fbpx

Weet je hoe snel onze kinderen ons oppikken, zowel in wat we zeggen als vooral in onze acties? Ik herinner me de keer dat ik mijn kind een zucht hoorde slaken en dacht: “Oh jee, dat klinkt precies zo als ik!”

We zijn een soort spiegels voor onze kinderen en soms komen we oog in oog te staan met onze eigen fouten als we horen wat ze zeggen en doen. Bij een recente doop herinnerde de priester ons er nog eens aan dat het onze taak is om onze kinderen God te laten leren kennen en hoe ze met Hem om moeten gaan, door onze daden en keuzes.

Onze kinderen zullen leren of bidden belangrijk is door te zien of we het zelf doen. Dus, hoewel niemand perfect is, willen we toch ons best doen om een goed voorbeeld te zijn voor onze kinderen en hun te laten zien wat we als goed beschouwen. Net zoals ze leren van wat we doen, leren ze ook van wat we niet doen. Als we bijvoorbeeld niet naar de kerk gaan, geeft dat onze kinderen al snel signalen over ons geloof en levensstijl. Ben je op zoek naar manieren om je kinderen enthousiast te krijgen over de Heilige Mis? Check dan deze video van GabiAfterHours voor wat geweldige tips!

Wat leren onze kinderen als we de Heilige Mis op zondag overslaan?

  • God is belangrijk, maar niet zo belangrijk: Onze kinderen zien dat we God niet als onze grootste prioriteit zien als we beslissen om de Heilige Mis op zondag over te slaan voor andere activiteiten. Ze zien dat God slechts één uur van de 168 uur van de week is, en niet de moeite waard om voor uit bed te komen.
  • God’s wetten zijn niet altijd bindend: Onze kinderen leren dat we kunnen beslissen welke geboden van God we willen volgen, in plaats van ons te houden aan de Tien Geboden en de regels van de Kerk. Dit geeft ze het idee dat God’s wetten niet echt belangrijk zijn.
  • God dienen en beminnen is optioneel: Ze zien dat we niet verplicht zijn om ons te houden aan de wensen van God en de Kerk, en dat we ons eigen pad kunnen kiezen, ongeacht wat de Kerk ons leert. We zijn inderdaad vrij om niet voor God te kiezen, maar.. is dat wat we willen van onze kinderen?
  • Het draait allemaal om mij: Onze kinderen leren dat de Heilige Mis alleen om hen draait. Dat ze eruit kunnen halen wat ze willen, in plaats van actief deel te nemen aan de Eucharistie en bij te dragen aan de gemeenschap.
  • Moeilijke en saaie dingen zijn niet belangrijk: Ze leren dat als dingen moeilijk of saai zijn, we ze niet hoeven te doen. In plaats van te begrijpen dat we ons aan verantwoordelijkheden moeten houden, zelfs als ze op dat moment niet leuk zijn.
  • Twijfelen aan de ware tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie en de genaden die voortkomen uit het ontvangen van Hem: Als je niet regelmatig de Heilige Mis bijwoont, bestaat er een grote kans dat je gaat twijfelen aan Jezus’ aanwezigheid in de Eucharistie. Als je in Jezus gelooft en zijn liefde voelt tijdens de Mis, zou je dat juist vaker willen beleven.
  • Minimaliseren van de betekenis van de Heilige Mis: Door de Heilige Mis op zondag te overslaan, geef je aan dat het niet zo belangrijk is. Dit is niet het juiste voorbeeld voor kinderen om te zien. Je kunt ze juist laten zien hoe belangrijk het is om samen met je gezin en anderen te bidden en het offer van de Eucharistie samen met Jezus aan te bieden.

Heilige Johannes Maria Vianney had ooit iets heel moois gezegd over de Heilige Mis: “Als we de Heilige Mis écht begrijpen, zullen we van vreugde sterven“.

Het klinkt misschien als een strijd, maar geloof me, het is het waard. Er is geen betere manier om onze kinderen op te voeden dan door ze te laten ervaren hoe het is om Jezus echt aanwezig te voelen tijdens de Heilige Mis.

Laten we eerlijk zijn, het leven is druk en soms is het lastig om naar de kerk te gaan. Maar stel je voor wat er gebeurt als we wachten tot we meer tijd hebben of onze kinderen beter gedragen? Dat moment zal nooit komen. Je zult altijd een excuus vinden om er niet te gaan. Gelukkig is God altijd daar om ons te helpen als we Hem vragen om ons te ondersteunen.

Probeer de zondagsmis in ieder geval één constante in jouw gezinsleven te maken. Ik verzeker je, de zegeningen en genaden die hieruit voortvloeien, zullen een enorme impact hebben op jouw gezinsleven.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

“Het gebedenboek voor vermoeide ouders” – een boek voor jou en jouw gezin!

Dit boek biedt praktische hulp en inspiratie voor ouders die worstelen om hun gebedsleven in evenwicht te brengen met hun drukke gezinsleven.

Roddelen: Een destructieve zonde die de gemeenschap schaadt

De Katholieke Kerk beschouwt roddelen als een zware zonde omdat het ingaat tegen de fundamentele waarden van waarheid, naastenliefde en respect. Het schendt het gebod om anderen lief te hebben en te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.

Hoe bid je de Rozenkrans?

De oorsprong van de Rozenkrans gaat terug tot het jaar 800 maar het gebed is in de loop van de tijd veranderd tot de manier waarop we het nu bidden. De Rozenkrans nodigt ons uit om over het leven van Jezus en de heilige Maria na te denken. Alleen of samen kunnen we...

Zijn geconsacreerde brood en wijn “slechts symbolen”?

In de alledaagse taal noemen we een 'symbool' iets dat buiten zichzelf naar iets anders verwijst, vaak naar meerdere andere werkelijkheden tegelijk. Het getransformeerde brood en de wijn die het Lichaam en Bloed van Christus zijn, zijn niet symbolen, ze zijn werkelijk...

In welke volgorde zou ik de Bijbel kunnen lezen?

De Bijbel bestaat uit 73 boeken die op verschillende tijdstippen zijn geschreven, dus het lineair lezen kan best ingewikkeld zijn. Veel mensen beginnen de Bijbel te lezen maar worden heel snel ontmoedigd omdat ze geen goede leiding hebben. Het is belangrijk om te...

Carlo Acutis: Een Inspirerend Voorbeeld van Heiligheid

Carlo Acutis, een naam die binnenkort in de katholieke wereld zal resoneren als de eerste heilige van het millennialtijdperk.

Delen is evangeliseren!