fbpx

Heilige Faustina Kowalska werd geboren in 1905 in Polen. Ze was het derde kind van een arm Pools gezin met tien kinderen. Op vijftienjarige leeftijd, na slechts drie jaar school, begon ze te werken om het gezin te onderhouden. Op twintigjarige leeftijd volgde ze haar roeping om als non in de Katholieke kerk te dienen. Ze vertrok naar Warschau en bezocht diverse kloosters, maar werd telkens afgewezen omdat ze zo arm was dat ze het habijt niet kon kopen. Uiteindelijk werd ze op 30 april 1926 aangenomen bij het klooster van de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid met de naam Zuster Maria Faustina van het Heilige Sacrament.

Heilige Faustina Kowalska

Dat ze juist intrad bij deze Congregatie, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Barmhartigheid – na tijdens een zoektocht van zes jaar door enkele andere congregaties als kandidaat te zijn afgewezen – zou later een teken van de Voorzienigheid blijken te zijn. H. Faustina heeft in haar dagboek geschreven verschillende verschijningen van Jezus Christus en het vagevuur gezien te hebben. Ook heeft ze verschillende malen Jezus en Maria gezien en gesproken te hebben.

In haar dagboek schrijft ze dat Jezus in een van Zijn verschijningen haar de opdracht heeft gegeven te bewerkstelligen dat de Zondag na Pasen zou worden uitgeroepen tot de Zondag van de goddelijke Barmhartigheid.

Op 22 februari 1931 verscheen Jezus aan H. Faustina als de ‘Koning van Goddelijke Genade’, gekleed in een wit gewaad. Zijn rechterhand was in een teken van zegen opgeheven en de andere wees op de borst. Vanonder het kledingstuk gingen twee stralen uit, de een rood en de ander wit, waarbij het rood bloed en het wit water zou voorstellen. Conform de opdracht dat ze van Jezus ontving, liet H. Faustina een schilderij van dit visioen maken. Met de hulp van pater Michał Sopoćko, liet ze de afbeelding vermenigvuldigen en verspreiden in Krakau en Vilnius.

Goddelijke Barmhartigheid

De boodschap die ze van Jezus bij deze verschijning kreeg luidt als volgt:

Schilder een afbeelding die overeenkomt met het voorbeeld dat je nu ziet, met het onderschrift: ‘Jezus, ik vertrouw op U’. Ik wil dat deze afbeelding vereerd wordt, eerst in jouw kapel en daarna over de hele wereld. Ik beloof je dat de ziel die deze afbeelding zal vereren, niet verloren zal gaan.

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van H. Faustina in 2000 hield paus heilige Johannes Paulus II een preek, waarin hij een verband legde tussen haar leven en dat van de geschiedenis van de twintigste eeuw. In de periode tussen de verschrikkingen van de Eerste en die van de Tweede Wereldoorlog was de boodschap van Gods Barmhartigheid meer dan ooit cruciaal. Het gaat niet om een nieuwe boodschap, zo zei de paus, maar: “het helpt ons om het Evangelie van Pasen intenser te doorleven, aan te bieden als een straal van licht aan de mannen en vrouwen van onze tijd. Wat de toekomst ons brengt weten we niet. Maar het is zeker dat naast de vooruitgang die op vele terreinen zal worden geboekt, er ook pijnlijke ervaringen zullen zijn. Maar het licht van de Goddelijke Barmhartigheid, die de Heer op een bepaalde manier wilde laten terugkeren in de wereld door het charisma van zuster Faustina, zal de weg verlichten voor de mannen en vrouwen van het derde millennium.

Feitelijk knoopte paus H. Johannes Paulus II met het uitroepen van de Beloken Pasen (eerste zondag na Pasen) tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid aan bij een oude traditie. Elk jaar wordt op deze zondag het Evangelie genomen uit het twintigste hoofdstuk van het Evangelie volgens Johannes. Hierin geeft Jezus aan de apostelen de macht om zonden te vergeven: “Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven” (Johannes 20,22-23). In deze woorden van Jezus leest de Kerk de instelling van het Sacrament van de Biecht, het Sacrament waarin de volgeling van Jezus vergeving kan ontvangen, ook voor zeer zware zonden.

Dit is het Sacrament waardoor ieder van ons de grootsheid van Gods barmhartigheid aan kunnen raken.

De Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Dit rozenkransgebed ontving H. Faustina van Jezus tijdens een van Zijn verschijningen aan Faustina, waarbij Hij haar de opdracht gaf om Zijn genade bekend te maken, en om mensen aan te zetten tot het bidden van deze Rozenkrans, waarin speciaal Gods genade wordt afgesmeekt voor onszelf en voor heel de wereld.

Jezus gaaf een belofte aan iedereen die deze Rozenkrans zou bidden:

Bid onophoudelijk de Rozenkrans die Ik je geleerd heb. Wie die ook maar bidt zal grote barmhartigheid ontvangen op het uur van de dood. Priesters moeten die aan zondaars aanbevelen als hun laatste hoop op redding. Zelfs al zou het om een zeer verharde zondaar gaan, als hij deze rozenkrans maar één keer bidt, zal hij vanuit Mijn oneindige barmhartigheid genade ontvangen. Ik wil dat de hele wereld mijn oneindige barmhartigheid kent. Ik wil aan de zielen die op mijn barmhartigheid vertrouwen onvoorstelbare genade verlenen”. “O, hoe groot zijn de genaden, die Ik schenken zal aan hen die deze Rozenkrans bidden. Mijn barmhartigheid zal hen omhullen en beschermen gedurende hun leven en vooral in het uur van de dood.

Je kunt het met een gewone Rozenkrans bidden:

Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid

Begin met een Kruisteken

1x Onze Vader
1x Wees gegroet
1x Geloofsbelijdenis

Grote kralen: Eeuwige Vader; ik offer U op het lichaam en bloed, de Ziel en de Godheid van uw welbeminde zoon, Onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van heel de wereld. 

Kleine kralen: (10x) Omwille van zijn bitter lijden, wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld. 

Aan het einde: (3x) Heilige God, Heilige Almachtige God, Heilige eeuwige God, Wees barmhartig voor ons en voor heel de wereld.


.

Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans moedigt katholieken aan om regelmatig de rozenkrans te bidden als een manier om deugden te cultiveren, de band met God te versterken en geestelijke zegeningen te verkrijgen.…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!