fbpx
Noveen tot Christus Koning

Noveen tot Christus Koning

De noveen tot Christus Koning wordt gebeden om de soevereiniteit van Christus over alle aspecten van ons leven te erkennen en Zijn goddelijke leiding en bescherming te zoeken.

Noveen tot de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Noveen tot de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

De Onbevlekte Ontvangenis Noveen is een devotie ter ere van de bijzondere genade die aan Maria werd verleend door God, waarbij ze vanaf het moment van haar conceptie werd gevrijwaard van de erfzonde.