fbpx

Winkel – Giften

Giften

Wij bieden de mogelijkheid om een selectie van religieuze boeken en andere producten in onze website te kunnen promoten.

Katholieke Vesting verkoopt zelf deze producten niet, maar verwijst naar de webshop van externe partners en religieuze organisaties waar deze producten worden verkocht.

Giften aan jouw parochie of een religieuze organisatie zijn – onder voorwaarden – fiscaal aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting (in Nederland). De Katholieke Kerk is door de overheid in Nederland erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften. Periodieke giften zijn volledig fiscaal aftrekbaar, voor gewone giften geldt een drempel. Raadpleeg de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

KARMELIETESSEN VAN HET GODDELIJK HART VAN JEZUS

Wilt u de zusters extra in hun werk ondersteunen? Mede dankzij giften kunnen zij hun werk doen voor de ouderen die bij hen wonen en voor de hele wereld door gebed en eerherstel te brengen.
Uw gift is van grote betekenis en de zusters danken u hartelijk!

Priesterbroederschap Sint Petrus

PRIESTERBROEDERSCHAP SINT PETRUS

De priesterbroederschap Sint Petrus is opgericht door paus Johannes Paulus II op 18 oktober 1988. Deze zalige paus heeft destijds grootmoedig willen beantwoorden aan de gerechtvaardigde verlangens van de katholieken die grote waarde hechten aan de liturgische en disciplinaire traditie van de Rooms-katholieke Kerk.

AARTSBISDOM UTRECHT

AARTSBISDOM UTRECHT

Het aartsbisdom als goed doel? Enkele decennia geleden was dat vanzelfsprekend. Toch is het aartsbisdom nog steeds afhankelijk van financiële steun om zijn missie te kunnen uitvoeren.
Wie schenkt aan het aartsbisdom, draagt bij aan de voortgaande verkondiging van het Evangelie. Om ook de komende generaties de kans te geven vitaal Kerk te zijn, is nu al geld nodig.

Jongerenclub De Borcht

CLUB DE BORCHT

Club de Borcht is een niet-commerciële jeugdclub. Deze maakt het mogelijk dat scholieren kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten met een educatief karakter. Daarbij wil Club de Borcht ouders ondersteunen met positieve opvoedingsstrategieën.
Club de Borcht staat open voor iedereen. Zij wil geen familie buitensluiten die, gezien hun financiële situatie, niet in staat zijn de geringe contributie (volledig) te betalen.

Jong Katholiek

JONG KATHOLIEK

De missie van Jong Katholiek is: jongeren samenbrengen en hen helpen om Christus en zijn Kerk te leren kennen. Jong Katholiek is een onderdeel van het Secretariaat van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap en valt direct onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie.
Uw steun is van groot belang voor Jong Katholiek. Hartelijk bedankt daarvoor!

Dienaren van Jezus en Maria

SERVI JESU ET MARIAE
(SJM – DIENAREN VAN JEZUS
EN MARIA)

De Dienaren van Jezus en Maria leven volledig van giften. U kunt het werk van de SJM steunen en ervoor zorgen dat de congregatie haar apostolaat kan blijven uitbouwen. 
De congregatie is sterk gericht op het jeugdpastoraat.

Terug

Delen is evangeliseren!