fbpx

Jezus heeft de Eucharistie ingesteld, met dezelfde woorden die tijdens de Consecratie worden gebruikt. Deze vinden we in de Evangeliën van Mattheus, Marcus en Lucas. In het Evangelie van Johannes wordt dat niet verteld maar in hoofdstuk 6 heeft Jezus het erg uitgebreid over het feit dat Hij het levende brood is: dat Zijn vlees is ten bate van het leven ter wereld. Dit bedoelt Jezus niet metaforisch want Hij gaat dan verder en zegt: wie mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt heeft eeuwig leven niet in zich, en wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven.

2.	Instelling van de Eucharistie - Katholieke Vesting

Jezus wordt hier heel expliciet en Hij bedoelt het niet metaforisch of symbolisch. Dit zien we doordat heel veel mensen, die dit toen hoorden, vertrokken, ook veel van Zijn eigen leerlingen. Alleen de Apostelen bleven bij Jezus. Jezus had toen kunnen zeggen, om te voorkomen dat iedereen weg van Hem ging, dat hij het metaforisch bedoelde en niet echt, alleen maar als een symbool… Maar dat zei Hij niet. Hij bevestigde het en vroeg aan de Apostelen of ze ook wilden vertrekken. En Petrus antwoordde: “waar naar toe zouden wij gaan?” (Johannes 6:68). Ze kregen toen de woorden van eeuwig leven.

 ‘Amen, amen, ik zeg u, tenzij u het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem op de laatste dag opwekken. Want mijn vlees is waar voedsel en mijn bloed is waarlijk drank… Net zoals de levende Vader mij heeft gestuurd en ik het leven heb dankzij de Vader, zo zal ook degene die zich met mij voedt het leven hebben dankzij mij.’ (Johannes 6:53-57)

Aanwezigheid van Christus in de Eucharistie onder gedaanten van brood en wijn

Wat betekent het dat Jezus Christus in de Eucharistie aanwezig is onder de gedaanten van brood en wijn? Hoe gebeurde dit?

De aanwezigheid van de verrezen Christus in de Eucharistie is een onuitputtelijk mysterie dat wij of de Kerk nooit volledig in woorden kunnen uitleggen. We moeten niet vergeten dat de Drie-enige God de Schepper is van alles wat bestaat en de macht heeft om meer te doen dan we ons ooit kunnen voorstellen. Zoals St. Ambrosius zei: “Als het Woord van de Heer Jezus zo krachtig is dat het dingen tot bestaan ​​brengt die er niet waren, dan kan Hij al die dingen die al bestaan ​​in iets anders veranderen met Zijn Woord.” (De Sacramentis).

Om de gehele Christus aanwezig te laten zijn – lichaam, bloed, ziel en goddelijkheid – kunnen de substantie van brood en wijn niet blijven, maar moeten wijken zodat Zijn verheerlijkte Lichaam en Bloed aanwezig kunnen zijn. Zo houdt het brood op substantieel brood te zijn en wordt het Lichaam van Christus, terwijl de wijn ophoudt substantieel wijn te zijn, en het Bloed van Christus wordt. Zoals St Thomas van Aquino opmerkte, zei Christus niet: Dit brood is mijn lichaam, maar “Dit is mijn lichaam“. (Summa Theologiae, III q. 78, a. 5).

Door zijn werkelijke tegenwoordigheid in de Eucharistie vervult Christus zijn belofte om “altijd, tot het einde der tijden” bij ons te zijn (Matteüs 28:20). St Thomas van Aquino schreef: “Het is de wet van vriendschap dat vrienden moeten samenleven… Christus heeft ons niet zonder zijn lichamelijke aanwezigheid in deze pelgrimstocht gelaten, maar Hij voegt zich bij ons in dit Sacrament in de realiteit van Zijn Lichaam en Bloed” (Summa Theologiae, III q. 75, a. 1).

Met deze gave van Christus’ tegenwoordigheid in ons midden is de Kerk werkelijk gezegend. Zoals Jezus tegen zijn discipelen zei, verwijzend naar zijn aanwezigheid onder hen: “Amen, ik zeg u, vele profeten en rechtvaardige mensen verlangden ernaar te zien wat u zag, maar zagen het niet, en te horen wat u hoorde, maar hoorden het niet” (Matteüs 13:17). In de Eucharistie ontvangt de Kerk dankbaar zowel de gave van Jezus Christus als God voor zo’n zegen. Deze dankzegging is het enige juiste antwoord, want door deze gave van zichzelf bij de viering van de Eucharistie onder de gedaanten van brood en wijn geeft Christus ons het geschenk van het eeuwige leven.

BRON: USCCB


.

Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Reflectie over de priesters

Reflectie over de priesters

Ik wil iets met je delen dat de laatste tijd in mijn gedachten rondspookt: wat zou er in de wereld gebeuren als alle priesters zouden verdwijnen? Het is een diepgaande vraag die ons uitnodigt om na te denken over de onschatbare rol die deze mannen van geloof spelen in onze samenleving en in ons leve…
Verder lezen…
De priester is een geschenk van God aan de wereld

De priester is een geschenk van God aan de wereld

In het katholieke geloof speelt de priester een bijzondere rol. Hij is een dienaar van God en een leider binnen de gemeenschap van gelovigen. De bijbel, specifiek de bijbel in gewone taal, biedt ons inzicht in de betekenis en het belang van de priester in het christelijk geloof en de rooms-katholiek…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!