Artikelen

Heilige Missen in de buitengewone vorm

Tridentijnse mis - Katholieke Vesting

De Heilige Mis in de buitengewone vorm gevierd (ook “Tridentijnse Mis” genoemd).

De term “buitengewoon” is door paus Benedictus XVI gekozen om te benadrukken dat er maar één ritus is, die in twee vormen – de gewone en de buitengewone – gecelebreerd kan worden.

Grotendeels in het Latijn

De buitengewonde vormen van de Misritus wordt grotendeels in het Latijn gecelebreerd. Alleen de lezingen uit de H. Schrift kunnen ook in het Nederlands gelezen worden. Latijn is de taal van alle eeuwen en van de Wereldkerk. De ’vaste’ teksten kennen we wel: Kyrie (Grieks!), Gloria, Credo, Sanctus, Pater Noster, Agnus Dei. Dat is al heel wat. Kortom het meest wezenlijke kunnen we allemaal volgen.

Maar juist het Latijn en de Tridentijnse Misvorm kan ons helpen terug te keren naar een beleving van de Mis als eredienst aan God. Wij ‘doen’ daarin in mee, in de mate dat we beschouwend meebidden en aandachtig getuige zijn.

De priester richt zich bij deze ritus samen met de gelovigen naar de Heer toe. De juiste verwoording is dan ook: de priester staat naar het Oosten (ad orientem) of naar de Heer gericht (conversus ad Dominum). Het is een heel mooi gebaar om zo met elkaar, gelovigen én priester, ons naar Christus te richten, naar Hem toe te gaan. Tegelijk wordt ook duidelijker dat de priester als persoon ‘verdwijnt’. Hij is daar als priester om ‘in persona Christi’ de H. Mis op te dragen. 

Er is veel te (her)ontdekken in deze buitengewone vorm van de Misritus. Bekijk dit video (in het Engels):

Om de Tridentijnse mis beter te kunnen volgen kunt u hier de onveranderlijke gebeden volgens het Missale Romanum van de H. Johannes XXIII bestellen.


Juan Diego Escartín heeft Rechten en Theologie in Spanje gestudeerd en Europees Recht in Nederland. In Spanje heeft hij vele jaren catechese aan kinderen en tieners gegeven. Sinds 2016 geeft hij jeugdcatechese in Maarssen.


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen