fbpx
Heb je ooit gehoord van Schietgebeden? Laten we daar beginnen: Schietgebeden zijn korte en vurige gebeden die we spontaan kunnen uitspreken, als een eenvoudige vorm van directe en ongecompliceerde communicatie met God, de Maagd Maria, de heiligen gedurende de dag.

Ze zijn eenvoudige en directe gebeden die gelovigen in gedachten of hardop tot God richten op momenten van directe behoefte, dankbaarheid, zorgen of angst. Ze worden vaak “schietgebeden” genoemd vanwege hun snelle en onmiddellijke aard, vergelijkbaar met het schieten van een pijl. Deze gebeden kunnen variëren in lengte en vorm, maar ze zijn meestal kort en krachtig, recht uit het hart gesproken. Schietgebeden zijn meestal kort en gemakkelijk te onthouden, zodat we ze op elk moment van de dag kunnen herhalen. Op deze manier helpen Schietgebeden ons om de aanwezigheid van God te behouden, te allen tijde.

Op deze manier drukken we ons genegenheid, lof, dankbaarheid, verzoeken en smeekbeden uit… Wat geweldig dat we op zo’n eenvoudige manier zo’n diepe relatie met Hem kunnen hebben!

Bovendien helpt dit eenvoudige en kinderlijke contact ons om ons hart warm te houden. Zoals wanneer je van iemand houdt en elke mogelijke gelegenheid aangrijpt om hem, zelfs met een eenvoudig ‘ik hou van je’, te vertellen. Later, wanneer we een langere tijd van persoonlijk gebed hebben, gaan we erin alsof we een ‘voorbereidende training’ hebben gehad.

Schietgebeden zijn een belangrijk aspect van het katholieke gebedsleven en worden vaak gebruikt in het dagelijkse spirituele praktijken. Ze kunnen worden opgezegd in verschillende situaties, zoals:

 1. In tijden van nood: Wanneer iemand zich in een moeilijke situatie bevindt, kan hij of zij een schietgebed uitspreken om God om hulp, bescherming of begeleiding te vragen. Bijvoorbeeld, in een moment van gevaar kan iemand snel bidden om veiligheid.
 2. Uit dankbaarheid: Schietgebeden kunnen ook worden gebruikt om God te bedanken voor zegeningen, grote of kleine, die in het dagelijks leven worden ervaren. Het kan een spontane uiting van dankbaarheid zijn voor een mooie zonsondergang, een goed gesprek, of een moment van vreugde.
 3. In momenten van twijfel of angst: Als iemand zich overweldigd voelt door zorgen, angsten of twijfels, kan een schietgebed worden gebruikt om deze gevoelens bij God te brengen en om kracht en troost te vragen.
 4. Voor anderen: Schietgebeden worden vaak gebruikt om te bidden voor de behoeften van anderen. Bijvoorbeeld, als iemand hoort van een vriend die ziek is, kan hij onmiddellijk een gebed voor genezing uitspreken.

Schietgebeden zijn een uiting van de directe relatie tussen gelovigen en God, waarbij de gelovige vertrouwt op de genade van God en het vertrouwen dat Hij luistert naar hun gebeden, zelfs als ze kort en spontaan zijn. Deze gebeden kunnen op elk moment en op elke plaats worden uitgesproken, en ze weerspiegelen de diepe spiritualiteit van het vertrouwen in God als een liefhebbende Vader die altijd bereid is te luisteren naar de roep van Zijn kinderen.

Dus kwam ik op het idee om een lijst, een hele lange lijst, van Schietgebeden samen te stellen. Op deze manier kun je ze af en toe of elke dag variëren, of zelfs verschillende op dezelfde dag bidden!

Ik zou graag deze lijst met je delen, want ik denk dat het je ook zal helpen zoveel ideeën voor Schietgebeden bij de hand te hebben.

Ze zijn een waardevolle manier voor gelovigen om hun geloof en vertrouwen in God in hun dagelijks leven te tonen.

Bovendien bedacht ik iets extra’s: je kunt ze afdrukken, in strookjes knippen, vouwen, in een pot bewaren en dan een ‘verrassing’ trekken. Dat zal het gebed zijn dat je die dag moet bidden.

Schietgebeden tot Jezus:
 1. Jezus, Zoon van God, ontferm U over ons.
 2. Heer Jezus, Verlosser van de wereld, heb genade met ons.
 3. Jezus, Licht van de wereld, verlicht onze harten.
 4. Zoete Jezus, vriend van zondaars, heb medelijden met ons.
 5. Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, leer ons om zoals U te zijn.
 6. Christus, Verlosser van de wereld, bevrijd ons van de macht van de zonde.
 7. Jezus, Prins van de vrede, breng vrede in onze harten en in de wereld.
 8. Jezus, Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
 9. Jezus, Bron van eeuwig leven, schenk ons overvloedig leven in U.
 10. Heer Jezus, leid onze stappen op het pad van de waarheid.
 11. Jezus, Koning van gerechtigheid, help ons te leven volgens Uw wil.
 12. Jezus, Brood des levens, verzadig onze geestelijke honger.
 13. Heer Jezus, Goede Herder, zorg en bescherm Uw kudde.
 14. Jezus, Goddelijke Leraar, onderwijs ons Uw leer en leid ons op de juiste weg.
 15. Jezus, Volmaakte Liefde, vervul onze harten met Uw onvoorwaardelijke liefde.
 16. Heer Jezus, Goddelijke Genezer, genees onze ziekten en kwalen.
 17. Jezus, Weg, Waarheid en Leven, help ons U trouw te volgen.
 18. Jezus, Zoon van de Allerhoogste, wij aanbidden en verheffen U.
 19. Jezus, het Vleesgeworden Woord, wees aanwezig in ons leven en in onze harten.
 20. Heer Jezus, Koning der koningen, onderwerp alles aan Uw heerschappij.
 21. Jezus, Hoop van de wanhopigen, vernieuw onze hoop in U.
 22. Jezus, Barmhartige Verlosser, vergeef onze zonden en schenk ons Uw genade.
 23. Jezus, Prins van het leven, bescherm ons tegen alle kwaad en gevaar.
 24. Heer Jezus, trouwe Vriend, verlaat ons nooit in onze moeilijkheden.
 25. Jezus, Trooster van de bedroefden, wees onze kracht in tijden van verdriet.
 26. Jezus, Eeuwig Woord, verlicht onze geesten met Uw wijsheid.
 27. Heer Jezus, Koning der glorie, aanvaard onze aanbidding en lofprijzing.
 28. Jezus, Koning van barmhartigheid, ontferm U over ons en over de hele wereld.
 29. Jezus, Koning van de harten, regeer in onze harten en leid onze beslissingen.
 30. Heer Jezus, Vorst van verzoening, verzoen ons met U en onze medemensen.
 31. Jezus, Ware Vriend, deel in onze vreugde en ons verdriet.
 32. Jezus, Bron van hoop, vernieuw ons vertrouwen in Uw voorzienigheid.
 33. Heer Jezus, Goede Herder, als we afdwalen, help ons terug te keren naar Uw omhelzing.
 34. Jezus, Gekruisigde Liefde, leer ons onze kruis met liefde en overgave te dragen.
 35. Jezus, Goddelijke Waarheid, bevrijd ons van alle leugens en bedrog.
 36. Jezus, Koning van de nederigheid, help ons om anderen met nederigheid te dienen en lief te hebben.
 37. Heer Jezus, Trouwe Redder, we vertrouwen op Uw trouw en eeuwige liefde.
 38. Jezus, Vriend van de kinderen, bescherm de kleinsten en zegen hen met Uw liefde.
 39. Jezus, Koning van gerechtigheid, help ons gerechtigheid en gelijkheid in de wereld te bevorderen.
 40. Heer Jezus, Koning van de eeuwigheid, leid ons naar het eeuwige leven in Uw aanwezigheid.
Schietgebeden tot de Heilige Geest
 1. Heilige Geest, kom tot ons.
 2. Kom, Heilige Geest, vervul onze harten.
 3. Heilige Geest, verlicht onze geest en leid onze stappen.
 4. Goddelijke Geest, Trooster van de bedroefden, kom ons troosten.
 5. Heilige Geest, vuur van liefde, ontsteek het vuur van Uw liefde in ons.
 6. Kom, Heilige Geest, en vernieuw het aangezicht van de aarde.
 7. Heilige Geest, versterk onze geloof en schenk ons moed.
 8. Heilige Geest, Beschermer en Pleitbezorger, bescherm en verdedig ons.
 9. Geest van wijsheid, verlicht onze beslissingen en daden.
 10. Heilige Geest, bron van vrede, stort Uw vrede in onze harten.
 11. Kom, Heilige Geest, en verander onze harde harten in harten van vlees.
 12. Geest van liefde, leer ons liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad.
 13. Heilige Geest, goddelijke Adem, adem Uw leven in ons.
 14. Heilige Geest, Trooster van de bedroefden, genees onze wonden en vul ons met troost.
 15. Kom, Heilige Geest, en vernieuw onze hoop in U.
 16. Geest van gaven, schenk ons Uw gaven voor de dienst van het Koninkrijk.
 17. Geest van waarheid, leid ons naar de volle waarheid in Christus.
 18. Heilige Geest, bron van vreugde, vervul ons met blijdschap en verheug U in ons.
 19. Kom, Heilige Geest, en ontsteek in ons enthousiasme voor de missie.
 20. Heilige Geest, innerlijke Leraar, onderwijs ons en leid ons op het pad van heiligheid.
 21. Heilige Geest, krachtige Wind, adem over ons en vernieuw ons.
 22. Geest van eenheid, verenig alle gelovigen in broederlijke liefde.
 23. Kom, Heilige Geest, en versterk het geschenk van ontzag voor God in ons.
 24. Geest van vergeving, help ons om te vergeven en vergeven te worden.
 25. Heilige Geest, Schenker van leven, vernieuw het leven van genade in ons.
 26. Kom, Heilige Geest, en wek in ons het verlangen naar heiligheid.
 27. Heilige Geest, Verdediger van de waarheid, bescherm ons tegen valse leer.
 28. Geest van kracht, sterkt ons in tegenspoed en beproevingen.
 29. Heilige Geest, Inspirator van gebed, leer ons met ijver en vertrouwen te bidden.
 30. Kom, Heilige Geest, en reinig onze harten van alle zonde.
 31. Heilige Geest, Trooster van de bedroefden, troost degenen die lijden en bedroefd zijn.
 32. Geest van wijsheid, leid ons bij het zoeken naar ware wijsheid.
 33. Heilige Geest, vernieuwer van de Kerk, wakker in ons apostolische ijver aan.
 34. Kom, Heilige Geest, en verlevendig het geschenk van geduld in ons.
 35. Heilige Geest, Inspirator van charismatische gaven, wek Uw gaven in ons.
 36. Geest van nederigheid, leer ons nederig van hart te zijn.
 37. Geest van liefde, ontvlam in ons het verlangen om God boven alles lief te hebben.
 38. Kom, Heilige Geest, en ontsteek in ons het verlangen om het Evangelie te delen.
 39. Heilige Geest, Interpretator van het Woord, help ons om de Heilige Schrift te begrijpen en te leven.
 40. Heilige Geest, geliefd en aanbeden, wij danken U voor Uw aanwezigheid in ons leven.
Schietgebeden tot de Heilige Maagd Maria
 1. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.
 2. Maagd Maria, vol van genade, bemiddel voor ons.
 3. Allerheiligste Moeder, toevlucht van de zondaars, ontferm U over ons.
 4. Maria, Koningin van de hemel, verhoor onze smeekbeden.
 5. Heilige Maria, Moeder van barmhartigheid, vergezel ons in ons leven.
 6. Maagd Maria, toevlucht van de bedroefden, versterk ons in onze beproevingen.
 7. Maria, Morgenster, verlicht ons pad naar Christus.
 8. Heilige Maria, Hulp van de christenen, bescherm Uw volk.
 9. Maagd Maria, trooster van de bedroefden, troost onze harten.
 10. Onbevlekte Moeder, leid ons naar heiligheid.
 11. Heilige Maria, Moeder van de hoop, geef ons kracht in moeilijke tijden.
 12. Maagd Maria, voorbeeld van nederigheid, leer ons nederig en dienstbaar te zijn.
 13. Maria, Moeder van de goddelijke liefde, help ons God en onze medemens lief te hebben.
 14. Heilige Maria, Ster van de evangelisatie, begeleid ons bij het verspreiden van het Evangelie.
 15. Maagd Maria, Gezondene der zieken, verlicht onze pijn en ziekten.
 16. Goede Moeder, leer ons mededogend en barmhartig te zijn.
 17. Maria, Moeder van de Kerk, bid voor alle leden van het Lichaam van Christus.
 18. Heilige Maria, Toevlucht van de zondaars, aanvaard onze fouten en bevrijd ons van het kwaad.
 19. Maagd Maria, Poort van de hemel, help ons volharden op de weg naar redding.
 20. Teder Moeder, bescherm onze gezinnen en zegen ze met Uw moederlijke liefde.
 21. Heilige Maria, Koningin van de engelen, vraag aan onze engelbewaarder om ons meer van U en van God te laten houden.
 22. Maagd Maria, trooster van de bedroefden, schenk ons troost in onze verdrietige momenten.
 23. Maria, Moeder van de wijsheid, verlicht onze geesten met goddelijke waarheid.
 24. Heilige Maria, Beschermer van de kinderen, bescherm de kleintjes onder Uw mantel.
 25. Maagd Maria, voorbeeld van deugd, help ons een heilig en deugdzaam leven te leiden.
 26. Liefhebbende Moeder, versterk onze familiebanden en maak ons tot tekenen van liefde.
 27. Maria, Moeder van de goddelijke genade, bid voor ons om de genaden van God te ontvangen.
 28. Heilige Maria, wijze Maagd, leid ons bij het nemen van beslissingen en maak wijze keuzes.
 29. Maagd Maria, Spiegel van zuiverheid, reinig onze harten en bevrijd ons van de zonde.
 30. Moeder van verzoening, help ons vrede en verzoening te zoeken in onze relaties.
 31. Heilige Maria, Moeder van vergeving, leer ons vergeven zoals God ons vergeeft.
 32. Maria, Ster van de nieuwe evangelisatie, leid ons in de missie om Christus aan de wereld te brengen.
 33. Maagd Maria, Hulp voor vervolgde christenen, bescherm ons tegen alle tegenspoed.
 34. Moeder van hoop, vernieuw ons vertrouwen in Gods liefde en voorzienigheid.
 35. Heilige Maria, Moeder van het leven, bescherm de ongeborenen en verdedig hun waardigheid.
 36. Maagd Maria, Trooster van migranten, begeleid en bescherm de ontheemden en vluchtelingen.
 37. Maria, Toevlucht van berouwvolle zondaars, help ons het pad van bekering te vinden.
 38. Heilige Maria, Moeder van eenheid, help verdeeldheid te overwinnen en vrede tussen volkeren op te bouwen.
 39. Maagd Maria, Ster van de evangelisatie, leid onze stappen om de waarheid met liefde te verkondigen.
 40. Moeder van de goddelijke genade, begeleid ons op onze pelgrimstocht naar de eeuwigheid.
Schietgebeden tot Sint-Jozef
 1. Sint-Jozef, vader en beschermer van de Heilige Familie, bid voor ons.
 2. Sint-Jozef, model van nederigheid en gehoorzaamheid, bemiddel voor ons.
 3. Heilige Patriarch Jozef, bid voor onze families en huizen.
 4. Sint-Jozef, bewaker van de Kerk, leid ons op het pad van het geloof.
 5. Glorieuze Sint-Jozef, versterk ons geloof en vertrouwen in God.
 6. Sint-Jozef, rechtvaardige en trouwe man, help ons volgens Gods wil te leven.
 7. Sint-Jozef, bemiddel voor arbeiders en degenen die op zoek zijn naar werk.
 8. Heilige Jozef, adoptievader van Jezus, leer ons liefhebben en dienen zoals jij dat deed.
 9. Sint-Jozef, voorbeeld van stilte en contemplatie, help innerlijke vrede te vinden.
 10. Sint-Jozef, verdediger van de behoeftigen, bid voor degenen die lijden en hulp nodig hebben.
 11. Heilige Patriarch Jozef, leid ouders in hun verantwoordelijkheid om hun kinderen op te voeden en te onderwijzen.
 12. Sint-Jozef, model van deugden, help ons te groeien in heiligheid en trouw.
 13. Sint-Jozef, troost van de bedroefden, bid voor degenen die moeilijkheden doormaken.
 14. Heilige Jozef, rechtvaardige en barmhartige man, leer ons vergeven en mededogend zijn.
 15. Sint-Jozef, beschermer van het leven, bemiddel voor de ongeborenen, voor eerbiediging van de menselijke waardigheid, voor degenen die dakloos en behoeftig zijn.
 16. Sint-Jozef, patroon van stervenden, begeleid degenen die dicht bij de dood zijn.
 17. Heilige Patriarch Jozef, help ons bewakers van de schepping te zijn en ons milieu te beschermen.
 18. Sint-Jozef, model van zuiverheid en kuisheid, bid voor de zuiverheid van onze harten en gedachten.
 19. Sint-Jozef, vriend van de armen en behoeftigen, leer ons gul te delen met anderen.
 20. Heilige Jozef, beschermer van de universele Kerk, laat ons gehoorzaam zijn aan de inspiraties van de Heilige Geest die haar leidt.
Schietgebeden voor momenten van vreugde en dankbaarheid
 1. Mijn God, ik dank U voor deze zegen en vreugde die mijn hart vervult.
 2. Hemelse Vader, in mijn vreugde erken ik Uw oneindige liefde en goedheid.
 3. Heer, mijn hart overstroomt van dankbaarheid voor al Uw zegeningen in mijn leven.
 4. God van alle vreugde, ik prijs U en dank U voor dit moment van geluk.
 5. Dank U, mijn God, voor het toestaan ​​dat ik deze immense vreugde ervaar die alleen van U komt.
 6. Goede Vader, ik dank U voor het schenken van wat ik nodig heb en niet wist hoe ik moest vragen.
 7. Heer, mijn dankbaarheid jegens U stijgt op als een lofzang van vreugde en prijs.
 8. Liefhebbende God, in mijn vreugde erken ik Uw constante aanwezigheid en zorg.
 9. Dank U, Heer, voor het toestaan ​​dat ik van deze zegeningen geniet en Uw liefde verheerlijk voor alles.
 10. Hemelse Vader, in dit moment van vreugde geef ik U mijn dank en aanbidding.
 11. Almachtige God, mijn hart is vol dankbaarheid voor Uw onuitputtelijke liefde, dat is alles wat ik verlang.
 12. Heer, te midden van mijn vreugde dank ik U voor alles wat er gebeurt, zelfs voor wat ik niet begrijp.
 13. Dank U, mijn God, voor het toestaan ​​dat ik de zoetheid proef die voortkomt uit Uw Liefde.
 14. Goede Vader, ik dank U voor Uw gaven die mijn leven zin en doel geven.
 15. Heer, laat mij U te allen tijde prijzen, in het goede, in wat ik niet begrijp, overal.
 16. God van vreugde en blijdschap, altijd dank!
 17. Help mij, Heer, om mijn hart te laten groeien in dankbaarheid.
 18. Alle vreugde komt van U, alleen van U, Heer.
 19. Dank U voor alle zegeningen: ze waren allemaal onverdiend, allemaal het resultaat van Uw vrijgevigheid!
 20. Liefhebbende Vader, leer mij om te delen met anderen wat ik ontvang.
Schietgebeden voor momenten van verdriet en pijn
 1. Mijn God, in mijn pijn en verdriet vertrouw ik op Uw liefde en troost.
 2. Heer, neem mijn verdriet aan en droog mijn tranen met Uw helende liefde.
 3. Hemelse Vader, te midden van mijn verdriet, wees mijn toevlucht en kracht.
 4. God van troost, omhul mijn hart met Uw vrede in deze tijd van zorgen.
 5. Heer, in mijn pijn draag ik mijn lasten aan U over en vertrouw ik op Uw barmhartigheid.
 6. Liefdevolle Vader, te midden van mijn verdriet, laat me Uw troostende omhelzing voelen.
 7. Medelijdende God, wees mijn troost in dit dal van tranen en pijn.
 8. Heer, in mijn lijden zoek ik U en roep ik tot U om verlichting en hoop.
 9. Genadige Vader, ik geef U mijn verdriet en smeek U om mijn vreugde te herstellen.
 10. Eeuwige God van troost, genees de wonden in mijn hart en vul me met Uw vrede.
 11. Heer, te midden van mijn pijn, zoek ik alleen Uw kracht.
 12. Liefhebbende Vader, sta me toe troost te vinden in Uw aanwezigheid.
 13. Trouwe God, hoewel mijn hart gebroken is, weet ik dat U dichtbij bent bij de gebrokenen van geest.
 14. Heer, in mijn verdriet vernieuw ik mijn vertrouwen in Uw liefde en Uw plan voor mijn leven.
 15. Mededogende Vader, in mijn droefheid bied ik U mijn tranen aan en hoop op Uw troost.
 16. Genadige God, ik smeek U om mijn verdriet te veranderen in vrede en hoop.
 17. Heer, in mijn angst zoek ik U en draag ik mijn zorgen en verdriet aan U over.
 18. Dank U voor wat me doet huilen, ook; ik weet dat U uit alles vrucht zult dragen.
 19. Hoopvolle God, in deze diepe droefheid vernieuw ik mijn geloof en vertrouwen in U.
 20. Heer, in mijn lijden geef ik mijn gewonde hart aan U: ik dank U, ik hou van U, ik geloof in Uw beloften.
Schietgebeden gebaseerd op Bijbelse teksten
 1. “Heer, wees mijn rots en mijn redding.” – Psalm 18:3
 2. “God, wees mij genadig, een zondaar.” – Lucas 18:13
 3. “Leid mij op de weg van de eeuwigheid.” – Psalm 139:24
 4. “Heer, uw wil geschiede.” – Matteüs 6:10
 5. “Dank U, Heer, want U bent goed.” – Psalm 107:1
 6. “Uw woord is een lamp voor mijn voet.” – Psalm 119:105
 7. “Ik vertrouw op U, mijn God.” – Psalm 25:2
 8. “Heer, geef mij geduld in mijn beproevingen.” – Jakobus 1:3
 9. “Heer, wees mijn herder.” – Psalm 23:1
 10. “Uw genade is mij genoeg.” – 2 Korintiërs 12:9
 11. “Dank U, Heer, voor uw onmetelijke liefde.” – Psalm 136:26
 12. “Heer, geef mij vrede.” – Johannes 14:27
 13. “Uw woord is waarheid.” – Johannes 17:17
 14. “Ik kan alles doen door Hem die mij kracht geeft.” – Filippenzen 4:13
 15. “Heer, wees mijn toevlucht in tijden van nood.” – Psalm 46:1
 16. “Uw liefde is beter dan het leven zelf.” – Psalm 63:4
 17. “Heer, maak mij een instrument van uw vrede.” – Gebed van Sint Franciscus
 18. “Dank U, Heer, voor uw onveranderlijke trouw.” – Klaagliederen 3:22-23
 19. “Uw genade is mijn kracht.” – 2 Timoteüs 2:1
 20. “Heer, geef mij wijsheid in mijn beslissingen.” – Spreuken 3:5-6

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Schijn bedriegt: Een diepere blik achter de oppervlakte

In een wereld waarin uiterlijkheden vaak als maatstaf worden genomen, is het essentieel om te erkennen dat ware waarde niet altijd zichtbaar is voor het blote oog.

De Katholieke Kerk en homohuwelijken

De Katholieke Kerk mag geen liturgische zegeningen geven aan homoseksuele verbintenissen Katholieke geestelijken mogen echtverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht niet zegenen. De Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan, het bureau dat over de...

Waarom Catechese?

Er zijn veel volwassenen, jongeren en kinderen voor wie het geloof geen onderdeel meer van hun leven is. Zelfs als ze gedoopt zijn en de eerste communie hebben gedaan, doen ze niets meer met hun geloof. Velen simpelweg omdat ze de gelegenheid niet hebben gehad om te...

8 dingen die elke katholieke christen elke dag zou moeten doen

We begrijpen het. Je hebt al een to-do-lijst die veel te lang is. Maar deze lijst is niet bedoeld om jou, naast jouw drukke agenda, met nog meer taken op te zadelen. Het doel van deze lijst is om één of twee van deze acties toe te gaan passen in je dag. Het is van...

Ontdek de Sociale Leer van de Kerk: Een Bron van Wijsheid en Inspiratie

De sociale leer van de Kerk is het geheel van principes en richtlijnen die de Kerk heeft ontwikkeld om sociale kwesties te begrijpen en aan te pakken.

Wonderen gekoppeld aan de Rozenkrans

De Rozenkrans – als spiritueel wapen tegen het kwaad – heeft een zeer lange en kostbare geschiedenis.

Delen is evangeliseren!