fbpx

Het boek “Het gebedenboek voor vermoeide ouders: praktische manieren om te groeien in liefde en je gezin naar de hemel te leiden” (in het Engels: The Prayer Book for Tired Parents: Practical Ways to Grow in Love of God and Get Your Family to Heaven) is geschreven door David en Debbie Cowden en biedt praktische hulp en inspiratie voor ouders die worstelen om hun gebedsleven in evenwicht te brengen met hun drukke gezinsleven.

Dit zijn de belangrijkste kwesties die in dit boek aan de orde komen:

1. Gebed is essentieel voor een gezonde en gelukkige familie: De auteurs benadrukken dat gebed een centrale rol speelt in het opbouwen van een sterke en liefdevolle familie. Ze bieden praktische tips en suggesties om gebed op te nemen in het dagelijks leven van een druk gezin.

2. Maak tijd voor persoonlijke gebed en bezinning: De auteurs moedigen ouders aan om tijd te maken voor persoonlijk gebed en bezinning, zelfs als het maar een paar minuten per dag is. Ze suggereren dat dit kan helpen om een diepere verbinding met God te cultiveren en een gevoel van rust en vrede te brengen te midden van de chaos van het gezinsleven.

3. Creëer een gebedsleven als gezin: De auteurs bieden suggesties en ideeën om gebed op te nemen in het dagelijks leven van het gezin, inclusief gebeden voor het slapengaan, gebeden tijdens de maaltijd en gezinsuitstapjes naar de kerk. Ze moedigen ouders aan om het gezinsgebed als een kans te zien om hun kinderen te onderwijzen over het geloof en om hen te helpen een persoonlijke relatie met God te ontwikkelen.

4. Zoek ondersteuning en bemoediging: De auteurs benadrukken het belang van het zoeken van ondersteuning en bemoediging bij mede-ouders en geestelijken. Ze suggereren dat dit kan helpen om een gevoel van gemeenschap en verbondenheid te creëren, en om ouders te helpen hun geloof en gebedsleven te versterken.

5. Vertrouw op Gods genade en liefde: De auteurs benadrukken dat het belangrijk is om te vertrouwen op Gods genade en liefde, zelfs in tijden van stress en moeilijkheden. Ze suggereren dat dit kan helpen om een gevoel van vrede en vertrouwen te cultiveren, en om ouders te helpen hun gezinsleven te zien als een kans om hun liefde voor God en voor elkaar te laten groeien.

Praktische lessen voor ons dagelijks leven

In dit boek vind je veel belangrijke lessen die je kunt toepassen in ons dagelijks leven. Hier heb je de top 5 van praktische lessen uit dit boek die in de praktijk kunnen worden gebracht:

1. Maak gebed een prioriteit: Zet gebed op de agenda en maak er een prioriteit van in je dagelijkse routine. Maak tijd vrij voor persoonlijk gebed en probeer als gezin regelmatig samen te bidden.

2. Integreer spiritualiteit in dagelijkse activiteiten: Zoek manieren om spiritualiteit te integreren in je dagelijkse activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij het samenstellen van maaltijden, tijdens het rijden naar school of werk, of tijdens het opruimen van het huis. Het kan een manier zijn om gebed en spiritualiteit in je drukke schema te passen.

3. Maak gebruik van de hulpbronnen van de kerk: Maak gebruik van de hulpbronnen van de kerk, zoals parochiale groepen, catechese programma’s, en geestelijke begeleiding, om steun en bemoediging te vinden bij andere ouders en geestelijken.

4. Gebruik het gezinsleven als een kans om te groeien in geloof: Gebruik het gezinsleven als een kans om te groeien in geloof en om de kinderen te onderwijzen over het geloof. Probeer als gezin deel te nemen aan de kerkactiviteiten en zoek manieren om samen te dienen en te helpen in de gemeenschap.

5. Vertrouw op Gods genade en liefde: Vertrouw op Gods genade en liefde en wees niet te hard voor jezelf wanneer je jezelf overweldigd voelt. Probeer om in momenten van stress en moeilijkheden te bidden en Gods genade en liefde te zoeken om rust en vrede te vinden in je gezinsleven.

Hoe deze principes in je leven toe te passen

Wil je de principes van het book “Het gebedenboek voor vermoeide ouders” toepassen in je dagelijkse routine? Hier is een voorbeeld van een dagelijkse routine met wat tips om deze principes in je leven toe te passen:

– Ochtendgebed: Begin je dag met een kort ochtendgebed om jezelf te verbinden met God en Zijn zegen te zoeken voor de dag die voor je ligt.

– Integreer spiritualiteit in dagelijkse activiteiten: Zoek manieren om spiritualiteit te integreren in je dagelijkse activiteiten, zoals tijdens het ontbijt, het autorijden, of het doen van huishoudelijke taken. Dit kan betekenen dat je als gezin samen bidt of een Bijbelverhaal leest terwijl je ontbijt, of dat je een gebed of reflectie zegt terwijl je naar je werk rijdt.

– Persoonlijk gebedstijd: Maak tijd vrij voor persoonlijk gebed en bezinning. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je ’s middags tijd maakt om even tot rust te komen en te bidden, of dat je ’s avonds tijd maakt om te reflecteren op de dag en dankbaarheid te tonen voor de zegeningen van die dag.

– Gezinsgebed: Plan regelmatig gezinsgebedstijd in waarbij je als gezin samenkomt om te bidden, te zingen of een Bijbelverhaal te lezen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je als gezin ’s avonds samenkomt voordat je gaat slapen om te bidden en de dag af te sluiten.

– Deelname aan de kerkactiviteiten: Maak deel uit van de gemeenschap door deel te nemen aan kerkactiviteiten en evenementen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je als gezin op zondag naar de kerk gaat en deelneemt aan de eucharistie of andere kerkelijke activiteiten.

– Dagelijkse dankbaarheid: Eindig elke dag met het tonen van dankbaarheid voor de zegeningen die je hebt ontvangen en voor de mensen om je heen. Neem even de tijd om te reflecteren op de dag en om God te bedanken voor de geschenken van die dag.

Houd er rekening mee dat deze routine flexibel moet zijn en aangepast kan worden aan jouw persoonlijke behoeften en schema. Het belangrijkste is om regelmatig tijd te maken voor gebed en spiritualiteit, en om als gezin samen te komen om te groeien in geloof en liefde voor God.

Het boek in het Engels is hier te vinden: “The Prayer Book for Tired Parents: Practical Ways to Grow in Love of God and Get Your Family to Heaven” van David en Debbie Cowden.

 

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Heilige Maximiliaan Maria Kolbe

FEESDAG 14 AUGUSTUS De tweede zoon van vrome ouders, heilige Maximiliaan Kolbe werd geboren op 8 januari 1894 in Zdunska Wola in Polen, dat op dat moment onder Russische bezetting stond. Bij de Doop ontving hij de naam Raymond. Toen hij nog jong was gebeurde er iets...

Tips om je kinderen op te voeden in het katholieke geloof

Opvoeden in het katholieke geloof is een belangrijke taak voor ouders die hun kinderen willen helpen om een sterk en gezond geloof te ontwikkelen. Het kan echter soms een uitdaging zijn om te weten hoe je dit het beste kunt aanpakken. In dit artikel geven we praktische tips en adviezen over hoe je je kinderen kunt helpen om hun geloof te verdiepen en te groeien in hun relatie met God.

Waarom verlaten Duitse bisschoppen de Katholieke Kerk niet?

Spanningen tussen de Duitse bisschoppen en het Vaticaan over de voorgestelde hervormingen van de Katholieke Kerk in Duitsland, waaronder de wijding van vrouwen, een einde aan het priestercelibaat en veranderingen in morele seksuele leerstellingen. Het lijkt erop dat de bisschoppen ondanks hun onorthodoxe voorstellen de Kerk niet zullen verlaten. Waarom?

Wat is een kardinaal en waarom benoemt de paus nieuwe kardinalen?

Een kardinaal is een hoge rang binnen de Katholieke Kerk. Ze worden gekozen door de paus en vormen een belangrijk adviesorgaan voor hem. Kardinalen zijn meestal bisschoppen, maar sommige kunnen ook priesters zijn.

Wie heeft de Bijbel samengesteld en wanneer?

De boeken uit het Oude Testament werden ruim voor Jezus' menswording geschreven. Alle boeken van het Nieuwe Testament werden ongeveer tegen het einde van de eerste eeuw na Christus geschreven. Echter, de Bijbel als geheel werd pas aan het einde van de vierde eeuw...

Aanbidden katholieken Maria?

Dit is een kwestie die zelfs onder katholieken vaak verkeerd wordt begrepen…

Delen is evangeliseren!