Cursus Catholicism

Cursus Catholicism


Het wordt gegeven als een “CaFE cursus” en is een mooie aanvulling op de Alpha cursus. In 4 avonden kun je op een ontspannen manier het Katholieke geloof beter verkennen en in 10 avonden krijg je een redelijk plaatje van wat het Kotholieke geloof betekent.

Er zal een inleiding plaatsvinden middels een DVD waarna met een drankje in groepjes nagepraat wordt.

Maak kennis met de levende Kerk wereldwijd.

Deze Dvd-serie is gefilmd op 50 locaties in 15 landen.

10 afleveringen om het katholieke geloof (nog) beter te leren kennen.

Een prima vervolg op Alpha en CaFE.

De thema’s die aan de orde komen:

  • Jezus, God en mens
  • Het onderricht van Jezus
  • Het mysterie van God
  • Maria, de Moeder van God
  • Petrus en Paulus
  • Christus en de Kerk
  • Liturgie en Eucharistie
  • De gemeenschap van de heiligen
  • Gebed en geestelijk leven
  • Het eeuwig leven

En deze plaatsen worden bezocht en getoond:
Rome, Jeruzalem, Lourdes, Guadalupe, Krakau, Warschau, Kampala, Istanbul, Parijs, Sinaï, Efeze, Athene, Korinthe, New York, San Paulo, Manila, Namugongo, Kafarnaüm, Avila, Toledo, Florence.

Klik hier voor meer informatie over de DVD

WAT IS EEN CaFE CURSUS?

Een CaFE-cursus is een serie bijeenkomsten om méér thuis te raken in het katholieke geloof: een heel ontspannen manier om met ons geloof bezig te zijn.