Onze kernwaarden

Onze kernwaarden

Deze principes vormen alles wat we doen. Zij zijn de pijlers van Katholieke Vesting.

Wees biddend

 • Gedeeld liturgisch leven
 • Persoonlijke inzet voor innerlijk gebed
 • Dagelijks gebed voor en met elkaar

Wees persoonlijk

 • Behandel anderen hoe je wilt worden behandeld
 • Luister met empathie
 • Eer de ander als een medekind van God

Wees liefdadig

 • Verlang het goede van de ander in gedachten, woorden en daden
 • Help elkaar met een gulle geest

Werk samen

 • Zoeken naar mogelijkheden voor dialoog
 • Deel uw kennis
 • Oefen open en frequente communicatie met anderen
 • Accepteer feedback met volgzaamheid
 • Zoek naar manieren om samen te werken met andere mensen die Apostolaat doen