fbpx
Weet je hoe snel onze kinderen ons oppikken, zowel in wat we zeggen als vooral in onze acties? Ik herinner me de keer dat ik mijn kind een zucht hoorde slaken en dacht: “Oh jee, dat klinkt precies zo als ik!”

We zijn een soort spiegels voor onze kinderen en soms komen we oog in oog te staan met onze eigen fouten als we horen wat ze zeggen en doen. Bij een recente doop herinnerde de priester ons er nog eens aan dat het onze taak is om onze kinderen God te laten leren kennen en hoe ze met Hem om moeten gaan, door onze daden en keuzes.

Onze kinderen zullen leren of bidden belangrijk is door te zien of we het zelf doen. Dus, hoewel niemand perfect is, willen we toch ons best doen om een goed voorbeeld te zijn voor onze kinderen en hun te laten zien wat we als goed beschouwen. Net zoals ze leren van wat we doen, leren ze ook van wat we niet doen. Als we bijvoorbeeld niet naar de kerk gaan, geeft dat onze kinderen al snel signalen over ons geloof en levensstijl. Ben je op zoek naar manieren om je kinderen enthousiast te krijgen over de Heilige Mis? Check dan deze video van GabiAfterHours voor wat geweldige tips!

Wat leren onze kinderen als we de Heilige Mis op zondag overslaan?

  • God is belangrijk, maar niet zo belangrijk: Onze kinderen zien dat we God niet als onze grootste prioriteit zien als we beslissen om de Heilige Mis op zondag over te slaan voor andere activiteiten. Ze zien dat God slechts één uur van de 168 uur van de week is, en niet de moeite waard om voor uit bed te komen.
  • God’s wetten zijn niet altijd bindend: Onze kinderen leren dat we kunnen beslissen welke geboden van God we willen volgen, in plaats van ons te houden aan de Tien Geboden en de regels van de Kerk. Dit geeft ze het idee dat God’s wetten niet echt belangrijk zijn.
  • God dienen en beminnen is optioneel: Ze zien dat we niet verplicht zijn om ons te houden aan de wensen van God en de Kerk, en dat we ons eigen pad kunnen kiezen, ongeacht wat de Kerk ons leert. We zijn inderdaad vrij om niet voor God te kiezen, maar.. is dat wat we willen van onze kinderen?
  • Het draait allemaal om mij: Onze kinderen leren dat de Heilige Mis alleen om hen draait. Dat ze eruit kunnen halen wat ze willen, in plaats van actief deel te nemen aan de Eucharistie en bij te dragen aan de gemeenschap.
  • Moeilijke en saaie dingen zijn niet belangrijk: Ze leren dat als dingen moeilijk of saai zijn, we ze niet hoeven te doen. In plaats van te begrijpen dat we ons aan verantwoordelijkheden moeten houden, zelfs als ze op dat moment niet leuk zijn.
  • Twijfelen aan de ware tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie en de genaden die voortkomen uit het ontvangen van Hem: Als je niet regelmatig de Heilige Mis bijwoont, bestaat er een grote kans dat je gaat twijfelen aan Jezus’ aanwezigheid in de Eucharistie. Als je in Jezus gelooft en zijn liefde voelt tijdens de Mis, zou je dat juist vaker willen beleven.
  • Minimaliseren van de betekenis van de Heilige Mis: Door de Heilige Mis op zondag te overslaan, geef je aan dat het niet zo belangrijk is. Dit is niet het juiste voorbeeld voor kinderen om te zien. Je kunt ze juist laten zien hoe belangrijk het is om samen met je gezin en anderen te bidden en het offer van de Eucharistie samen met Jezus aan te bieden.

Heilige Johannes Maria Vianney had ooit iets heel moois gezegd over de Heilige Mis: “Als we de Heilige Mis écht begrijpen, zullen we van vreugde sterven“.

Het klinkt misschien als een strijd, maar geloof me, het is het waard. Er is geen betere manier om onze kinderen op te voeden dan door ze te laten ervaren hoe het is om Jezus echt aanwezig te voelen tijdens de Heilige Mis.

Laten we eerlijk zijn, het leven is druk en soms is het lastig om naar de kerk te gaan. Maar stel je voor wat er gebeurt als we wachten tot we meer tijd hebben of onze kinderen beter gedragen? Dat moment zal nooit komen. Je zult altijd een excuus vinden om er niet te gaan. Gelukkig is God altijd daar om ons te helpen als we Hem vragen om ons te ondersteunen.

Probeer de zondagsmis in ieder geval één constante in jouw gezinsleven te maken. Ik verzeker je, de zegeningen en genaden die hieruit voortvloeien, zullen een enorme impact hebben op jouw gezinsleven.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Kleine Details, Grote Vriendschappen

Vriendschap, zoals de video illustreert, is een affectieve en vertrouwensvolle relatie. Het is het vinden van overeenkomsten, het delen van vreugde, zorgen, triomfen en gemeenschappelijke belangen.

De Katholieke Kerk en homohuwelijken

De Katholieke Kerk mag geen liturgische zegeningen geven aan homoseksuele verbintenissen Katholieke geestelijken mogen echtverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht niet zegenen. De Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan, het bureau dat over de...

Rozenkrans – Blijde Geheimen

De Blijde Geheimen van de Rozenkrans worden op maandag en zaterdag geboden. 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. “In de zesde maand werd de engel Gabriël gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die...

10 tips om het beste uit je vakantie te halen

De school is uit, het weer wordt warmer en de ijscoman rijdt weer rond. De zomer is hier! Zomertijd betekent voor veel mensen minder lessen (en minder huiswerk!), kortere werkdagen en vakanties. Het is een gelukkige tijd en ook een geweldige tijd om herinneringen op...

Wat kan ik op Goede Vrijdag doen?

25 dingen die wij op Goede Vrijdag kunnen doen om het offer van Christus te gedenken. Goede vrijdag is voor christenen de meest plechtige dag van het jaar. Dit is de dag waarop we de dood van Jezus aan het Kruis gedenken. We herinneren ons het lijden dat Hij ter wille...

Waarom Catechese?

Er zijn veel volwassenen, jongeren en kinderen voor wie het geloof geen onderdeel meer van hun leven is. Zelfs als ze gedoopt zijn en de eerste communie hebben gedaan, doen ze niets meer met hun geloof. Velen simpelweg omdat ze de gelegenheid niet hebben gehad om te...

Delen is evangeliseren!