fbpx
Vandaag wil ik met jou stilstaan bij een van de droevige mysteries van het leven van Jezus: de vlucht naar Egypte. Dit is het moment waarop Jozef, Maria en het kind Jezus, op bevel van een engel, moesten vluchten voor de woede van koning Herodes, die alle pasgeboren jongetjes in Bethlehem wilde doden. Zij verlieten hun land en hun familie en gingen naar een vreemd en heidens land, waar zij als vluchtelingen leefden. Dit is een ontmoeting vol van angst, verdriet en vertrouwen.

Dit schilderij van Giotto di Bondone neemt ons mee naar een cruciaal moment in het leven van het Heilige Gezin: “De Vlucht naar Egypte”.

Giotto di Bondone, een meesterlijke kunstenaar uit de 14e eeuw, heeft met zijn penseel de dramatische gebeurtenissen na de geboorte van Jezus vastgelegd. Het schilderij weerspiegelt het verhaal zoals beschreven in het Evangelie van Matteüs (2, 13-23). Hier worden we geconfronteerd met een politieke intrige, de dreiging van koning Herodes, en de goddelijke interventie om het Kind Jezus te beschermen.

Wanneer we naar het schilderij kijken, worden we getransporteerd naar het moment waarop een engel Jozef waarschuwt in een droom. Het kleurenpalet, de gelaatsuitdrukkingen en de compositie brengen de urgentie van de situatie over. Jozef, met een waakzame blik, staat op het punt om het Heilige Gezin te leiden op de gevaarlijke reis naar Egypte.

Het schilderij nodigt ons uit om na te denken over de betekenis van de vlucht naar Egypte, die niet alleen een historisch feit is, maar ook een spirituele betekenis heeft. Jozef, Maria en Jezus delen in het lot van vele mensen, die door oorlog, geweld of armoede gedwongen worden om hun huis te verlaten en een nieuw leven te beginnen in een ander land. Zij tonen ons een voorbeeld van geloof, gehoorzaamheid en moed, die hen in staat stellen om de wil van God te volgen, ook al is die soms moeilijk te begrijpen. Zij laten ons ook zien dat God met hen is, die hen beschermt, leidt en troost.

Het schilderij herinnert ons ook aan de menselijke kant van Jezus, die als kind kwetsbaar was en afhankelijk van de zorg van zijn ouders. Dit nodigt uit tot een diepere reflectie over de incarnatie, waarin God ervoor koos om mens te worden en de menselijke ervaring volledig te omarmen.

De kunstenaar, Giotto di Bondone, nodigt ons uit om niet alleen de esthetiek van het werk te waarderen, maar ook de spirituele boodschap die het draagt. Het herinnert ons eraan dat kunst, vooral religieuze kunst, een krachtig middel is voor catechese en het overbrengen van diepe theologische waarheden.

Laten we, terwijl we dit schilderij beschouwen, nadenken over de actuele roep tot solidariteit met degenen die gedwongen zijn hun thuisland te verlaten. Moge het ons inspireren om naastenliefde te belichamen en de goddelijke aanwezigheid te herkennen in degenen die op de vlucht zijn.

Laten we daarom vragen aan Jozef, Maria en Jezus om hun voorspraak, opdat zij ons helpen om te vertrouwen op God, om zijn plan te aanvaarden, en om zijn liefde te delen, net als zij. Laten we ook bidden voor de vluchtelingen, die nood hebben aan onze solidariteit, onze gastvrijheid en onze vrede. Moge de Heer ons de genade schenken om deel te nemen aan zijn heilsplan, in de geest van hoop en barmhartigheid.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

De Visitatie van Raffaello Sanzio Raphael

Het schilderij toont de scène van de Visitatie, zoals die beschreven wordt in het evangelie van Lucas (1,39-56). We zien Maria en Elisabeth, die elkaar omhelzen in een landschap.

Presentatie van de Heer in de tempel (Nunc Dimittis)

Simeon ligt achterover geleund over het kind, en zijn verwondering schijnt door, evenals een zekere aanbiddende houding.

Het huwelijk van de Maagd Maria van Raphael

We zien Maria en Jozef, die elkaar de hand geven in het bijzijn van de hogepriester, die hun huwelijk inzegent.

De Annunciatie van Fra Angelico

Het schilderij is rijk aan symboliek, die de diepere betekenis van de Annunciatie onthult.

Vijf bijzondere bezienswaardigheden: Waarom moet je hier als Katholiek zijn geweest?

Met haar 2000 jaar lange geschiedenis kent de Katholieke Kerk een hoop bijzondere monumenten en bezienswaardigheden over de hele wereld.

De aanbidding van de Magiërs van Fray Juan Bautista Maíno

God wil ook vandaag nog tot ons spreken, door zijn ster, door zijn Woord, door zijn Kerk. Hij wil ook vandaag nog ons hart binnentreden, door zijn genade, door zijn Geest, door zijn Sacramenten.

Delen is evangeliseren!