Artikelen

Maarten Luther en Calvijn over Maria

Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Protestanten die Maria’s eeuwige Maagdelijkheid verdedigden.

Het is een dogma van het katholieke geloof dat de Heilige Maagd Maria niet alleen maagd was toen ze zwanger werd en Jezus baarde, maar dat ze ook daarna maagd bleef. Tegenwoordig ontkennen de meeste protestantse christenen dit – maar weten ze dat veel van hun vroege leiders niet alleen maar in de maagdelijkheid van Maria geloofden maar het ook verdedigden?

Hier zijn er 5 voorbeelden van belangrijke protestantse leiders die enorme stukken katholiek dogma verwierpen, maar, het zal je misschien verbazen, de eeuwige maagdelijkheid van Maria verdedigden:

1) Maarten Luther
Maarten Luther

Maarten Luther wordt gewoonlijk beschouwd als de persoon die de aanleiding was voor de protestantse Reformatie. Hij verwierp katholieke kerndogma’s zoals het pausdom, transsubstantiatie en zelfs delen van de traditionele Bijbel (hij verwijderde 7 boeken van de oorspronkelijke Bijbel die in strijdig waren met zijn nieuwe theologie. Maar hij behield de leer van Maria’s eeuwige maagdelijkheid.

Hier is wat hij erover zei in een preek:

Christus, onze Heiland, was de echte en natuurlijke vrucht van Maria’s maagdelijke schoot. . . Dit was zonder de medewerking van een man, en daarna bleef ze maagd. […] Christus… was de enige zoon van Maria, en de Maagd Maria baarde geen kinderen buiten Hem… Ik ben geneigd het eens te zijn met degenen die beweren dat ‘broers’ hier werkelijk ‘neven’ bedoelen, want de Heilige Schrift en de Joden noemen neven en nichten altijd broeders.” (Preken over Johannes)

2) Johannes Calvijn
Johannes Calvijn

Johannes Calvijn begon met wat nu bekend staat als de gereformeerde theologische traditie, die veel belangrijke katholieke dogma’s verwerpt. Hoewel hij waarschuwde dat degenen die de tijd nemen om erover te twisten, gewoon een “buitengewoon voorliefde voor discussies” hebben, voerde hij ook aan dat degenen die de eeuwige maagdelijkheid van Maria afwijzen op basis van Schriftuurlijke passages waarin Jezus ‘”broers en zussen” worden genoemd, blijk geven van “buitensporige onwetendheid.

3) Huldrych Zwingli
Huldrych Zwingli

Huldrych Zwingli was een Zwitserse hervormer tijdens het leven van Maarten Luther. Hij verwierp niet alleen het gezag van de Kerk, maar ging, in tegenstelling tot Luther, zelfs zo ver dat hij de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie helemaal ontkende.

Maar over het onderwerp van Maria’s eeuwige maagd schreef hij:

Ik ben er vast van overtuigd dat Maria, volgens de woorden van het Evangelie, als een zuivere Maagd voor ons de Zoon van God heeft voortgebracht en tijdens de bevalling en na de bevalling voor altijd een zuivere, intacte Maagd bleef.” (Zwingli Opera, Corpus Reformatorum, Berlijn, 1905, v. 1, p.424)

4) Thomas Cranmer
Thomas Cranmer

Thomas Cranmer was de aartsbisschop van Canterbury tijdens Henry VIII’s schisma van Rome en daarna en was een belangrijke figuur bij het opbouwen van het Anglicanisme. Toch behielden hij en andere belangrijke Anglicaanse leiders de eeuwige maagdelijkheid van Maria “op basis van het oude christelijke gezag“.

5) John Wesley
John Wesley

John Wesley’s leringen en bediening leidden tot de wereldwijde Methodistenbeweging (Evangelisten). Hij wees het katholicisme krachtig af, maar de eeuwige maagdelijkheid van Maria was niet een van de dingen die hij als problematisch beschouwde.

In zijn brief aan een rooms-katholiek schreef hij:

Ik geloof dat Hij [Jezus] mens werd gemaakt, de menselijke natuur verenigd met het goddelijke in één persoon; verwekt door de bijzondere werking van de Heilige Geest, en geboren uit de gezegende Maagd Maria, die, zowel nadat ze als voordat ze Hem voortbracht, een reine en onbevlekte maagd bleef.

Gezegende Maria, Altijd Maagd, bid voor ons!


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Maria en de wijziging van de plannen.

“Maar de engel zei tot haar: Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God.”  (Lucas 1,30) Zijn plannen zijn altijd beter, leuker, sneller en gemakkelijker. Mijn roeping is een geschenk omdat God er alles heeft gedaan. Alles is genade, geschenk, verrassing geweest. Ik had me…
Verder lezen…
Kardinaal Raymond Burke

Krachtige preek van kardinaal Burke

Kardinaal Raymond Burke heeft de wereld gewaarschuwd voor het gevaar van “bepaalde krachten” die COVID-19 als dekking gebruiken om “angst” te zaaien, de vrijheid en het gezin aan te vallen, en zo de “Great Reset” te bevorderen.…
Verder lezen…