Cursus Katholiek

Cursus Katholiek

De Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk en bestaat uit gelovigen van alle landen. Het Griekse woord katholikos betekent ‘algemeen’ of ‘universeel’. Per jaar worden in Nederland zo rond de 1000 volwassenen “katholiek”. Daar gaat vaak een lange weg aan vooraf. Een weg van ontdekkingen en het vertrouwd raken met de rijkdom van de R.K. Kerk. Misschien ook het wegslijten van vooroordelen.

We lezen teksten uit de ‘Youcat’, een Catechismus voor jongeren, die in een toegankelijke taal het geloof van de Katholieke Kerk uitlegt. We hebben het over vier onderwerpen: Wat wij geloven (geloofsbelijdenis)? Hoe vieren wij de christelijke geheimen (Liturgie en sacramenten)? Hoe vinden wij in Christus het ware leven (Moraal)? Hoe kunnen wij bidden (Gebed)?

Dit is een doorlopende cursus. U kunt zich altijd aansluiten. Aanmelding is niet vereist.

Youcat, Deel I
15 september: nr. 1-13 en 20-24
13 oktober: nr. 25-29 en 30-48
10 november: nr. 67-70, 71-112
8 december: nr. 113-120
22 december: nr. 121-128
12 januari: nr. 152-165

Youcat, Deel II
26 januari: nr. 166-178
9 februari: nr. 194-223
23 februari: nr. 224-239
8 maart: nr. 248-259

Koosterweekend met gebed, Youcat Deel IV
20-22 of 27-29 maart: nr. 469-470, 480-489

Youcat, Deel II (vervolg)
19 april: nr. 272-278

Youcat, Deel III
3 mei: nr. 279-320
17 mei: nr. 348-366
7 juni: nr. 426-451
21 juni: nr. 462-468

Youcat, Deel IV (vervolg na kloosterweekend)
5 juli: nr. 499-510
9 augustus: nr. 511-527

Voor meer informatie, mail info@gerardusmajella.nl

U kunt de Youcat ook vinden op rkdocumenten.nl