fbpx

Het gebed van de katholieke christenen

De protestantse jongen die verliefd werd op de Maagd Maria

Een prachtig verhaal over hoe de liefde van onze hemelse Moeder het hart van een jonge jongen raakte en hem naar de Kerk riep.

Een zesjarige protestantse jongen had zijn katholieke vrienden vaak het Weesgegroet horen bidden. Hij vond het zo leuk dat hij het uit zijn hoofd leerde en het elke dag bad. ‘Kijk mama, wat een prachtig gebed’, zei hij op een dag tegen zijn moeder.

“Zeg het niet nog een keer!” Antwoordde de moeder. “Het is een bijgelovig gebed van katholieken die afgoden aanbidden en denken dat Maria een godin is. Ze is een vrouw als elke andere. Kom op. Neem deze Bijbel en lees hem. Het bevat alles wat we moeten doen.”

Vanaf die dag stopte de jongen elke dag met zijn Weesgegroet en besteedde meer tijd aan het lezen van de Bijbel.

Op een dag, terwijl hij het evangelie las, zag hij de passage over de aankondiging van de engel aan de Maagd. Vol vreugde rende de jongen naar zijn moeder en zei: “Mama, ik vond het Weesgegroet in de Bijbel: ‘Gegroet, vol van genade, de Heer is met u: gezegend zijt gij onder de vrouwen ’. Waarom noem je het een bijgelovig gebed?” Zijn moeder antwoordde niet.

Bij een andere gelegenheid vond hij de scène van Elizabeths begroeting aan de Maagd Maria en de prachtige lofzang van het Magnificat, waarin Maria aankondigde: ‘van nu af aan zullen alle generaties mij gezegend noemen’. Hij zei niets tegen zijn moeder en begon elke dag opnieuw het Weesgegroet te bidden, zoals hij altijd deed. Hij had er plezier in die mooie woorden aan de Moeder van Jezus, onze Heiland, te vertellen.

De engel noemde haar “vol van genade”

Toen hij veertien werd, hoorde hij op een dag zijn familie praten over Onze Lieve Vrouw. Ze zeiden allemaal dat Maria een gewone vrouw was. Nadat de jongen hun verkeerde redenering had gehoord, kon hij het niet meer aan en onderbrak hij hen vol verontwaardiging door te zeggen: “Maria is niet zoals elke andere zoon van Adam, besmeurd met zonde. Nee! De engel noemde haar ‘VOL VAN GENADE’ en in de Bijbel staat dat zij ‘GEZEGEND ONDER VROUWEN’ is. Maria is de moeder van Jezus en bijgevolg de moeder van God. Er is geen grotere waardigheid waarnaar een schepsel kan streven. Het Evangelie zegt dat alle generaties haar gezegend zullen noemen, terwijl jij haar probeert te verachten. Jullie geest is niet de geest van het Evangelie of de Bijbel, waarvan jullie beweren dat deze het fundament is van het christelijke geloof.”

De indruk die de jongen op zijn moeder maakte, was zo diep dat ze vaak ontroostbaar huilde: “O, God, ik vrees dat deze zoon van mij ooit zal toetreden tot het katholieke geloof, het geloof van de pausen!” En inderdaad, korte tijd later was de zoon ervan overtuigd dat het katholieke geloof de enige authentieke was, hij omarmde het en werd een van zijn meest vurige apostelen.

Een paar jaar na zijn bekering ontdekte de hoofdpersoon van ons verhaal dat zijn zus al getrouwd was. Hij wilde haar begroeten en omhelzen, maar ze wees hem af en zei verontwaardigd: ‘Je hebt geen idee hoeveel ik van mijn kinderen hou. Als een van hen katholiek wilde worden, zou ik eerst een dolk in hun hart begraven, dan hen de religie van de pausen te laten omarmen.”

Laten we samen één Weesgegroet bidden

Haar woede en humeur waren net zo woedend als die van de Heilige Paulus vóór zijn bekering. Ze zou echter snel van gedachten veranderen, zoals de Heilige Paulus overkwam op weg naar Damascus. Het gebeurde dat een van haar kinderen ernstig ziek werd. De artsen gaven geen hoop op zijn herstel. Zodra haar broer erachter kwam, zocht hij haar in het ziekenhuis en sprak vol genegenheid met haar: “Lieve zus, je wilt natuurlijk dat je kind genezen wordt. Goed, doe dan wat ik je ga vragen. Laten we samen één Weesgegroet bidden en God beloven dat als uw kind herstelt, jij de katholieke leer zult bestuderen. En voor het geval je tot de conclusie komt dat het katholicisme de enige ware religie is, dan zul je die omarmen, ongeacht de offers die dit met zich meebrengt.”

Zijn zus was aanvankelijk terughoudend, maar ze wilde dat haar zoon zou herstellen, dus accepteerde ze het voorstel van zijn broer en bad, samen met hem, een ​​Weesgegroet. De volgende dag was haar zoon volledig genezen. De moeder kwam haar belofte na en begon de katholieke leer te bestuderen. Na een intensieve voorbereiding ontving zij, samen met haar hele gezin, de doop in de katholieke kerk. Zij was ongelofelijk dankbaar aan haar broer dat hij een apostel voor haar was geweest.

De protestantse jongen die katholiek werd

Dit verhaal werd verteld door vader Francis Tuckwell in een van zijn homilieën. ‘Broeders’, eindigde hij, ‘de protestantse jongen die katholiek werd en zijn zus tot het katholicisme bekeerde, wijdde zijn hele leven aan de dienst van God. Hij is de priester die u nu aanspreekt. Hoeveel ben ik verschuldigd aan de Heilige Maagd, Onze Lieve Vrouw! Ook u, mijn beste broeders, wijdt u volledig aan het dienen van Onze Lieve Vrouw en laat geen enkele dag voorbijgaan zonder het prachtige gebed van het Weesgegroet en de Rozenkrans te zeggen. Vraag haar om de geest van protestanten te verlichten die gescheiden zijn van de ware Kerk van Christus, gesticht op de Rots (Petrus) en waartegen ‘de poorten van de hel nooit zullen niet overweldigen’.”

Bron: Catholicism Pure & Simple


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans moedigt katholieken aan om regelmatig de rozenkrans te bidden als een manier om deugden te cultiveren, de band met God te versterken en geestelijke zegeningen te verkrijgen.…
Verder lezen…

De donkere kant van Maarten Luther

Als we een zondebok willen vinden op wiens schouders we de ellende kunnen leggen die Duitsland over de wereld heeft gebracht – ik ben er steeds meer van overtuigd dat het ergste kwaadaardige genie van dat land niet Hitler of Bismarck of Frederik de Grote is, maar Maarten Luther. William Ralph Ing…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!