fbpx
Vandaag wil ik met jou stilstaan bij een van de verborgen mysteries van het leven van Jezus: de familie in het atelier van Jozef. Dit is het moment waarop we een glimp opvangen van het dagelijkse leven van de heilige familie, die in eenvoud en arbeidzaamheid leefde in Nazareth. We zien hoe Jezus, Maria en Jozef samenwerken, bidden en liefhebben in hun huis. Dit is een ontmoeting vol van harmonie, vrede en vreugde.

Het schilderij dat we hier zien, is een werk van een anonieme kunstenaar, die het aan het einde van de zeventiende eeuw heeft geschilderd in de koloniale school van Mexico. Het is een olieverfschilderij op doek, dat deel uitmaakt van de collectie van het Museo Nacional de Arte in Mexico-Stad. Het schilderij toont de scène van de familie in het atelier van Jozef, zoals die wordt gesuggereerd door enkele apocriefe geschriften. We zien Jozef, Maria en het kind Jezus in een kamer vol met gereedschap, meubels en andere objecten. Jozef is bezig met het maken van een stoel, terwijl Maria naait en het kind Jezus speelt met een hond. Het schilderij is geschilderd in een realistische stijl, met veel aandacht voor de details en de kleuren.

Het schilderij toont een contrast tussen de nederigheid en de grootheid, tussen de menselijkheid en de goddelijkheid, tussen de aarde en de hemel. Het brengt een boodschap van waardigheid en heiligheid over, die bestemd is voor alle mensen, vooral voor de arbeiders en de gezinnen.

Het schilderij nodigt ons uit om na te denken over de betekenis van de familie in het atelier van Jozef, die niet alleen een artistieke verbeelding is, maar ook een spirituele inspiratie. Jozef, Maria en Jezus tonen ons een voorbeeld van een heilig gezin, dat in harmonie leeft met God, met elkaar en met de schepping. Zij tonen ons ook hoe we ons werk kunnen heiligen, door het te doen met liefde, toewijding en competentie. Zij laten ons ook zien hoe we ons gebed kunnen integreren in ons leven, door het te doen met eenvoud, vertrouwen en dankbaarheid.

Laten we daarom vragen aan Jozef, Maria en Jezus om hun voorspraak, opdat zij ons helpen om ons gezin te beschermen, te versterken en te heiligen, net als zij. Laten we ook bidden voor de arbeiders, die nood hebben aan onze erkenning, onze steun en onze rechtvaardigheid. Moge de Heer ons de genade schenken om deel te nemen aan zijn heilsplan, in de geest van harmonie, vrede en vreugde.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Vijf bijzondere bezienswaardigheden: Waarom moet je hier als Katholiek zijn geweest?

Met haar 2000 jaar lange geschiedenis kent de Katholieke Kerk een hoop bijzondere monumenten en bezienswaardigheden over de hele wereld.

De aanbidding van de herders van Murillo

We zien Maria, Jozef en het kind Jezus in het midden van het schilderij, omringd door een groep herders, die hun geschenken en hun eerbetoon aanbieden.

Het huwelijk van de Maagd Maria van Raphael

We zien Maria en Jozef, die elkaar de hand geven in het bijzijn van de hogepriester, die hun huwelijk inzegent.

De Vlucht naar Egypte door Giotto di Bondone

Wanneer we naar het schilderij kijken, worden we getransporteerd naar het moment waarop een engel Jozef waarschuwt in een droom.

De droom van Sint-Jozef door Vicente López Portaña

Het is alsof hij in een droom heel dicht bij het bewustzijn is, waardoor hij ziet dat die gedachten niet uit zijn verbeelding komen, maar door een derde, in dit geval een engel, op een transcendente manier worden meegedeeld.

De Annunciatie van Fra Angelico

Het schilderij is rijk aan symboliek, die de diepere betekenis van de Annunciatie onthult.

Delen is evangeliseren!