fbpx

Wij naderen weer de tijd van Kerst. Hoewel veel Nederlanders deze feestdag niet meer om religieuze redenen vieren staat toch een thema centraal: Liefde. Veel gezinnen en families zoeken elkaar op om Kerstmis samen door te brengen en te genieten van elkaars aanwezigheid en verhalen. Christenen voelen daarbij ook nog de Liefde van God die zo’n twee millennia geleden op aarde kwam om ons te redden.

Wij, Christenen, leven toe naar dit moment en willen hem danken. Tijdens de Adventstijd staan wij hier extra bij stil. Een mooie periode dus om ons extra te bezinnen. Wellicht dat jij ook op zoek bent naar een manier om wat extra’s te kunnen doen deze weken. In dit artikel leggen wij wat ideeën voor je voor, geïnspireerd op de Werken van Barmhartigheid die wij grotendeels kunnen vinden in Matteüs 25:35-36.

De Werken van Barmhartigheid

Werken van barmhartigheid tijdens Adventstijd

Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en hij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen.” (Mt. 25:35-36)

Door deze werken laat Christus ons zien hoe wij barmhartigheid aan onze medemens kunnen geven. De concrete werken die wij hieruit kunnen halen zijn:

 1. De hongerigen spijzen.
 2. De dorstigen laven.
 3. De naakten kleden.
 4. De vreemdelingen herbergen.
 5. De zieken bezoeken.
 6. De gevangenen bezoeken.

Hier hebben later twee pauzen nog twee andere werken aan toegevoegd:

 1. De doden begraven.
 2. Zorg dragen voor Gods Schepping.

De eerste is toegevoegd door Paus Innocentius III in 1207. Volgens hem konden wij in het apokriefe Tobit 1:17 ook de barmhartigheid vinden in het zorgen voor de overledenen: “Ik gaf brood aan de hongerigen en kleren aan de naakten; als ik het lijk van een volksgenoot buiten de muren van Nineve zag liggen, dan begroef ik het.”
Paus Franciscus heeft in 2015 daar het achtste werk van barmhartigheid aan toegevoegd. In zijn encycliek Laudato Sischrijft hij dat wij barmhartig moeten zijn voor ons gemeenschappelijk huis.

Ook in het Katechismus van de Katholieke Kerk (artikel 2447) worden de werken van barmhartigheid onderschreven. Hier wordt ook gesproken over geestelijke werken van barmhartigheid, hier kunnen wij bijvoorbeeld deze werken onder verstaan:

 1. De onwetenden onderrichten
 2. In moeilijkheden goede raad geven
 3. De bedroefden troosten
 4. De zondaars vermanen
 5. Het onrecht geduldig lijden
 6. Beledigingen vergeven
 7. Voor de levenden en overledenen bidden.  

De Adventstijd

De adventstijd is dus bedoeld voor Christenen om zich te bezinnen en toe te leven naar de vreugdevolle geboorte van Jezus Christus. Een mooie tijd dus om extra barmhartig te zijn.
Sommige werken spreken voor zichzelf, maar bij andere werken zijn wellicht tips handig om voor ogen te krijgen wat men concreet zou kunnen doen.

 • In het teken van de hongerigen spijzen en de dorstigen laven zou men kunnen denken aan het geven van een donatie aan de voedselbank. Dit kan een donatie van een voedselproduct zijn, maar het overmaken van geld is ook mogelijk. Daarbij is het via andere instanties mogelijk om speelgoed te doneren, wellicht geen voedselproduct, maar wel iets waar je een kind tijdens Sinterklaas en Kerstmis veel geluk mee zou kunnen doen.
 • Bij de naakten kleden zou men kunnen denken aan een donatie aan de Zak van Max of het Leger des Heils. Op internet kun je opzoeken waar een inleverpunt bij jou in de buurt zit.
 • Hoewel tegenwoordig, tijdens de Coronapandemie, het bezoeken en herbergen moeilijk wordt zijn er andere mogelijkheden. Je zou een brief of kerstkaart kunnen sturen. Er zijn verschillende sites die je helpen met het versturen van kaarten naar bijvoorbeeld gevangen, eenzame ouderen, vervolgde christenen. De gedachte dat iemand aan hun denkt kan al voor heel veel vreugde zorgen.
 • Op het achtste werk van paus Franciscus kan ook ingehaakt worden. Alhoewel het koud buiten en binnen is kun je deze Adventsperiode wat korter onder de douche staan, hiermee spaar je toch een hoop water. Ook het dragen van een lekkere, dikke trui of andere lagen in plaats van de verwarming omhoog draaien kan hier bij helpen. Wat dacht je van wandelen of fietsen in plaats van met de auto gaan? Hierbij kan je ook gelijk genieten van de winterse natuur om je heen en bezig zijn met de geestelijke werken van barmhartigheid. Tijdens deze wandeling kan je namelijk bidden of nadenken, wellicht zelfs iemand meenemen die je raad kunt geven of troosten. Ook minder vlees eten, wellicht zelfs vasten, deze Adventstijd kan helpen bij het bewaren van Gods Schepping. Kijk zelf ook op internet voor tips hoe je zuiniger met het milieu om kan gaan.
 • Probeer elke dag de geestelijke werken van barmhartigheid in gedachten te houden en te kijken waar je mensen te hulp kan schieten. Kijkend naar het eerste geestelijke werk, de onwetenden onderrichten, kan je de mensen om je heen vertellen over jouw plannen voor deze Adventstijd en waar wij als Christenen naar toe leven en wat wij vieren.

Wellicht voor jou kleine gebaren, maar zij kunnen voor iemand anders veel vreugde brengen. Probeer wel bij elke daad God in gedachten te houden.


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


De 7 Deugden Levenslessen van de Kerk

De 7 Deugden: Levenslessen van de Kerk

De 7 deugden bieden ons waardevolle levenslessen die ons kunnen helpen bij het ontwikkelen van een deugdzaam leven. Ze vormen een leidraad voor ons gedrag en helpen ons om te groeien in onze relatie met God en onze medemensen.…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!