer in de tempel (Nunc Dimittis)

Simeon ligt achterover geleund over het kind, en zijn verwondering schijnt door, evenals een zekere aanbiddende houding.

De droom van Sint-Jozef door Vicente López Portaña

Het is alsof hij in een droom heel dicht bij het bewustzijn is, waardoor hij ziet dat die gedachten niet uit zijn verbeelding komen, maar door een derde, in dit geval een engel, op een transcendente manier worden meegedeeld.

De Visitatie van Raffaello Sanzio Raphael

Het schilderij toont de scène van de Visitatie, zoals die beschreven wordt in het evangelie van Lucas (1,39-56). We zien Maria en Elisabeth, die elkaar omhelzen in een landschap.

Het martelaarschap van Sint Andreas van Rubens

Het is een dramatisch en emotioneel tafereel, dat de toeschouwer raakt.

Delen is evangeliseren!