fbpx

De Katholieke Kerk mag geen liturgische zegeningen geven aan homoseksuele verbintenissen

Katholieke geestelijken mogen echtverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht niet zegenen. De Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan, het bureau dat over de juiste leer van de katholieke kerk gaat, heeft, met goedkeuring van paus Franciscus, duidelijk gemaakt dat de Katholieke Kerk niet de macht heeft om liturgische zegeningen te geven aan homoseksuele verbintenissen.

Hoewel de Katholieke Kerk stelt dat mensen met een andere seksuele geaardheid met respect, begrip en fijngevoeligheid behandeld moeten worden, kan men zich niet verenigen met een zegen over een huwelijk. Volgens de katholieke leer heeft God een huwelijk tussen man en vrouw voor ogen, zodat de mensheid zich kan voortplanten. Homohuwelijken kunnen daardoor geen onderdeel van dit plan zijn en dus ook niet gezegend worden.

Bij het beantwoorden van de vraag ‘heeft de Kerk de macht om de zegen te geven aan echtverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht?’, antwoordde de Congregatie voor de Geloofsleer ‘negatief’.

In een begeleidende nota legde de leerambt uit dat zegeningen sacramentaliën zijn, en ‘In de aard van sacrementaliën wordt een zegen ingeroepen over bepaalde menselijke relaties, met de juiste bedoeling van degene die eraan deelnemen’. Het is noodzakelijk dat wat gezegend is, objectief en positief wordt aanbevolen om genade te ontvangen en uit te drukken, volgens de plannen van God die in de schepping zijn geschreven en volledig geopenbaard zijn door Christus de Heer.”

Ook partnerschappen vormen op die manier een probleem voor kerkelijke zegening, omdat er dan bij geslachtsgemeenschap sprake is van seks buiten het huwelijk. Bovendien wil de Kerk niet de indruk wekken dat een partnerschap gelijk staat aan een huwelijk.

God kan en mag geen zondigheid zegenen

God kan en mag geen zondigheid zegenen“, aldus de verklaring, waarin wel wordt erkend dat er in een relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht positieve elementen kunnen zitten, die gekoesterd en gewaardeerd moeten worden. Individuen kunnen wel op zegening rekenen.

“Om deze reden is het niet geoorloofd om een ​​zegen te geven aan relaties of partnerschappen die seksuele activiteit buiten het huwelijk met zich meebrengen (d.w.z. buiten de onverbrekelijke verbintenis van een man en een vrouw die op zichzelf openstaat voor de overdracht van leven), zoals het geval is bij de verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht.”

Vermoedelijk probeert de Katholieke Kerk hier een antwoord te geven aan de Duitse bisschoppen. Zo pleitten twee jaar geleden twee bisschoppen voor de kerkelijke zegening van relaties van partners van hetzelfde geslacht.

Paus Franciscus

In tegenstelling met bepaalde geruchten in de main stream media, is de paus nooit een voorstander geweest van geregistreerd partnerschap of een burgerlijke verbinding voor mensen van hetzelfde geslacht, maar hij benadrukte juist dat mensen met homoseksuele gevoelens nooit uit huis gezet mogen worden en recht hebben op respect binnen hun eigen gezin. “Homoseksuelen hebben het recht om deel uit te maken van de familie. Ze zijn kinderen van God en hebben recht op een familie. Niemand mag eruit worden gegooid of er ellendig door worden gemaakt.”

Paus Franciscus heeft eerder gesproken om ouders en familieleden aan te moedigen om kinderen die zich hebben geïdentificeerd als LGBT niet uit te sluiten of te mijden. Dit is niet alleen in lijn met wat de Catechismus van de Katholieke Kerk zegt over homoseksualiteit, maar ook de zin waarin de paus sprak over het recht van mensen om deel uit te maken van het gezin.

Sommigen hebben gesuggereerd dat toen paus Franciscus sprak over het “recht op een familie”, de paus een soort stilzwijgende goedkeuring van adoptie door koppels van hetzelfde geslacht aanbood. Maar de paus heeft zich eerder tegen dergelijke adopties uitgesproken, door te zeggen dat via hen kinderen “hun menselijke ontwikkeling worden ontnomen, gegeven door een vader en een moeder en gewild door God”. Verder zei hij dat “iedereen een mannelijke vader en een vrouwelijke moeder nodig heeft die kan hen helpen hun identiteit vorm te geven.”

Over burgerlijke verbintenissen zei de paus: “Wat we moeten creëren is een burgerlijke verbintenissen-wet. Op die manier zijn ze wettelijk gedekt en zou het aanvaarden van burgerlijke verbintenissen een manier kunnen zijn om de aanneming van homohuwelijk-wetten te voorkomen. Want zoals eerder gezegd, heeft God een huwelijk tussen man en vrouw voor ogen.”

In ieder geval zijn paus Franciscus en de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan hier heel duidelijk over: “de Katholieke Kerk heeft niet de macht om liturgische zegeningen te geven aan homoseksuele verbintenissen.

Lees hier meer over de leer van de Katholieke Kerk over homoseksualiteit.

Uit een artikel van Catholic News Agency


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen

Delen is evangeliseren!