fbpx

Over ons

Wat is Katholieke Vesting?

Katholieke Vesting is in april 2019 begonnen als een digitaal informatie platform voor jongeren en ouderen, toegewijd aan het verstrekken van uitgebreid en zorgvuldig informatie over het katholieke geloof in de moderne wereld. Een van onze doelen is katholieken en niet-katholieken te inspireren om het geloof beter te begrijpen en te beleven door eenvoudige inhoud te delen.

We proberen vragen te beantwoorden over wat de Katholieke Kerk echt leert. En wij doen dit op grond van het Catechismus van de Katholieke Kerk, Haar traditie en leer en de Heilige Schriften.

Een bron waarop jij kunt vertrouwen

Katholieke Vesting werkt elke dag om ervoor te zorgen dat onze inhoud trouw is aan het Magisterium van de Katholieke Kerk. Onze vrijwilligers hebben niet alleen universitaire studies in theologie, rechten en filosofie, maar ook brede ervaring op het gebied van liturgie, geschiedenis, bio-ethiek, theologie, filosofie, kerkelijk recht en meer. We hebben ook hechte vriendschappen en relaties met leden van de kerkhiërarchie in verschillende landen, die ons ook kunnen adviseren.

Ons Team

Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Juan Diego
Escartín

Initiatiefnemer
(Nederland)

Lisa
Schmeinck

Vrijwilliger
(Nederland)

Alberto
Ramos

Vrijwilliger
(Spanje)

Silvia
del Río

Vrijwilliger
(Spanje)

Marieke
Peeters

Vrijwilliger
(Nederland)

Alex
Jacobs

Vrijwilliger
(België)

Lees hier over onze Missie en Visie

Katholieke Vesting is een media-bediening die Christus dient door het Katholieke geloof uit te leggen en te verdedigen. We willen graag katholieken helpen groeien in hun geloof, we proberen voormalige katholieken terug naar huis (de Katholieke Kerk) te brengen en niet-katholieken naar de volheid van de waarheid te leiden.

Ons doel is om de meest vertrouwde en toegankelijke bron te zijn voor het delen, uitleggen en verdedigen van het Katholieke geloof via de meest innovatieve manier van communicatie, via sociale media.

Lees hier over onze Kernwaarden

Deze principes vormen alles wat we doen. Zij zijn de pijlers van Katholieke Vesting.

Wees biddend
– Gedeeld liturgisch leven
– Persoonlijke inzet voor innerlijk gebed
– Dagelijks gebed voor en met elkaar

Wees persoonlijk
– Behandel anderen hoe je wilt worden behandeld
– Luister met empathie
– Eer de ander als een medekind van God

Wees liefdadig
– Verlang het goede van de ander in gedachten, woorden en daden
– Help elkaar met een gulle geest

Werk samen
– Zoeken naar mogelijkheden voor dialoog
– Deel uw kennis
– Oefen open en frequente communicatie met anderen
– Accepteer feedback met volgzaamheid
– Zoek naar manieren om samen te werken met andere mensen die Apostolaat doen

Over de initiatiefnemer

Juan Diego Escartín is de initiatiefnemer van Katholieke Vesting. Hij heeft Rechten en Theologie in Spanje gestudeerd en Europees Recht in Nederland. Hij is jurist en werkt meer dan 16 jaar in de luchtvaartindustrie.

In Spanje heeft hij vele jaren catechese aan kinderen en tieners gegeven. Sinds 2016 geeft hij Jeugd Catechese in Maarssen.

Delen is evangeliseren!