fbpx

Vandaag wil ik met jou stilstaan bij een van de vreugdevolle mysteries van de geboorte van Jezus: de aanbidding van de Magiërs. Dit is het moment waarop de drie wijzen uit het Oosten, die een wonderlijke ster hadden gevolgd, naar Bethlehem kwamen om hulde te brengen aan het pasgeboren kind Jezus als koning van de Joden. Zij brachten hem geschenken van goud, wierook en mirre, en aanbaden hem. Dit is een ontmoeting vol van geloof, hoop en liefde.

Het schilderij dat we hier zien, is een werk van de Spaanse schilder Fray Juan Bautista Maíno, die leefde in de zeventiende eeuw. Hij was een Dominicaanse broeder en een hofschilder van koning Filips IV. Hij schilderde vooral religieuze taferelen, portretten en historische scènes. Hij was een barokkunstenaar, die beïnvloed werd door de Italiaanse renaissance en het Caravaggisme.

Het schilderij toont de scène van de aanbidding van de Magiërs, zoals die beschreven wordt in het evangelie van Matteüs (2,1-12). We zien Maria, Jozef en het kind Jezus in het midden van het schilderij, omgeven door een groep mensen en dieren. Maria houdt het kind op haar schoot, terwijl Jozef achter haar staat. Het kind strekt zijn hand uit naar de oudste van de drie wijzen, die geknield voor hem ligt en hem een gouden schaal aanbiedt. De andere twee wijzen staan achter hem, met hun geschenken van wierook en mirre. Op de achtergrond zien we een stenen boog en een ster die op de scène schijnt.

Het schilderij toont een contrast tussen de armoede en de glorie, tussen de menselijkheid en de goddelijkheid, tussen de aarde en de hemel. Het zegt ook dat het schilderij een boodschap van universele redding overbrengt, die bestemd is voor alle volkeren, culturen en rassen.

Het is geschilderd in barok stijl, die gekenmerkt wordt door een dynamische en expressieve compositie, een realistische weergave van de figuren en de ruimte, en een rijk kleurgebruik. Het schilderij is ook rijk aan symboliek, die de diepere betekenis van de aanbidding van de Magiërs onthult. Enkele voorbeelden zijn:

  • De ster, die verwijst naar de goddelijke leiding en de openbaring, die de wijzen naar Jezus leidt. De ster is ook een symbool van de profetie, de vervulling en de belofte, die Jezus is voor de wereld.
  • De geschenken, die verwijzen naar de erkenning en de eerbetoon van de wijzen, die Jezus aanvaarden als hun koning, hun God en hun mens. De geschenken zijn ook een symbool van de betekenis, de missie en het lot van Jezus, die zal regeren, offeren en sterven voor de mensheid.
  • De kleding, die verwijst naar de sociale status en de geografische herkomst van de personages, die de diversiteit en de eenheid van het volk van God weerspiegelen. De kleding is ook een symbool van de waardigheid, de schoonheid en de heiligheid, die God schenkt aan zijn kinderen.

Het schilderij nodigt ons uit om na te denken over de betekenis van de aanbidding van de Magiërs, die niet alleen een historisch feit is, maar ook een actuele werkelijkheid. God wil ook vandaag nog tot ons spreken, door zijn ster, door zijn Woord, door zijn Kerk. Hij wil ook vandaag nog ons hart binnentreden, door zijn genade, door zijn Geest, door zijn Sacramenten. Hij vraagt ook vandaag nog onze medewerking, door ons geloof, door ons gebed, door ons getuigenis.

Laten we daarom vragen aan de Magiërs om hun voorspraak, opdat zij ons helpen om te zoeken naar God, om ons open te stellen voor zijn wil, en om ons ja-woord te geven, net als zij. Laten we ook bidden voor de wereld, die nood heeft aan het licht en de vrede van Christus, en die geroepen is om tekenen van hoop en liefde te zijn. Moge de Heer ons de genade schenken om deel te nemen aan zijn heilsplan, in de geest van aanbidding en lofprijzing.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Vijf bijzondere bezienswaardigheden: Waarom moet je hier als Katholiek zijn geweest?

Met haar 2000 jaar lange geschiedenis kent de Katholieke Kerk een hoop bijzondere monumenten en bezienswaardigheden over de hele wereld.

Het martelaarschap van Sint Andreas van Rubens

Het is een dramatisch en emotioneel tafereel, dat de toeschouwer raakt.

De aanbidding van de herders van Murillo

We zien Maria, Jozef en het kind Jezus in het midden van het schilderij, omringd door een groep herders, die hun geschenken en hun eerbetoon aanbieden.

Het huwelijk van de Maagd Maria van Raphael

We zien Maria en Jozef, die elkaar de hand geven in het bijzijn van de hogepriester, die hun huwelijk inzegent.

De Annunciatie van Fra Angelico

Het schilderij is rijk aan symboliek, die de diepere betekenis van de Annunciatie onthult.

De droom van Sint-Jozef door Vicente López Portaña

Het is alsof hij in een droom heel dicht bij het bewustzijn is, waardoor hij ziet dat die gedachten niet uit zijn verbeelding komen, maar door een derde, in dit geval een engel, op een transcendente manier worden meegedeeld.

Delen is evangeliseren!