fbpx

Vandaag wil ik met jou stilstaan bij een van de vreugdevolle mysteries van de rozenkrans: de Visitatie. Dit is het moment waarop Maria, die zwanger is van Jezus, haar nicht Elisabeth bezoekt, die ook zwanger is van Johannes de Doper. Dit is een ontmoeting vol van genade, vreugde en lofzang.

Het schilderij dat we hier zien, is een werk van de beroemde Italiaanse schilder Raffaello Sanzio Raphael, die leefde in de zestiende eeuw. Hij was een van de grootste meesters van de renaissance, die bekend stond om zijn harmonie, schoonheid en elegantie. Hij schilderde vooral religieuze en mythologische taferelen, maar ook portretten en landschappen. Hij was ook een architect en een ontwerper. Hij werkte vooral in Rome, waar hij onder andere de fresco’s in de ‘Stanza della Segnatura’ in het Vaticaan maakte.

Het schilderij toont de scène van de Visitatie, zoals die beschreven wordt in het evangelie van Lucas (1,39-56). We zien Maria en Elisabeth, die elkaar omhelzen in een landschap. Maria draagt een blauwe jurk, die symbool staat voor haar maagdelijkheid en haar hemelse waardigheid. Elisabeth draagt een oranje jurk, die symbool staat voor haar vruchtbaarheid en haar aardse vreugde. De gezichten van de vrouwen zijn vervaagd, om de aandacht te vestigen op hun gebaren en hun houding. Ze kijken elkaar niet aan, maar richten hun blik naar beneden, naar hun buiken, waar het leven groeit.

De achtergrond bestaat uit een blauwe lucht met wolken en een groen landschap met bomen en heuvels. Het schilderij is in de stijl van de renaissance, die gekenmerkt wordt door een realistische weergave van de figuren en de ruimte, en een helder kleurgebruik. Het schilderij is ook rijk aan symboliek, die de diepere betekenis van de Visitatie onthult. Enkele voorbeelden zijn:

  • De wolken, die verwijzen naar de aanwezigheid van God, die zijn zegen geeft aan de vrouwen en hun kinderen. De wolken zijn ook een symbool van de Heilige Geest, die over Maria en Elisabeth komt en hen vervult met zijn gaven.
  • De bomen, die verwijzen naar het leven, de groei en de vruchtbaarheid. De bomen zijn ook een symbool van de stamboom van Jezus en Johannes, die afstammen van Abraham, Isaak en Jakob. De bomen zijn ook een symbool van de profetieën, die vervuld worden in Jezus en Johannes, die de beloofde Messias en zijn voorloper zijn.
  • De heuvels, die verwijzen naar de hoogte, de verheffing en de glorie. De heuvels zijn ook een symbool van de moeilijkheden, de beproevingen en het lijden, die Maria en Elisabeth zullen moeten doorstaan om hun zending te volbrengen. De heuvels zijn ook een symbool van de vreugde, de hoop en de verwachting, die Maria en Elisabeth delen in afwachting van de geboorte van hun kinderen.

Het schilderij nodigt ons uit om na te denken over de betekenis van de Visitatie, die niet alleen een familiebezoek is, maar ook een geloofsbezoek. Maria en Elisabeth zijn niet alleen verwant door het bloed, maar ook door de geest. Zij zijn niet alleen moeders in wording, maar ook gelovigen in actie. Zij zijn niet alleen dragers van leven, maar ook dragers van licht.

Laten we daarom vragen aan Maria en Elisabeth om hun voorspraak, opdat zij ons helpen om elkaar te bezoeken, te begroeten en te bemoedigen in ons geloofsleven. Laten we ook bidden voor de ongeboren kinderen, die het recht hebben om te leven en om geboren te worden in een wereld van liefde en vrede. Moge de Heer ons de genade schenken om deel te nemen aan zijn heilsplan, in de geest van dankbaarheid en lofprijzing.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

De Familie in het atelier van Jozef (Anoniem)

Het schilderij toont een contrast tussen de nederigheid en de grootheid, tussen de menselijkheid en de goddelijkheid, tussen de aarde en de hemel.

De aanbidding van de Magiërs van Fray Juan Bautista Maíno

God wil ook vandaag nog tot ons spreken, door zijn ster, door zijn Woord, door zijn Kerk. Hij wil ook vandaag nog ons hart binnentreden, door zijn genade, door zijn Geest, door zijn Sacramenten.

Het martelaarschap van Sint Andreas van Rubens

Het is een dramatisch en emotioneel tafereel, dat de toeschouwer raakt.

Presentatie van de Heer in de tempel (Nunc Dimittis)

Simeon ligt achterover geleund over het kind, en zijn verwondering schijnt door, evenals een zekere aanbiddende houding.

De Annunciatie van Fra Angelico

Het schilderij is rijk aan symboliek, die de diepere betekenis van de Annunciatie onthult.

Vijf bijzondere bezienswaardigheden: Waarom moet je hier als Katholiek zijn geweest?

Met haar 2000 jaar lange geschiedenis kent de Katholieke Kerk een hoop bijzondere monumenten en bezienswaardigheden over de hele wereld.

Delen is evangeliseren!