fbpx

Veel mensen vragen zich af hoe het komt dat wij (katholieke christenen), als het gaat om de Heilige Communie, deze niet kunnen aanbieden aan degenen die niet-katholiek en degenen die niet-praktiserend katholiek zijn.

Als we bijvoorbeeld ooit onze protestantse vrienden uitnodigen om mee te gaan naar de Heilige Mis, kan het moment van de Communie best pijnlijk worden. Want dan moeten we tegen hen zeggen dat ze de Heilige Communie niet mogen ontvangen. Ze mogen in ieder geval wel naar voren gaan om een zegen te ontvangen met hun armen gekruist voor hun  borst.

Voor de niet-katholieken voelt het alsof ze met hun katholieke vriend naar de Heilige Mis gaan en er plotseling gezegd wordt: “Sorry, je bent niet goed genoeg.”

Maar is dat wat de Katholieke Kerk zegt tegen degenen die de Heilige Communie niet mogen ontvangen of worden afgewezen om het te ontvangen?

Het antwoord is natuurlijk nee!

Heilige Communie Ontvangen

Deze kwestie gaat terug tot het begin van het christendom. De Heilige Mis is altijd iets binnen de katholieke gemeenschap geweest. Niet dat men niet welkom is bij een Mis, maar er zijn bepaalde regels waaraan we ons moeten houden om volledig aan de Eucharistie deel te kunnen nemen.

De Eucharistie is altijd en alleen bedoeld voor degenen die volledig zijn ingewijd in de Katholieke Kerk. Dit is zo vanaf het allereerste begin, de eerste eeuwen van de Kerk. Zelfs degenen die zich voorbereidden om volledige gemeenschap met de Kerk aan te gaan en degenen die zich voorbereidden om zich te laten dopen (als ze al volledige gemeenschap van plan waren), mochten ze de Heilige Communie nog niet ontvangen. Wat toen gebeurde was dat direct na de liturgie van het Woord, vlak voor de gebeden van de gelovigen, ze naar buiten  werden begeleid, zodat ze zich verder konden gaan verdiepen in het geloof en meer over het christendom en Jezus konden leren. Tegelijkertijd ontving de rest van de congregatie — de gemeenschap die volledig was ingewijd —  de Eucharistie (zoals een soort kinderwoorddienst van tegenwoordig).

Maar wat betekent het ontvangen van de Heilige Communie?

Als we opstaan ​​en naar voren lopen om de Heilige Communie te ontvangen, houdt de priester de Hostie omhoog en zegt: “Het lichaam van Christus”. Wat hij zegt is: dit is het Lichaam van Christus. Hij zegt niet: dit is niet alleen een symbool van Hem of een herinnering aan hem (hoewel we de Mis doen ter nagedachtenis aan Hem). De Heilige Communie is Hem, is het lichaam, bloed, ziel, goddelijkheid van Jezus. Wij, katholieke christenen, geloven dat de Hostie echt Jezus is.

En als we daarop “Amen” antwoorden, voordat we de Heilige Communie ontvangen, betekent dat niet alleen “Ah, bedankt he!” Amen is een Hebreeuws woord dat betekent “Zo is het”, of “Ik geloof dat het zo is.” Maar wat we daarmee bedoelen is: “Ik geloof dat het zo is. Daar zet ik mijn leven op in.” Als dat niet echt Jezus is, is mijn leven verbeurd.

Dus de Katholieke Kerk wil niet dat je naar voren komt en onbewust iets zegt waar je niet in gelooft.

Wat als iemand zegt: “Nou, ik ben niet katholiek, maar ik geloof wel dat dat waar is. Ik heb Johannes hoofdstuk 6 gelezen, ik weet dat Hij zei dat dit echt Zijn Lichaam en echt Zijn Bloed is. Ik lees de Bijbel, ik weet dat Hij het echt is. Het is geen symbool van Hem, het is Hem echt.” Kan hij dus de Heilige Communie ontvangen?

Nog steeds niet. Goed voorbereid zijn om de Heilige Communie te ontvangen betekent niet alleen  dat iemand gelooft dat het waar is, maar ook dat hij het Lichaam van Christus ontvangt en zijn ziel daar echt op voorbereid is. Hij moet zich afvragen: Is mijn ziel rein genoeg om God in mij te ontvangen?

Eigenlijk is die afwijzing om de Heilige Communie te delen aan niet-katholieken of niet praktiserende katholieken niets anders dan een manier om hen te beschermen om hun eigen veroordeling op te eten.

Er zijn enkele regels waaraan wij als praktiserende katholieken moeten voldoen om de Heilige Communie te kunnen ontvangen:

  1. Men moet gedoopt zijn en het katholieke geloof aanvaarden.
  2. In staat van genade zijn. Dat wil zeggen alle (dagelijkse en) doodzonden te hebben gebiecht.
  3. Een uur voor de Communie nuchter zijn.
  4. Duidelijk  “Amen” zeggen bij het ontvangen van de Communie.

Aanbevolen:

  1. Ontvang de Heer op je knieën of maak anders een buiging voordat je de Communie ontvangt.
  2. Ontvang de Heer op de tong, dus bij voorkeur niet op je handen. Het is God wie je gaat aanraken! Mocht het door omstandigheden in je parochie niet mogelijk zijn, vraag de pastor voor de Mis een klein corporale om de Hostie niet met je handen aanraken. Een corporale is een klein vierkant wit linnen kleding/doekje speciaal hiervoor bedoeld.

Delen is evangeliseren!